Каніболоцька Марія Сергіївна

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук
Фото: Каніболоцька Марія Сергіївна

Каніболоцька Марія Сергіївна – кандидат психологічних наук, науковий співробітник Лабораторії психології спілкування, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, м. Київ


Зміст

Освіта

Досвід роботи

Наукова діяльність

У 2014 р. захистила кандидатську дисертацію на тему "Соціально-психологічні особливості ставлення до здоров'я молоді з різним економічним статусом" - 19.00.05 - Соціальна психологія; психологія соціальної роботи.

Основні публікації

  1. Каніболоцька, М. (2020). Відчуття причетності вчителів як передумова успішності освітньої реформи: методичні засади дослідження. Наука і освіта, 2, 38-44.
  2. Каніболоцька, М. (2020). Особливості відчуття причетності вчителів до освітньої реформи в Україні. Науковий вісник ХДУ. Серія «Психологічні науки», 4, 94-100.
  3. Каніболоцька М.С. Аналіз міжнародного досвіду ефективного управління освітніми реформами // Психологічні виміри особистісної взаємодії суб’єктів освітнього простору в контексті гуманістичної парадигми : збірник тез наукових доповідей ІІІ Всеукраїнської конференції з міжнародною участю (Київ, 31березня 2020 року) /ред. С.Д.Максименко. Київ : Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України, 2020. 239с. С. 78-82
  4. Каніболоцька, М. (2020). Психологічні особливості емоційного залучення вчителів до освітніх реформ. Технології формування позитивної громадської думки щодо освітніх інновацій: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (30 квітня 2020 р., Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, лабораторія психології спілкування). Вісник психології і педагогіки. 26, К.: ІСПП НАПН України, 53-55. http://www.psyh.kiev.ua/Збірник_наук._праць._-_Випуск_26. http://doi.org/10.33120/FPPOEProceding-2020.
  5. Каніболоцька М. Емоційна та вольова саморегуляція як передумова психологічного благополуччя молоді / М. Каніболоцька // Вісник Інституту розвитку дитини. Сер. : Філософія, педагогіка, психологія. - 2014. - Вип. 32. - С. 128-134. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vird_2014_32_24
  6. Іванченко С. М. Налагодження взаємодії між учасниками впровадження освітніх реформ / С. М. Іванченко, М. С. Каніболоцька // Наукові студії із соціальної та політичної психології. - 2017. - Вип. 39. - С. 178-187. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nsspp_2017_39_17


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама