Павленко Т.В. Особливості комунікативної сфери дівчат підлітків

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Павленко Т.В., Інститут психології імені Г.С. Костюка Національної академії педагогічних наук України.

Науковий керівник: Кокун О.М., доктор психологічних наук, професор

Зміст

Постановка проблеми

Порівняння середніх за критерієм Стьюдента та кореляційний аналіз дозволили визначити особливості в розвитку комунікативної сфери дівчат підлітків. Було виявлено, що особистісні якості можуть як позитивно, так і негативно впливати на розвиток комунікативних властивостей. В результаті визначено ряд внутрішніх чинників, працюючи з якими можна сприяти розвитку комунікативних здібностей дівчат.

Вивченням відмінностей комунікативної сфери між дівчатами та хлопцями займались Б. С. Волков, Н. П. Волкова [1].

Н. П. Волкова, О. Л. Глушко вважають, що комунікативні здібності сприяють активному і ефективному спілкуванню, забезпечують взаємодію з іншими людьми тому їх розвиток має важливе значення як для особистості, так і для соціуму в цілому [1; 2].

Аналіз результатів дослідження

З метою виявлення особливостей у розвитку комунікативних властивостей дівчат підлітків було проведено кореляційний аналіз вибірки (таблиця 1). (Дані були отримані за наступними методиками: 1 – тест – опитувальник самоставлення Століна, 2 – тест »оцінка самоконтолю в спілкуванні» (по Маріону Снайдеру), 3 – тест для визначення потреби у спілкуванні (ПС) (Ю. М. Орлов), 4 – «Комунікативні та організаторські схильності» В. В. Синявский, В. А. Федорошин (КОС); 5 – методика «Діагностика рівня емпатії», І. М. Юсупова; 6 – фрайбургський багатофакторний особистісний опитувальник; 7 – тест-опитувальник Кеттела для підлітків).

Найтісніший позитивний зв’язок з рівнем розвитку комунікативних властивостей мають наступні показники: потреба у спілкуванні, рівень розвитку емпатії, спрямованість на комунікацію (екстраверсія-інтроверсія). Виражений негативний зв’язок мають показники дратівливість, домінантність, залежність від думки оточуючих (конформізм-нонконформізм), зменшення рівня розвитку яких позитивно впливає на розвиток комунікації.

Таблиця Павленко.png

Слабкий позитивний зв’язок мають такі якості як самоповага та емоційна стабільність, слабкий негативний – рівень комунікативного і загального самоконтролю, рівень сором’язливості.

Не мають впливу на розвиток комунікативних властивостей дівчат підлітків такі показники як аутосимпатія, ступінь прийняття моральних норм, сенситивність.

Висновок

Таким чином, ми бачимо, що працюючи над розвитком вищеперерахованих особистісних якостей дівчат підлітків можна сприяти кращому розвитку комунікативної сфери та сприяти кращій соціалізації особистості.

Список використаних джерел

  1. Волков Б. С., Волкова Н. В. Психологія спілкування в дитячому віці / Б. С. Волков, Н. В. Волкова. СПб.: Пітер. 2008. 272 с.
  2. Захарчук Н. В. Проблема культури та міжкультурної комунікації у філософо-соціологічному аспекті. Вісник НТУУ «КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка. Вип. 3. 2008. С. 174-177.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама