Кучковська А.І. Вплив раннього вивчення іноземної мови на розвиток особистості дитини дошкільного віку

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Кучковська Анна Ігорівна – студентка Інституту розвитку дитини Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, напрям підготовки «Дошкільна освіта».


У статті розкрито питання доцільності вивчення іноземних мов у ранньому віці та дошкільному віці. Також наведені факти, які вказують на те, як впливають ці заняття на особистісний розвиток дитини. У даній статті вказані кілька точок зору щодо віку, з якого слід починати навчання і як краще його організувати для того, щоб розкрити потенціал кожної дитини. Постає питання і про те, як позначиться подібне навчання на володінні рідною мовою. Коротко описується погляд на стан популярності та важливості знань іноземних мов у сучасному світі.

Ключові слова: ранній вік, дошкільний вік, раннє вивчення іноземної мови, особистість дитини, особистісний розвиток.


В статье раскрывается вопрос о необходимости изучения иностранных языков в раннем и дошкольном возрасте. Также наведены факты, которые указывают на то, как влияют подобные занятия на развитие личности ребёнка. В данной статье указаны несколько точек зрения по поводу возраста, с которого следует начинать обучение, и как организовать его так, чтобы лучше раскрыть потенциал каждого ребёнка. Рассматривается вопрос и о том, каким образом скажется такое обучение на владении родным языком. Кратко описывается взгляд на популярность и значимость знаний иностранных языков в современном обществе.

Ключевые слова: ранний возраст, дошкольный возраст, раннее обучение иностранному языку, личность ребёнка, развитие личности.


The article disclosed the question of whether learning foreign languages at an early age. Also the above facts indicate the impact of these classes on personality development of the child. In this paper indicated several points of view as to the age to start training and how best to organize in order to unlock the potential of every child. The question and how the impact of such training on the knowledge of your native language. And of course we briefly look at the condition of the popularity and importance of knowledge of foreign languages in the modern world.

Key words: pre-school age, early investigation foreign language, personality child, personality development.


Зміст

Постановка проблеми

Ми живемо у ХХІ столітті, і наш спосіб життя значно відрізняється від того, яким жили наші пращури. Світ змінюється, а відтак, змінюються і вимоги до людини. Зокрема, зростає потреба вільно спілкуватися іноземною мовою, а ще краще – кількома. І щоб успішно оволодіти всіма знаннями, педагоги використовують нові підходи до навчання. Дітей з самого дитинства оточують великою кількістю інформації, яка часто, як на перший погляд здається, зовсім не потрібна малюку. Маленьким дітям наймають учителів-іноземців, які починають майже з пелюшок прищеплювати дитині любов до англійської чи французької мови. Але чи потрібне саме це дитині? І чи не вплине це якось негативно на їхній розвиток? Кожна зростаюча особистість повинна повноцінно та гармонійно розвиватись, і ми маємо допомогти їй у цій справі. Яким же чином зробити це, щоб не зашкодити дитині? Саме така постановка питання є дуже важливою у наш час.


Аналіз досліджень

Раннє навчання іноземних мов є одним із пріоритетних напрямів розвитку освіти. Тому ця проблема зустрічається в працях багатьох науковців, серед яких (Б.Г. Ананьєв, Дж. Брунер, В.В. Давидов, О.В. Запорожець, Г.С. Костюк, Н.С. Лейтес, С.Д. Максименко, Ж. Піаже).


Більшість науковців (Ю.А. Аркін, О.О. Леонтьєв, Е.І. Негневицька, І.Л. Шолпо) розглядають дошкільний вік як найсприятливіший, з фізіологічної і психологічної точки зору, для початку систематичного вивчення іноземної мови.


Постановка мети дослідження

Чи потрібно починати вивчати іноземну мову у ранньому віці? І як це вплине на особистісний розвиток дитини? Це питання хвилює не тільки турботливих батьків, а й багатьох науковців. Ця проблема пов’язана з багатьма науковими та практичними завданнями, наприклад: вирішити, чи потрібно розмовляти з малюком чужою мовою, або з’ясувати, з якого ж віку вводити в навчальних закладах заняття з іноземної мови?


Мета даної статті полягає у тому щоб визначити як впливає вивчення іноземної мови у ранньому віці на формування особистості дитини і чи потрібно використовувати такий тендітний вік на засвоєння чужої мови.


Завдання нашої роботи полягає в тому щоб проаналізувати існуючі дослідження і визначити, як вплине вивчення іноземної мови у ранньому віці на розвиток особистості дитини.


Виклад основного матеріалу

Ранній дитячий вік є сензитивним періодом для розвитку мовлення, оскільки саме в цей час оволодіння мовою є найефективнішим. Уже до трьох років дитина оволодіває мовленнєвим диханням, засвоює майже всі звуки рідної мови, виявляє активність у мовному спілкуванні з дорослими та дітьми. Маючи високу пластичністю функцій мозку і психіки, дитина має великі потенційні можливості розвитку, реалізація яких залежить від безпосереднього впливу оточуючих дорослих, від виховання та навчання [1, с.135]. Доведено, що найефективніше навчання відбувається в період зростання мозку. Саме тому навчити двох і трьохрічну дитину легше, ніж уже дорослу, сформовану особистість. Також малеча зазвичай дуже любить спілкуватися і не боїться робити помилки, як це буває у дорослих, а тому і засвоює мову швидше і легше.


Мовна освіта престижна, а сучасний світ настільки комунікативний, що без знання іноземної мови важко побудувати успішну кар'єру, подорожувати, спілкуватися з людьми з інших куточків планети. А іноді так хочеться дізнатися про культуру якоїсь країни, зануритись в її атмосферу. Саме тоді на допомогу прийдуть знання іноземних мов. Але вміння говорити різними мовами потрібні не лише туристам. Доведено, що вивчення іноземних мов впливає на розвиток пізнавальних та комунікативних здібностей людини, дозволяє розширити світогляд.


Важливість і корисність раннього навчання іноземної мови виявляється і відносно особистості дитини. Воно впливає на зростання середнього рівня освіченості, підвищення вимог до загального рівня культури, формування готовності до міжнаціональної співпраці. Раннє навчання іноземній мові закладає підвалини для підвищення якості володіння першою іноземною мовою, створює базу для продовження її вивчення в школі, а також впливає на вивчення другої, третьої іноземних мов.


Слід пам’ятати, що вивчення мов – це не лише граматичні вправи і нудна лексика. Для дітей кожне нове іноземне слово, речення повинно бути цікавим і емоційно забарвленим, з нотками творчості і активними рухами. Адже тільки у поєднанні з театральною, музичною, образотворчою діяльностями ми зможемо викликати інтерес дітей до занять. А на таких різнопланових заняттях кожна дитинка зможе проявити себе і досягти успіху у тій чи іншій сфері, що принесе їй задоволення, підвищить самооцінку, впевненість в собі та своїх силах. Саме це й допоможе нам у вихованні цілісної особистості в єдності її природних задатків і соціального досвіду.


Вивчення іноземної мови корисне всім дітям, незалежно від їх початкових здібностей, але при навчанні треба враховувати рівень володіння рідною мовою. Адже ніяка іноземна мова не зможе замінити свою рідну, яка ніби ще з молоком матері ввійшла в дитячу душу.


Про значення рідної мови писав ще К.Д. Ушинський у роботі «Рідне слово». У своїй праці він аналізує вплив вивчення іноземних мов на процес оволодіння дитиною рідною мовою. Педагог переконаний, що тільки рідна мова сприяє духовному формуванню дитини. Відповідно, він обстоює думку, що вивчення іноземних мов не повинне розпочинатися раніше, аніж стане помітним, що "рідна мова пустила глибоке коріння в духовну природу дитини" [5] .


Проте сучасні психологи стверджують, що дитина може порівняно легко опанувати не одну, а кілька мов без труднощів і якихось негативних наслідків. Є кілька точок зору на те, як і коли краще починати вчити дитину іноземній мові. Одні вчені вважають, що навчання іноземної мови треба проводити паралельно з вивченням рідної, тоді маленькі діти можуть стати двомовними, адже другу мову не сприйматимуть як щось чуже, а співвідноситимуть її із своєю. За таких обставин процес розуміння нової мови проходить для них за такими ж законами, як і рідної. Але існує й інший погляд на це питання: деякі фахівці вважають, що дитині спочатку треба зрозуміти і опанувати свою мову, а вже потім починати вивчати іноземну. Тобто, коли малюк охопить усі тонкощі, звороти рідної мови і зможе точно, правильно виражати словами свої думки, бажання, тоді тільки йому можна зануритись у вир іноземних мов.


На нашу думку, суперечки щодо правильності вибору найсприятливішого віку для початку навчання іноземній мові і доцільності цього процесу будуть тривати ще деякий час. Але в перспективі цю проблему буде вирішено позитивно.


Так, у дитячих садках з вивченням іноземної мови були проведені спостереження за психічним розвитком дітей. Результати були вражаючими. З’ясувалося, що заняття з іноземної мови позитивно вплинули на розвиток мовлення дитини. Без уваги не залишилися й інші психічні процеси. Було встановлено, що більша частина дітей, що займається вивченням іноземної мови має високий рівень пам’яті і значно підвищену стійкість уваги. Також ці діти більш розвинені, розкуті і впевнені в собі, порівняно з однолітками.


Висновок

Отже, як ми бачимо, вивчення іноземної мови у ранньому віці має багато позитивних наслідків. Але не слід забувати, що такі питання слід вирішувати з обережністю. Всі діти різні, і тому підходи до навчання кожного з них повинні бути індивідуальними та науково обґрунтованими, базуватися на фізіологічних і психічних особливостях організму дитини раннього або дошкільного віку. Також батьки, педагоги обов’язково повинні звертати увагу на особистісні якості і потреби дітей. Тільки за цих обставин розвиток підростаючого покоління буде ефективним, збалансованим і гармонійним. Перспективи подальшого дослідження вбачаємо у розкритті особливостей побудови занять з іноземної мови з дітьми дошкільного віку.


Список використаних джерел

  1. Василенко Л.П. Вікова психологія / Л.П Василенко, М.В. Савчин. – К. : Академвидав, 2006. – 360 с.
  2. Витоль А.Б. Нужен ли дошкольникам иностранный язик ? / А.Б. Витоль // Иностранные языки в школе. – 2002. – № 3. – С. 41-42.
  3. Комогорова М.І. Ігри на уроках / М.І. Комогорова // Англійська мова та література. – 2014. – № 25. – С. 2-3.
  4. Личката С.Ф. Самореалізація особистості в різних видах творчої діяльності / C.Ф. Личката // Англійська мова та література. – 2013. – № 9. – С. 2-3.
  5. Ушинський К.Д. Рідне слово. – Т.2. – С. 554-575.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама