Малашко Л.О., Малашко Д.О. Вплив інформаційної війни на дитячо-батьківські відносини

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Малашко Л.О., магістрантка спеціальності "Психологія", Навчально-науковий гуманітарний інститут Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського, м. Київ.

Малашко Д.О., магістр з менеджменту організацій.

Науковий керівник: Виноградова В.Є., кандидат педагогічних наук, доцент, завідувачка кафедри психології та педагогіки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського, м. Київ

Зміст

Постановка проблеми

Поняття «інформаційна війна» ввів у науковий обіг американський дослідник М. Маклюєн який проголосив тезу «Істинно тотальна війна – це війна за допомогою інформації» [1]. Серед вчених, які займалися вивченням інформаційних воєн, – Д. Волкогонов С. Гриняєв, О. Колиновський, А. Крутських, А. Федоров, М. Павлютенкова, В. Петров, І. Рабінович, І. Шаравов, Д. Фельдман та інші. Однак вони досліджували лише окремі аспекти цієї теми, і аналіз літератури не дає інформації щодо вивчення впливу інформаційних війн суто на відносини між батьками та дітьми.

Аналіз результатів дослідження

Вивчення і розуміння процесів дитячо-батьківських відносин є надзвичайно важливим для розуміння факторів, які впливають на становлення особистості дитини. Так як родинне середовище – це поєднання особистісних особливостей батьків, умов, в яких живе сім’я і стилю виховання, то можна сказати, що на формування особистості дитини істотно впливає як загальна атмосфера в родині, так і конкретні виховні дії. За ступенем інтимності і довірливості сім’я не має аналогів серед інших соціальних груп, і саме досвід взаємодії з найближчими родичами вдома стає основою для взаємодії дитини в соціумі. Значення впливу на формування особистості батьківської родини, вивчали такі видатні вчені, як Л. І. Божович, Л. С. Виготський, В. Н. Мясищев, А. П. Петровський, Д. Б. Ельконін та ін. Проте сучасна ситуація в Україні диктує нові сфери для досліджень.

Інформаційні технології захоплюють все більший простір та все частіше стають «новою реальністю» для дорослих та дітей. Інтернет, СМІ, соціальні мережі – всі ці інформаційні можливості часом використовуються для програмування свідомості та руйнування цінностей, взаємин та, навіть, життя. Інформаційна війна, в умовах якої живе наша країна впродовж останніх кількох років, та її вплив на особистість, зараз стає дуже актуальною темою для вивчення. Особливо цікавим та актуальним ми вважаємо дослідження впливу інформаційної війни на сімейні та дитячо-батьківські відносини.

До «традиційних» факторів, що руйнують родину, як то різноманітні залежності, хвороби, економічні, соціальні та культурні зміни у країні, зростання психологічного напруження та збільшення кількості стресових ситуацій, сьогодні ми маємо ще один – інформаційну атаку. Прикладом такої атаки можна вважати гру «Синій кіт», яка отримала своє розповсюдження завдяки соціальної мережі Вконтакті та медіа. Популярність цієї гри, що мала за мету доведення підлітків до самогубства, насправді є індикатором близькості батьків та дітей, якості їхніх взаємин та спілкування. Ще одним прикладом впливу інформаційних технологій на родину ми вважаємо освітлення конфлікту між Україною та Росією. Історикам і психологам відомі безліч громадянських конфліктів, які поділяють близьких людей за ідеологічними, релігійними, класовими або іншими причинами.

Але Україна має дуже специфічні особливості – по-перше, це факт нав’язування суспільству спотвореної інформації за допомогою СМІ іншої держави. По-друге – це старі радянські стереотипи, які завдяки інформаційній війні через ТБ та Інтернет отримали нове життя в свідомості батьків більш старшого покоління. Психологи зазначають, що останнім часом їм часто доводиться чути від клієнтів про проблеми відносин у родині у зв’язку з подіями у країні [2]. Особливо це стосується південних та східних регіонів України, тому що саме ці регіони були і є ціллю основної атаки інформаційної війни. Тож різний рівень критичного мислення, відсутність навичок перевірки джерел інформації, порушення близькості у взаєминах між батьками та дітьми, та багато інших причин зараз призвели до розколів в українських родинах, у першу чергу до розколів дитячо-батьківських взаємин.

Механізмами захисту родини від кібератак спеціалісти вважають будування відносин довіри між близькими людьми у сім’ї. Бо батьки являють собою базову глибинну основу безпеки дитини [2].

Висновок

Враховуючи значущість дитячо-батьківських взаємин для актуального розвитку дитини, інтелекту, спілкування (М. Раттер), ставлення до себе та світу соціальних відносин (Дж. Боулбі), відчуття безпеки і власної цінності (М. Раттер, Г. Філіпчук), можнаа зазначити, що інформаційна війна, маючи за ціль деструктивний вплив на свідомість [3] та нанесення збитку життєво важливим інтересам людини [4], в решті решт руйнує майбутнє держави. Таким чином ми вважаємо доцільним та актуальним подальше вивчення цієї проблеми та пошук шляхів для протидії інформаційної війні та укріплення української родини.

Список використаних джерел

  1. Що таке інформаційна війна [Електронний ресурс]. – Режим доступу: my.elvisti.com/sergandr/iv.html.
  2. А. Береза. Журнал Новое Время от 3 октября 2014 года [Електронний ресурс].– Режим доступу: https://nv.ua/publications/semeynye-voyny-raznye- politicheskie-vzglyady-i-istochniki-informacii-rassorili-tysyachi-rodstvennikov-po- vsey-ukraine-14940.html.
  3. Петрик В. Сутність інформаційної безпеки держави, суспільства та особи. [Електронний ресурс] / Валентин Петрик. – Режим доступу: www.justinian.com.ua/article.php.
  4. Інформаційна війна [Електронний ресурс]. – Режим доступу: uk.wikipedia.org/wiki/інформаційна_війна.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама