Миколайчук Мар'яна Ігорівна

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук
Фото: Миколайчук Мар’яна Ігорівна

Миколайчук Мар’яна Ігорівна – кандидат психологічних наук, працювала старшим викладачемкафедри практичної психології Інституту психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка.


Зміст

Освіта

 • Протягом 2003–2004 рр. отримала додаткову освіту „Метод відеоінтерактивного тренінгу комунікації” (Інституція VIT SPIN Polska, Польща, Kраків; кваліфікація „Тренер”).
 • 2003–2004 рр. – Сімейна системна психотерапія: Навчальний курс для фахівців в галузі роботи з людьми з особливими потребами (м. Львів, Українська асоціація психотерапевтів).
 • З 2005 р. – Системна психотерапія і консультування: Навчання з залученням фахівців товариства системної терапії SGST (Німеччина).
 • 2002 р. – проходила стажування у Польщі (Навчання координаторів програми волонтерської допомоги для дітей групи ризику „Старший брат – старша сестра”).
 • 2003–2004 рр. – проходила стажування у Польщі (Психокорекція психоемоційних порушень у дітей з ДЦП).
 • 2005 р. – проходила стажування у Польщі (Психодіагностика розумового розвитку та системна реабілітація дітей з раннім ушкодженням мозку в системі Кондуктивної педагогіки).
 • 2004 р. – проходила стажування у Голландії (Вдосконалення практичних навиків відеотренера).

Досвід роботи

 • 2001–2005 рр. – працювала практичним психологом у Львівському навчально-реабілітаційному центрі для дітей із фізичними та розумовими вадами розвитку “Джерело”, відділення розвитку дитини.
 • 2006–2007 рр. – практичний психолог, тренер у Дитячому тренінговому центрі “Школа переможця”.
 • Зараз перебуває у відпустці по догляду за дитиною.

Наукова діяльність

У 2007 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: Миколайчик М.І. Особливості психосоціального розвитку сиблінгів дітей з психофізичними вадами (автореферат)|«Особливості психосоціального розвитку сиблінгів дітей з психофізичними вадами» (19.00.07 – педагогічна та вікова психологія).

Має більше 20 друкованих праць.

Сферою наукових пошуків та практично-професійних інтересів є психологія розвитку та корекції його порушень, психологія комунікацій, комунікативний менеджмент, налагодження міжособистісної взаємодії, психологія сім’ї та системна психотерапія, психологія релігії та ін.


Викладає дисципліни

 • «Методологія та організація науково-психологічних досліджень»
 • «Паблік рилейшнз»
 • «Психологія реклами»
 • «Психологія релігії»
 • «Тренінг комунікативних умінь»


Здійснює керівництво курсовими, дипломними і магістерськими роботами.

Основні публікації:

 1. Карпа (Миколайчук) М.І. Особливості психоемоційних та рольових змін в сім’ї з неповносправною дитиною / М.І. Карпа (Миколайчук) // Проблеми загальної та педагогічної психології : зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / За ред. С.Д.Максименка. – Т. VII, вип. 4. – К., 2005. – С. 133 – 140.
 2. Карпа (Миколайчук) М.І. Вплив наявності неповносправної дитини в сім’ї на психосоціальний розвиток її сиблінгів // Наукові записки Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – Вип. 26. – Том 2. – К., 2005. – С. 223 – 227.
 3. Карпа (Миколайчук) М.І. Характеристика емоційних взаємин між дітьми в сім’ї з неповносправною дитиною // Наукові студії із соціальної та політичної психології. – Вип. 14 (17). – К., 2006. – С. 59-73.
 4. Карпа (Миколайчук) М.І. Методи психопрофілактики та психокорекції адаптаційних розладів сиблінгів дітей з психофізичними вадами // Науковий часопис НПУ імені Драгоманова. Серія №12. Психологічні науки: Зб. Наукових праць. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2006. – № 14 (38). – С. 178-181.
 5. Миколайчук М.І. Основи психокорекційної допомоги братам та сестрам дітей з психофізичними вадами / Мар’яна Миколайчук // Практична психологія та соціальна робота. – 2007. – № 9. – С.18-23; № 10. – С.37–41.
 6. Миколайчук М.І. Культурно-ціннісна та релігійна детермінація становлення ідентичності особистості / Мар’яна Миколайчук // Практична психологія та соціальна робота. – 2008. – № 12. – С.68–70.
 7. Миколайчук М.І. Школа виховання гармонійної особистості дитини. Системний підхід / Мар’яна Миколайчук // Практична психологія та соціальна робота. – 2009. – № 3. – С.67–72.
 8. Миколайчук М.І. Духовне становлення особистості у контексті сімейного виховання / Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія: Збірник наукових праць / Редкол. Бех І.Д., Огнев’юк В.О., Кононко О.Л. – К.: Університет, 2007. – №8. – С.136–142.
 9. Миколайчук М.І. Як написати та захистити курсову роботу з психології. Методичні рекомендації [Електронний ресурс] / Укл.: Миколайчук М.І., Юрченко В.І. – К. : КМПУ імені Б.Д. Грінченка, 2009. – 19 с. – Режим доступу : [1]


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама