Науково-практична конференція «Становлення та розвиток особистості в умовах інформаційної війни»

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

ВІСНИК ПСИХОЛОГІЇ І ПЕДАГОГІКИ /Гуманітарний інститут Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. – Випуск 21. – Матеріали XI щорічної науково-практичної конференції «Становлення та розвиток особистості в умовах інформаційної війни» (Гуманітарний інститут Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського, м. Київ, 2 березня 2018 р.) - К., 2018. - [Електронний ресурс]. – URL:: http://www.psyh.kiev.ua/Збірник_наук._праць._-_Випуск_21

Титулка Збірник 21.png


ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ

  • Іляшко Олександр Олександрович – директор Навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін, к.ю.н.;
  • Виноградова Вікторія Євгенівна – завідувач кафедри психології та педагогіки Навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського, к.п.н, доцент;
  • Моляко Валентин Олексійович – дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор, завідувач лабораторії психології творчості Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України;
  • Смульсон Марина Лазарівна – дійсний член НАПН України,доктор психологічних наук, професор, завідувач лабораторії сучасних інформаційних технологій навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України;
  • Кокун Олег Матвійович – член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор, заступник директора з науково-інноваційної роботи Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, завідувач лабораторії психофізіології;
  • Біла Ірина Миколаївна – доктор психологічних наук, професор, вчений секретар Відділення психології, вікової психології та дефектології НАПН України;
  • Кузьміна Світлана Леонідівна – професор кафедри психології та педагогіки Навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського, д.ф.н., професор;
  • Маслянікова Ірина Вікторівна - доцент кафедри психології та педагогіки Навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського,к.психол.н, доцент;
  • Дерев’янко Ірина Анатоліївна – старший викладач кафедри психології та педагогіки Навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського.
© Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, 2018

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Конференція ТНУ 2 03 18.jpg

Наукові доповіді:

Конференц ТНУ 2 03.jpg

СЕКЦІЙНІ ОБГОВОРЕННЯМатеріали конференції вийшли друком у збірнику:

Становлення та розвиток особистості в умовах інформаційної війни: матеріали XI щорічної науково-практичної конференції, м. Київ, 2 березня 2018 р. - К.: Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського,2018. - 180 с.

Фото конференція ТНУ.JPG


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама