Мельник Олександр Васильович

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

(Перенаправлено з Мельник О.В.)
Перейти до: навігація, пошук
Фото: Мельник Олександр Васильович

Мельник Олександр Васильович – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, докторант Інституту проблем виховання НАПН України

Освіта

У 1991 р. закінчив Київський державний педагогічний інститут імені О.М. Горького, педагогічний факультет, спеціальність „Педагогіка і психологія”, кваліфікація «Викладач-дослідник з педагогіки та психології».


Наукова діяльність

Тема кандидатської дисертації: „Підготовка старшокласників до самостійного вибору майбутньої професії в процесі профільного трудового навчання” (2003).

Основні публікації:

 1. Мельник О.В. Зміст, форми та методи профконсультаційної роботи зі старшокласниками в процесі профільного навчання: науково-метод. посіб. для вчителів / АПН України; Інститут проблем виховання. — К. : Педагогічна думка, 2008. — 54с.
 2. Мельник О.В., Уличний І. Л.. Профорієнтаційна робота зі школярами в умовах профільного навчання: науково-метод. посіб. для вчителів / АПН України; Інститут проблем виховання / Олександр Васильович Мельник (ред.). — К. : Педагогічна думка, 2008. — 126с.
 3. Мельник О.В.. Особливості організації та проведення профконсультаційної роботи із старшокласниками (історичний аспект) //Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – 2001. - № 7. – С. 63 - 67.
 4. Мельник О.В. Диференціація змісту профконсультаційної роботи зі школярами в процесі профільного трудового навчання //Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – 2002. - №3. – С. 68 - 72.
 5. Мельник О.В. Підготовка старшокласників до вибору профілю трудового навчання в МНВК //Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. - 2002. - №4. - С. 91 - 98.
 6. Мельник О.В. Структура готовності старшокласників до самостійного вибору майбутньої професії в умовах МНВК //Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. – Збірник наукових праць. Київ, 2002. – Кн..1. – С. 268 – 274.
 7. Мельник О.В. Індивідуально-диференційований підхід у профконсультаційній роботі із школярами в процесі профільного трудового навчання //Оновлення змісту, форм та методів навчання i виховання в закладах освіти: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. - 2002. - №20. - С. 70 - 74.
 8. Тименко М.П, Мельник О.В. Формування готовності старшокласників до професійного самовизначення в умовах ринку праці //Педагогіка і психологія. – 1995. - №3. – С. 109 – 117.
 9. Мельник О.В.., Романчук В.П. Основи вибору професії: Експериментальна програма та збірник практичних завдань (Частина 1). - К: Інститут проблем виховання АПН України, 2000. - 98 с.
 10. Мельник О.В. Ділові ігри як засіб активізації професійного самовизначення старшокласників //Профорієнтаційна робота із школярами: Методичний посібник для вчителів /За ред. М.П. Тименка. – Рівне, 1992. – С. 83 – 97.
 11. Мельник О.В. Підготовка старшокласників до самостійного вибору майбутньої професії в умовах МНВК //Педагогічні основи трудового становлення і професійного самовизначення учнівської молоді: Монографія /За ред. М.П.Тименка. - Бердянськ: Інститут педагогіки АПН України, 1996. – С. 137 – 150.
 12. Мельник О.В. Профінформаційна робота з учнями //Педагогічне управління професійним самовизначенням учнівської молоді: Методичний посібник /За ред. М.П. Тименка. - К.: Інститут проблем виховання АПН України, 2001. С. 114 – 128.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама