Тертична Надія Анатоліївна

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

(Перенаправлено з Н.А. Тертична)
Перейти до: навігація, пошук
Фото: Тертична Надія Анатоліївна

Тертична Надія Анатоліївна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології та педагогіки Національного медичного університету імені О.О.Богомольця.

Народилася 4 травня 1965 р. в місті Костополі Рівненської обл..

Зміст

Освіта

  • В 1980 р. закінчила Костопільську восьмирічну школу №2;
  • З 1980 р. навчалася в Дубнівському педагогічному училищі, яке закінчила з відзнакою в 1984 р.;

Досвід роботи

  • 1989-1994 рр. – працювала за направленням в Ніжинському педагогічному інституті ім. М.В.Гоголя на посадах асистента та старшого викладача кафедри психології;
  • З вересня 1997 р. і по теперішній час працює в Національному медичному університеті імені О.О.Богомольця на посадах викладача, старшого викладача кафедри психології та педагогіки;
  • З жовтня 2004 р. працює на посаді доцента цієї ж кафедри.

Наукова діяльність

У жовтні 1997 р. успішно захистила кандидатську дисертацію на тему: „Психологічні особливості становлення ініціативи молодшого школяра в учбовій діяльності” (19.00.07 – педагогічна та вікова психологія).

Основні публікації:

  1. Тертична Н.А. Психологічні проблеми професійного становлення особистості в умовах навчального процесу / Н.А. Тертична // Вісник Київського міжнародного університету. Серія: Психологічні науки / Київський міжнар. ун-т. - Київ, 2007. - Вип. 10 . - С. 106-114.
  2. Тертична Н.А. Особливості рефлексивних механізмів самосвідомості в професійному становленні студента / Н.А. Тертична // Актуальні проблеми психології / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України, Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин : НДУ, 2007. - Т. 10, Вип. 1, Ч. 2 : Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія. - С. 174-178.
  3. Бойправ М.Д., Горбач В.В., Кричковська Т.Д., Тертична Н.А., Щотка О.П. Практикум з вікової та педагогічної психології: Навч.- метод. матеріали для лабораторно- практ. занять студ. пед. вузів стаціонарного і заочного від- нь / Ніжинський держ. педагогічний ун-т ім. Миколи Гоголя — Ніжин, 2000. — 122с. — Бібліогр.: с. 116-119.
  4. Тертична Н.А. Психологічні особливості становлення ініціативи молодшого школяра в учбовій діяльності: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / АПН України; Інститут психології ім. Г.С.Костюка. — К., 1997. — 18с.
  5. Тертична Н.А. Ініціатива та розуміння матеріалу в молодшому шкільному віці / Н.А. Тертична // Наукові записки Ніжинського державного педагогічного університету імені Миколи Гоголя : / М-во освіти і науки України, Ніжинський держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин : НДПУ, 1997. - Т. 17, Кн. 1 : Філологічні науки. Психолого-педагогічні науки. Історичні, суспільно-політичні науки, економіка. Природничі науки. Фізико-математичні науки. - С. 58-62.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама