Бондар Є.М. Особливості методики іншомовної дошкільної освіти у США

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Бондар Є.М. – студентка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, напрям підготовки «Дошкільна освіта», кафедра іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка


Анотація: У статті проаналізовано особливості дошкільної освіти в США, визначено іноземні мови, які вивчаються з дошкільного віку. Також визначено вплив раннього іншомовного навчання на успішне засвоєння мови, розглянуто найпопулярніші іноземні мови, які вивчаються у дошкільному навчальному закладі.

Ключові слова: дошкільна освіта в США, іншомовна дошкільна освіта, іноземні мови, становлення дошкільної освіти у США, дошкільні навчальні заклади.


Аннотация: В статье проанализированы особенности дошкольного образования в США, определены иностранные языки, которые изучаются с дошкольного возраста. В статье также определено влияние раннего иноязычного обучения на успешное усвоение языка, рассмотрены самые популярные иностранные языки, изучаемых в детском саду.

Ключевые слова: дошкольное образование в США, иноязычная дошкольное образование, иностранные языки, становление дошкольного образования в США, дошкольные учебные заведения.


Annotation: The article analyzes the features of pre-school education in the United States, defined foreign language which taught from preschool age. The article also identified the influence of early foreign language learning for successful language acquisition, considered the most popular foreign language taught in preschool education.

Key words: pre-school education in the United States, foreign language pre-school education, foreign languages, the establishment of pre-school education in the US, preschool education.


Зміст

Постановка проблеми

Навчання та оволодіння іноземними мовами впродовж життя є одним із важливих компонентів освітньої політики США. У систему освіти США введені заняття з іноземних мов із метою заохочення безперервного вивчення мов, починаючи з дошкільного віку, упродовж якого психофізіологічні особливості дитячого організму мають забезпечити широкі можливості сприймання й засвоєння іншомовного матеріалу [4].


Аналіз досліджень

Аналіз історико-педагогічних досліджень свідчить про зростаючий інтерес дослідників до виникнення та становлення іншомовної дошкільної освіти у США. Для даного дослідження важливе значення має вивчення іноземних мов у дошкільних навчальних закладах США.


У США питання становлення та розвитку дошкільної освіти країни вивчали провідні американські учені. Їхні дослідження були спрямовані на розкриття теоретичних засад і практичного аспекту організації дошкільної освіти у Сполучених Штатах Америки (Б. Бітті, Е. Дейл-Рос, Л. Джеймс, Е. Кахан, М. Стівен, Б. Сподек), на вивчення історичних передумов формування системи дошкільної освіти (Б. Бітті, М. Віновскіс, С. Барнет), на підготовку вихователів до роботи в американських дошкільних закладах (М. Вайтбук, А. Ейчберг, К. Зейчер, Д. Orr, Г. Прайс, Д. Хьюс) [3, С. 60].


У США система освіти ґрунтовно проаналізована у працях І. Ауербаха, Дж. Барроу, Дж. Бен-Девіда, Дж. Бічампа, Дж. Брофі, Дж. Брубахера, О. Оришкевича, Г. Перкінсона, Ч. Пінга, П. Сеттлера, Р. Сторра, Г. Флендерса, Д. Хеннінгс та ін. [1].


Науковий інтерес становить вивчення особливостей становлення методики іншомовної дошкільної освіти у США, яка ґрунтується на введені іноземних мов у дошкільні навчальні заклади.


Постановка мети дослідження

Мета – зясування особливостей методики іншомовної дошкільної освіти у США. Постановка завдання даної статті: проаналізувати особливостей становлення суспільного дошкільного виховання у США та визначити розвиток іншомовної дошкільної освіти в США.


Виклад основного матеріалу

Перші педагогічні ідеї щодо навчання та виховання дітей дошкільного віку в США з’являються в ХVІІ столітті, коли набувають популярності погляди “батька сучасної суспільної освіти”, чеського педагога Яна Амоса Коменського (John Amos Comenius, 1592-1670) [3].


Сторіччя по тому ідею громадських шкіл “для всіх” перейняв видатний німецький педагог Фрідріх Фребель (1782-1852), яким у 1816 року було засновано перший в світі суспільний “дитячий садок” [7].


У державних документах США дошкільна освіта (це поняття у американській термінології включає варіанти: «дошкільне виховання», «раннє навчання», «передшкільне або дошкільне виховання», «дошкільна освіта» «дошкілля») передбачає формальну та неформальну форми освіти дітей від народження до 5-6- ти років, що може здійснюватися удома, у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності [2, с.60].


У США дошкільна освіта з вивченням іноземних мов набуває все більшої популярності. Популярність таких шоу, як Даша-слідопит (Dora the Explorer), яка вчить іспанську мову та Ні Хао, Кай-Лін (Ni Hao Kai-lan), яка вчить китайську мову, передбачає, що навчання дітей дошкільного віку стає більш активними в освіти іноземної мови. Численні дослідження показують, що вивчення другої мови підвищує пізнання, пам'ять і вміння слухати.


Насправді, дослідження припускають, що просто думати іноземною мовою, допомагає людям зробити швидші і кращі життєві рішення. Крім того, дослідники США вважають, що вивчення іноземних мов впливає на високі бали SAT (тест для вступу у вищі навчальні заклади США). Люди, які говорять іноземною мовою часто мають кращі перспективи кар'єрного зростання і підвищення рівня життя. І є навіть користь для здоров'я - дослідження з університету Чикаго передбачає, що друга мова також допомагає запобігти слабоумство в подальшому житті.


Діти повинні починати вивчати іноземну мову з самого раннього віку. «Дитина народжується зі здатністю вивчати будь-яку мову в світі,» пояснює Керін Антоніні (Caryn Antonini), творець Early Lingo (earlylingo.com). «Діти можуть вчитися у одного з батьків, який не володіє мовою. Важливим аспектом є те, що близькі дитини доступні їй, щоб вчитися разом з нею і взаємодіяти між собою. Швидкість не є головним у такому вивченні», говорить Ендрю Фінан (Andrew Finan), який засував A language blog (languagepie.wordpress.com) і який винайшов KLOO (kloogame.com), гра, яка використовує кольорові картки, щоб сформувати пропозиції і допомогти дітям вивчити слова на різних мовах. [9]


Іноземні мови, які експерти вважають найкращими для вивчення дітьми дошкільного віку у США і є найбільш популярними:


Іспанська мова. В якості другої найбільш поширеної мови в США іспанська є найпопулярнішим вибором. Це також одна з найлегших іноземних мов для людей, які є носіями англійської мови.


Консуела Бова (Consuelo Bova), генеральний директор дитячого навчання іноземної мови (SmartMouthLearning.com), також підтримує думку, що іспанська мова, є хорошою основою для вивчення інших іноземних мов. [9]


Дошкільні начальні заклади США в яких вивчається іспанська мова використовують такі програми, як The Puentes kinder, яка забезпечує міцну освітню основу для дітей. В таких дитячих садках діти стають двомовними.


Також є дошкільні навчальні заклади у яких навчання і виховання дітей проводиться повністю іспанською мовою. Це забезпечує середовище, в якому діти вивчають мову дуже швидко. Крім того, у США існують дошкільні навчальні заклади у яких вивчаються 2-3 іноземні мови (наприклад, іспанська, німецька, англійська).


Майже усі дошкільні навчальні заклади організовують літні табори, під час яких навчання також відбувається іспанською мовою. [8]


Французька мова. Згідно зі статистикою, більше 1 мільйону американців говорять французькою мовою, що робить її однією з найбільш поширених мов у США та однією з найбільш популярних мов для навчання дітей. «Якщо хтось хоче знати мову для міжнародного бізнесу, політики або подорожі, французький є найкраща,» говорить Пабло Соломон(Pablo Solomon), колишній вчитель, консультант, і консультант Департаменту освіти США. [9]


Франко-американська освіта є орієнтованою на дітей. Вона покликана стимулювати творчість і цікавість. Навчальна програма починається з дитячого садка і продовжується до закінчення школи. Ця програма готує дітей до навчання у Франції, написання робіт французькою мовою.


Оскільки навчальна програма структурована і акредитована Міністерством освіти Франції, діти можуть легко переходити з однієї школи в іншу, які знаходяться по всьому світу, які слідують французькому національному навчальному плану. Це може бути важливою перевагою для сімей, які переїжджають або часто подорожують.


Дослідники вважають, що ті, хто володіють декількома мовами у них розвинуті краще когнітивні навички, в тому числі підвищеної творчості, адаптивності, аналітичні здібності [5].


Китайська мова. У США є безліч дошкільних навчальних закладів де є китайська мова. Вона викладається там як додаткове заняття. Такі дошкільні навчальні заклади зроблені для дітей, які приїхали з Китаю. Також для таких дітей в дошкільних начальних закладах США є заняття на яких вони вивчають англійську мову, тобто для дітей, які розмовляють тільки китайською [9].


Дошкільні начальні заклади працюються за програмою The My First Chinese, за допомогою якої можна вивчати китайську мову без попереднього впливу китайців. Ця програма розроблена з ідеєю, що маленькі діти вчаться найкраще, коли інформація, має відношення до їх повсякденного життя, що робить навчання цікавим і захоплюючим. Програма The My First Chinese була прийнята Департаментом освіти в різних країнах: США, Грузії, Західній Вірджинії і т.д.


Навчальна програма була також поширена на комп'ютери, щоб створити цілісне середовище для навчання китайської мови. Система навчання Інтернет працює в якості комбінованого підручника і робочого зошита, в комплекті з стимулюючими візуальними ефектами, звуковими записами, інтерактивними інструментами і практичними вправами [6].


Італійська мова. У багатьох дошкільних закладах, італійська мова випереджає французьку мову як іноземну мову.


У США комплексні програми для вивчення італійської мови розраховані для дітей від 6 місяців до 13 років, а також за цією програмою у навчанні дітей беруть активну участь батьки.


Програми вивчення італійської мови засновані на навчання через гру у веселому, безпечному і стимулюючому середовищі. Італійські культурні теми вивчаються за допомогою ігор, пісень, мистецтва, драми, книги і приготування їжі. Безліч занять викладаються виключно носіями мови [9].


Німецька мова. Оскільки деякі слова англійської і німецької мов схожі, це робить німецький більш простою мовою для дітей.


У США є дошкільні навчальні заклади, у яких викладається німецькою мовою. Також в цих садках може бути додаткова мова (наприклад, французька або іспанська і т.д.) [9].


Висновок

Узагальнюючи результати проведеного нами аналізу методики іншомовної дошкільної освіти США, ми дійшли наступних висновків: іншомовна дошкільна освіта в США розвивається дуже швидко. Майже у всі дошкільні заклади введено іноземну мову для розвитку двомовності, психічних процесів: мислення, пам'ять, уява і т.д.


Перспективи подальших розвідок у даному напрямі розглядаємо у порівнянні системи іншомовної дошкільної освіти США та України та порівняння особливостей педагогічних технологій розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного віку.


Список використаних джерел

  1. Білецька І.О. Полікультурні засади іншомовної освіти у середніх навчальних закладах США. - Дис. канд. пед. наук за спец-тю 13.00.01. – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Умань, 2014.- с. 327.
  2. Мельник Н.І. Розвиток дошкільної освіти у США. - Дис. канд. пед. наук за спец-тю 13.00.08. - дошкільна педагогіка. – Черкаси, 2011.- с. 327.
  3. Мельник Н. І. Становлення суспільного дошкільного виховання у США: освітня діяльність провідних американських педагогів минулого/ Н. І. Мельник // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університетую, 2012. – - Ч. 1. - С. 210-218.
  4. Парамонова Л., Протасова Е. Дошкольное образование в Соединенных Штатах Америки / Л.Парамонова, Е.Протасова // Дошкольное образование. - 2009, № 8. – С. 19-21.
  5. Association of French school in America [Electronic resource] // Date: 2007. – Електронний ресурс [режим доступу]: http://www.aefa-afsa.org. – Назва з екрану. – Посилання на джерело 15.03.2016.
  6. Cynthia B. Chinese Language Education in the United States / B. Cynthia, Ruan, Jiening, Zhang, Jie, Leung. - United States, 2016. – 348 p.
  7. Eller E. The School of Infancy by John Amos Comenius / E. M. Eller. – University of North California Press, 1984. – 387 p.
  8. Puentes Spanish Immersion Kinder [Electronic resource] // Date: 18.04.2004. - Access mode: http://www.parents.com/toddlers-preschoolers/development/language/best-foreign-language-for-kids-to-learn/.
  9. Six Foreign Languages Kids Should Learn [Electronic resource] / Linda DiProperzio // Date: 18.01.2015. - Access mode: http://www.puentes.biz/kinder.html.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама