Бурлака Яків Іванович

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

(Перенаправлено з Бурлака Я.І.)
Перейти до: навігація, пошук
Фото: Бурлака Яків Іванович

Бурлака Яків Іванович – кандидат педагогічних наук, професор, бувший завідувач кафедри теорії та історії педагогіки (1983-1994 рр.) КДПІ імені О. М. Горького

Основні публікації

  1. Бурлака Я.І.Методичні рекомендації по підготовці вчителя до педагогічної діяльності / укладач Бурлака Я.І. – К., 2000. – 17с.
  2. Бурлака Я.І., Руденко Ю. Д. Історія педагогіки України:. витоки, пошуки, проблеми // Рідна школа.– 1992. – № 1. – С. 34.
  3. Дмитрик І.С., Бурлака Я.І. Технологія виховного процесу в школі. – К.: КДПІ, 1991. – 70с.
  4. Бурлака Я.І., Вихрущ В.О. Про форми організації навчальної діяльності школярів // Рад. школа. — 1984. - № 5.- С. 39-44.
  5. Бурлака Я.І. Нарада-семінар викладачів педвузів / Я. І. Бурлака, В. Я. Лапіс // Рад. шк. - 1979. - № 4. - С. 91.
  6. Бурлака Я.І. Дидактичні вимоги до запитань учителя / Я.І. Бурлака, Т.К. Бурлака // Поч. школа. — 1974. — N 12. — С. 68–72.
  7. Бурлака Я.І. Поєднання групових та індивідуальних форм організації навчальної діяльності студентів / Я. І. Бурлака. - С.77-78.
  8. Бурлака Я.І. Бесіда як метод навчання і її застосування на уроках 4-го класу/Я. І. Бурлака. - 1963.
  9. Бурлака Я.І. Беседа как метод обучения и ее применение на уроках 4-класса : Автореф.... канд.. пед. наук. – К., 1965.
  10. Бурлака Я.І. Бесіда як метод навчання. – К., 1961. – 76 с.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама