Козлова А.Г. Особливості роботи психолога із неповнолітніми жертвами насильства в зеленій кімнаті

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Козлова А.Г., аспірант кафедри психодіагностики та клінічної психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Зміст

Актуальність проблеми

Неповнолітні жертви насильства становлять значну кількість по відношенню до загальної чисельності злочинів в Україні.

Необхідною передумовою об’єктивного розслідування щодо неповнолітніх жертв насильства є спрямованість всіх органів держави на реалізацію прав і свобод громадян. Особливо це стосується неповнолітніх жертв насильства, які внаслідок їх фізичної і розумової незрілості потребуються особливої уваги з боку досудового та судового слідства.

Аналіз результатів дослідження

За період з 2010 по 2016 (перше півріччя) суддями України було прийнято 25332 (статистика Державної судової адміністрації України) рішення у справах, де жертвою було визнано дитину, з них 13260 злочини проти власності, 6362 – злочини проти життя, здоров’я, статевої свободи та недоторканості [1]. Значна кількість справ знаходяться на розгляді у судах та в органах досудового слідства. Це означає, що тема віктимності серед неповнолітніх є актуальною і виникає необхідність проведення профілактичної роботи не лише працівниками правоохоронних органів, а й соціальних служб та психологів.

Однією із передумов об’єктивного розслідування стало функціонування зелених кімнат, які в свою чергу забезпечують комфорт та належні умови щоб дитина почувала себе у безпеці. З метою мінімізації повторної травматизації слідчі залучають психологів для роботи з неповнолітніми жертвами. Нормативно-правове забезпечення обумовлено міжнародними стандартами щодо захисту дітей світків та жертв злочинів, а також Кримінальним процесуальним кодексом України.

«Зелена кімната» – це спеціально організована система заходів, що має на меті забезпечити законність, гуманність та ефективність кожного рішення щодо дитини, яка потрапила у конфлікт із законом чи перебуває у контакті із законом.

Основними завданнями «зелених кімнат» є:

 1. Збір доказового матеріалу про злочин чи правопорушення, в яких дитина стала жертвою чи свідком злочину або правопорушником.
 2. Робота з адаптації дитини після скоєння над нею насильства.
 3. Поновлення психоемоційного статусу дитини, яка перебуває в стресовому стані внаслідок конфліктної, аварійної чи іншої екстремальної ситуації.
 4. Блокування гострих стресових реакцій у дитини.
 5. Попередження психоемоційного навантаження у дитини, пом’якшення впливу психотравмуючих ситуацій та психофізичних навантажень.
 6. Усунення фізичного дискомфорту та емоційної напруги, нормалізація процесу життєдіяльності.
 7. Короткотермінова чи довготермінова психокорекція.
 8. Психологічна допомога особам, схильним до різних видів залежностей.
 9. Психологічні консультування з рекорегування взаємовідносин у родині, навчальних закладах, у дитячому колективі.
 10. Попередження, профілактика, корекція негативних наслідків відхилення в поведінці та психологічної деформації дітей, схильних до скоєння правопорушень і злочинів.
 11. Допомога дитині зрозуміти й усвідомити причини її поганого пристосування до реальності, і надання допомоги в адаптації та побудові більш реалістичної комунікації.

На думку більшості правознавців та психологів, які займаються проблемами опитування неповнолітніх світків та жертв, необхідним є проведення психологічного обстеження дитини, важливого для оцінки рівня її розвитку, здібностей у сфері сприйняття, запам’ятовування, відтворення переживань та ін.

Суттєвим з правової точки зору, щодо роботи психолога спеціаліста, у зеленій кімнаті, це оцінка наслідків психотравми, що безпосередньо становить предмет провадження.

Основні етапи роботи психолога у зеленій кімнаті [3]:

1. За дорученням слідчого щодо проведення психологічної роботи із неповнолітньою жертвою насильства психологу-спеціалісту необхідно ознайомитись із матеріалами кримінального провадження, а саме [2]:

 • особливості злочину (фабула);
 • ознайомитись із наявними матеріалами (протоколи допитів, характеристик, речових доказів та ін.);
 • особистість кривдника;
 • вік дитини;
 • особистісна значущість кривдника для дитини (чи знайомі вони);
 • систематичність посягань;
 • відтермінованість злочину;
 • соціальна характеристика дитини та її сім’ї;
 • наявність медичних показань (хвороби дитини – за наявності).

2. Підготовчий етап – на основі отриманих відомостей психолог повинен розробити план дослідження (підготувати методики та бланки, розробити ключові питання).

3. Проведення психологічного дослідження.

4. Підготовка висновків психолога-спеціаліста.

Основними перевагами роботи психолога у зеленій кімнаті із неповнолітньою жертвою насильства полягає у:

 • батьки, адвокати та інші учасники процесу знаходяться окремо, тобто дитина має вільний простір і може розказати ті відомості, які не може озвучити при батьках або по сторонніх особах;
 • у зеленій кімнаті ведеться аудіо та відео фіксація, тобто ці матеріали залучаються до матеріалів кримінального провадження як доказ; також роботу психолога-спеціаліста із дитиною можуть використовувати і психологи-експерти;
 • за допомогою результатів психологічної роботи у зеленій кімнаті може виявитись, що самого факту насильства не було;
 • психолог-спеціаліст може допомогти у розкритті злочину, за допомогою участі у інших процесуальних діях.

На жаль, з 2013 року зелена кімната використовувалась лише у 68 кримінальних провадженнях (у м. Києві). Це показник свідчить не про відсутність затребуваності, а на недосконалість українського законодавства, та недостат- ню освіченість серед працівників досудових органів.

Висновок

В умовах сучасних судових та правоохоронних органах виникає потреба популяризації роботи та функціонування зелених кімнат з метою за- хисту прав і свобод неповнолітніх, а також надання психологічних консультацій досудовому та судовому слідству.

Список використаних джерел

 1. Державна судова адміністрація України. URL: https://dsa.court.gov.ua/dsa/ (дата звернення 22.02.2018).
 2. Козлова, А. Місце судово-психологічної експертизи в кримінальному процесі та алгоритм проведення психодіагностичного дослідження неповнолітніх жертв насильства / А. Козлова // Психологічний часопис. – 2017. – № 2 (6). С. 15-27.
 3. Методичні рекомендації щодо опитування дітей, що стали свідками та/або жертвами насильства, а також вчинили насильство/ за заг. ред. Т. Цюман. – К.: СТ-ДРУК, 2015. 114 с.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама