Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук
Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України

Директор інституту - Людмила Миколаївна Ващенко, доктор педагогічних наук, професор.


Офіційний сайт інституту - http://cippo.umo.edu.ua/

Про інститут

Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти УМО НАПН України - лідер у навчанні дорослих в Україні, один із найстаріших навчальних закладів післядипломної педагогічної освіти: державний вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, наділений функціями Всеукраїнського навчального і науково-методичного центру галузі післядипломної педагогічної освіти; Ліцензія Міністерства освіти і науки України: серія АВ №395912 від 25.06.2008 р. Основні напрями діяльності Інституту:

  • післядипломна підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації, спеціалізація, стажування керівних, педагогічних, науково-педагогічних кадрів галузі освіти відповідно до виданих ліцензій, згідно з державним замовленням і договірними зобов'язаннями;
  • проведення науково-дослідної роботи з проблем розвитку післядипломної освіти та ін.;
  • науково-методичне забезпечення післядипломної освіти та координація наукової, науково-методичної роботи закладів, установ післядипломної освіти;
  • інформаційне забезпечення установ та закладів освіти України з метою створення єдиного освітнього простору, поширення передових педагогічних технологій;
  • проведення експертної оцінки поданих на ліцензування та акредитацію матеріалів закладів освіти різних форм власності;
  • співробітництво в галузі післядипломної освіти із зарубіжними науковими центрами та закладами освіти, обмін інформацією, відрядження працівників на основі обмінів, створення спільних навчальних та науково-методичних центрів, розробка та реалізація міжнародних програм і проектів та ін.;
  • здійснення міжнародних зв'язків та зовнішньоекономічної діяльності в галузі післядипломної освіти з установами зарубіжних країн на основі прямих зв'язків, створення спільних навчальних, науково-методичних центрів та інших підрозділів


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама