Михальченко Микола Іванович

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Михальченко Микола Іванович - доктор філософських наук (1987), професор (1988), член-кореспондент НАН України (2003), заслужений діяч науки і техніки України (2001). М.І.Михальченко є автором (співавтором) понад 350 наукових праць, зокрема 14 моно­графій (5 індивідуальних і 8 у співавторстві). Народився 15.02.1942 року, с. Косичі Суражського району Брянської області - український соціальний філософ, політолог, соціолог. Закінчив філософський факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. Доктор філософських наук (1987), професор (1988), заслужений діяч науки і техніки України (2001). Нагороджений знаком „Відмінник освіти України” (2001). Нагороджений орденом „За заслуги” IIIступеня (2002). З 1969 по1990 рік працював в Інституті філософії НАН України (молодший науковий співробітник, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, завідувач відділу). З 1990 року – працівник Інституту соціології НАН України (завідувач відділу, головний науковий співробітник). З червня 2002 року – головний науковий співробітник Інституту політичних та етнонаціональних досліджень НАН України. З січня 2000 року – за сумісництвом завідувач відділу Інституту вищої освіти АПН України. З грудня 1991 по липень 1994 року – радник, керівник служби з питань внутрішньої політики президента України. З квітня по жовтень 1992 року – член колегії з питань гуманітарної політики Державної думи України. Автор (співавтор) понад 350 наукових праць, зокрема 14 монографій (5 індивідуальних і 8 у співавторстві). Є одним з авторів та реалізаторів ідеї випуску 6-томника „Філософія політики” (2002-2004 рр.). Науковий колектив, яким керував в 2001 – 2002 рр. в Інституті вищої освіти АПН України, випустив 6-томник „Соціальна робота” для ВНЗ України. Коло наукових інтересів: філософія історії, філософія політики, філософія освіти, духовне і політичне життя суспільства, соціальні інститути та суспільні відносини, світоглядні проблеми українського суспільства. Поряд з плідною науковою діяльністю Михальченко М.І. веде активну консультативну і науково – публіцистичну роботу. Протягом багатьох років він приймає активну участь в консультативній роботі в комісіях Верховної Ради та інституціях Кабінету Міністрів України, в експертній роботі щодо законопроектів та інших державних документів. Постійно друкується в наукових і науково - публіцистичних виданнях, виступає експертом в ЗМІ, організовує наукові і науково – практичні симпозіуми і конференції, виступає на багатьох конференціях, „круглих столах” в Україні і закордоном. Він багато років був членом Громадської ради експертів із внутрішньополітичних питань про Президентові України, брав участь у підготовці Послань Президента України до Верховної Ради України. Є членом редколегій декількох часописів та журналів. Михальченко М.І, підготував 26 кандидатів і 17 докторів наук. Плідно працює головою спеціалізованої ради з захисту докторських і кандидатських дисертацій. Є членом вчених рад Інститутів політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф. Кураса НАН України і вищої освіти АПН України.Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама