Кучеренко Єгор Валерійович

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук
Фото: Кучеренко Єгор Валерійович


Кучеренко Єгор Валерійович – кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології і педагогіки Інституту педагогіки та психології Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова.

Народився в 1983 році в Києві.

Зміст

Освіта

У 2005 році закінчив Інститут педагогіки та психології НПУ імені М.П.Драгоманова за спеціальністю «Психологія».

Досвід роботи

 • 2003 — Європейський університет фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу; практичний психолог;
 • 2004–2005 — участь у проведенні незалежних досліджень у галузі політичної психології;
 • 2005–2006 — практичний психолог середньої загальноосвітньої школи №276 м. Києва;
 • з 2006 року — НПУ імені М.П. Драгоманова, викладач кафедри психології та педагогіки;
 • з 2008 року – приватна психологічна практика за напрямом немедичної психотерапіїї (психосинтез, коучинг, сугестивна психокорекція);
 • 2013 – очільник Громадської організації «Академія розвитку психологічної науки і практики», яка за підтримки PsychosynthesisPress (США) організувала перший в Україні навчально-професійний проект «Школа Психосинтезу Особистості» для студентів та практичних психологів.

Викладає дисципліни

Наукова діяльність

 • У 2008 році вступив до стаціонарної аспірантури НПУ імені М.П.Драгоманова за спеціальністю «Педагогічна та вікова психологія».
 • У 2012 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Розвиток професійного самовизначення майбутніх психологів».
 • Автор понад п’ятидесяти наукових публікацій з вікової, педагогічної та практичної психології, а також навчально-методичних посібників: «Психологія: тестові завдання» (у співавторстві з проф. Приходько Ю.О., 2011), «Інтегративні методи психосинтезу особистості» (2013), «Професійне самовизначення майбутнього психолога: теорія і практика» (2014).
 • Має навчально-методичні розробки з дисциплін, які викладає. Розробив програми спецкурсів для студентів-психологів: «Психосинтез як метод психотерапії», «Професійний імідж практичного психолога», «Робота практичного психолога в закладах освіти», «Соціологічні дослідження в системі освіти».
 • Коло наукових інтересів Кучеренка Є.В.: психосинтез, гіпнотерапія, сугестивна психокорекція, коучинг, проблеми самовизначення особистості, її успішності та фахової підготовки майбутніх психологів.


Основні публікації

 1. Кучеренко Є. В. Психологія: тестові завдання : [навчально-методичний посібник] / Ю. О. Приходько, Є. В. Кучеренко. – К : Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2011. – 142 с.
 2. Кучеренко Є. В. Інтегративні методи психосинтезу особистості: [навчальний посібник] / Єгор Валерійович Кучеренко, Юрій Олексійович Медвін. – Ужгород : ФОП Бреза А.Е., 2013. – 120 с.
 3. Кучеренко Є. В. Професійне самовизначення майбутнього психолога : теорія і практика : навчально-методичний посібник / Є. В. Кучеренко. – К. : Видавничий Дім "Слово", 2014. – 192 с.
 4. Кучеренко Є. В. Гіпнотерапія в світлі особистісно-орієнтованої психотерапії: від медичної до психологічної парадигми / Єгор Валерійович Кучеренко // Психологія і особистість : науковий журнал. – № 1 (5). – Київ, Полтава, 2014. – С. 130 – 141.
 5. Кучеренко Є. В. Психосинтез як фактор оптимізації професійного самовизначення особистості / Є. В. Кучеренко // Ринок праці та зайнятість населення. – К. : ІПК ДСЗУ, 2011. – № 3(28). – С. 25 – 27.
 6. Кучеренко Є. В. Гіпнологічна корекція емоційно-поведінкових розладів особистості: досвід впровадження / Кучеренко Єгор Валерійович // Актуальні проблеми гуманітарних наук у дослідженнях молодих науковців : Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (18 жовтня – 15 листопада 2012 року) / упорядники : Кучеренко Є. В.; Русаков С. С. / За заг. ред. акад. Бондаря В. І. та проф. Дробота І. І. – К. : Фенікс, 2013. – С. 45 – 49.
 7. Кучеренко Є. В. Метод корекційної сугестії в діяльності психолога-гіпнотерапевта / Кучеренко Єгор Валерійович // Гуманітарний корпус : [збірник наукових статей з філософії, психології, педагогіки та історії] – Випуск 1. / Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, ГО «Академія розвитку психологічної науки і практики» / упорядники: Кучеренко Є. В., Русаков С. С. – К. : Фенікс, 2014. – С. 92 – 94.
 8. Кучеренко Є. В. Метод бінауральних та ізокронічних звукових тонів в практиці психолога-гіпнолога / Є. В. Кучеренко // Доповіді та повідомлення учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми практичної психології», присвяченої до 20-річчя кафедри психології та педагогіки. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. – С. 72 – 83.
 9. Кучеренко Є. В. Змінені стани свідомості як об’єкт психологічного дослідження / Кучеренко Єгор // Вісник Інституту розвитку дитини. Вип. 30. Серія: Філософія, педагогіка, психологія: Збірник наукових праць. – К. : Видавництво Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, 2013. – С. 133 – 137.
 10. Кучеренко Є. В. Теоретичне обґрунтування гіпнологічних сугестій в науковій спадщині Володимира Бєхтєрева / Є. В. Кучеренко // Єдність навчання і наукових досліджень – головний принцип університету : Збірник наукових праць звітно-наукової конференції викладачів університету за 2011 рік; 9 – 10 лютого 2012 року. Частина 1. / Укл. Г. І. Волинка, О. В. Уваркіна, О. П. Симоненко, О. П. Ємельянова. – К. : Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, 2012. – 294. – С. 281 – 282.
 11. Кучеренко Є. В. Субособистість як структурно-динамічний компонент несвідомого в практиці психосинтезу / Кучеренко Єгор // Вісник Інституту розвитку дитини. Вип. 32. Серія: Філософія, педагогіка, психологія: Збірник наукових праць. – К. : Видавництво Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, 2014. – С. 140 – 146.
 12. Кучеренко Є. В. Самовизначення як подолання екзистенційної кризи в практиці психосинтезу / Є. В. Кучеренко // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 4 до Вип. 31: Тематичний випуск «Проблеми емпіричних досліджень у психології». – К.: Гнозис, 2014. – С. 58 – 63.
 13. Кваліфікаційні вимоги та методичні рекомендації до виконання та захисту курсових робіт з психології : навчально-методичний посібник для студентів психологічних та педагогічних спеціальностей денної, заочної, дистанційної та екстернатної форм підготовки у вищих педагогічних навчальних закладах / [упорядники : Кучеренко Є. В., Мустієва Н. М.] / За заг. ред. акад. В. І. Бондаря. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. – 42 с.
 14. Кучеренко Є. В. Проблема виховного ідеалу у формуванні особистості молодшого школяра / Є. В. Кучеренко // Вчителю про молодшого школяра: психологічний аспект : [збірник наукових праць]. – К. : Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. – 2013. – С. 59 – 70.
 15. Кучеренко Є. В. Навіюваність як чинник розвитку навчальності та вихованості молодших школярів / Є. В. Кучеренко // Вчителю про молодшого школяра: психологічний аспект. Випуск 2 [збірник статей]. – К. : НПУ імені М.П.Драгоманова, 2014. – С. 67 – 84.[[Категорія:Аспіранти


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама