Гузій Наталія Василівна

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

(Перенаправлено з Н.В. Гузій)
Перейти до: навігація, пошук
Фото: Гузій Наталія Василівна

Гузій Наталія Василівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогічної творчості Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, академік Академії наук вищої школи України.

Народилася у м. Києві.

Зміст

Освіта

 • Випускник Київського державного музичного училища імені Р.М.Глієра,
 • Закінчила Київський державний інститут культури імені О.Є.Корнійчука.

Досвід роботи

Наукова діяльність

 • У 1990 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Формування музично-естетичної культури школярів в умовах позашкільної початкової музичної освіти” та здобула науковий ступень кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – теорія та історія педагогіки.
 • У 2007 р. захистила докторську дисертацію на тему “Категорія професіоналізму в теорії і практиці підготовки майбутнього педагога” та здобула науковий ступень доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
 • У 1995 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри педагогічної творчості,
 • у 2008 р. присвоєно вчене звання професора кафедри педагогічної творчості,
 • у 2009 р. присвоєно почесне звання “Заслужений працівник освіти України.

Гузій Н.В. є членом спеціалізованих рад НПУ імені М.П. Драгоманова, психолого-педагогічної секції методичної комісії МОН України.

Ініціювала видання фахового збірника наукових праць з педагогічних наук “Творча особистість вчителя: проблеми теорії та практики і є його відповідальним редактором.

Очолила підготовку і проведення Міжнародної (1996 р.) та Всеукраїнської (2005 р.) науково-практичних конференцій.

Опублікувала близько 150 науково-методичних праць, серед яких 4 монографії, 6 посібників та 6 авторських навчальних програм, підручник (у тому числі з грифом МОН України), статті, методичні розробки, тези тощо.

Сфера наукових інтересів та напрями досліджень:

 • акмеологічні засади професійної праці фахівців освітньо-виховної сфери;
 • теорія і методика педагогічної освіти;
 • проблеми творчо-естетичного виховання молоді та ін.

Нагороди

Гузій Н.В.

 • віздзначена Подякою прем’єр-міністра України,
 • нагороджена знаком “Відмінник освіти України”,
 • відзначена Почесними грамотами МОН та МКіМ України,
 • нагороджена дипломами, подяками, грамотами ректора НПУ імені М.П.Драгоманова.

Гузій Н.В. обрана дійсним членом Міжнародної академії акмеологічних наук (Росія, Санкт-Петербург)), академіком академії наук вищої школи України.

Основні публікації:

 1. Андрущенко В.П., Бех І.Д., Волощук І. С., Глузман О. В., Гузій Н.В., Дем’яненко Н.М. Педагогіка вищої школи: підручник / АПН України; Інститут вищої освіти / В.Г. Кремень (ред.). — К. : Педагогічна думка, 2009. — 256с. — Бібліогр.: с. 244-255. — ISBN 978-966-644-109-9.
 2. Андрущенко В.П., Сисоєва С.О., Гузій Н.В., Кінчук Н.В., Хомич В.Ф. Педагогічна творчість: методологія, теорія, технології / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. Інститут історії та філософії педагогічної освіти. Кафедра педагогічної творчості. — К. : НПУ ім.М.П.Драгоманова, 2005. — 183с. — Бібліогр.: с. 182. — ISBN 966-660-279-2.
 3. Гузій Н.В. Основи педагогічного професіоналізму: Навч. посібник / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К. : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2004. — 156с. — Бібліогр.: с. 153-155. — ISBN 966-660-167-3.
 4. Гузій Н.В. Особистісно-орієнтовані технології дидаскалогічної підготовки майбутнього педагога: методичний посібник / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. Кафедра педагогічної творчості. — К. : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2007. — 46с. — Бібліогр.: с. 42-45. — ISBN 978-966-660-3*69-5.
 5. Гузій Н.В. Педагогічний професіоналізм: історико-методологічні та теоретичні аспекти / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К. : НПУ, 2004. — 243с. : рис. — Бібліогр.: с. 224-241. — ISBN 966-660-187-7.
 6. Гузій Н.В. Сутність і зміст педагогічної творчості та майстерності: методичні рекомендації / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. Кафедра педагогічної творчості. — К. : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2007. — 24с. — Бібліогр.: с. 23-24.
 7. Ничкало Н., Зязюн І., Пуховська Л., Гузій Н., Задорожна Л. Педагогічна майстерність: проблеми, пошуки, перспективи / АПН України; Інститут педагогіки і психології професійної освіти; Глухівський держ. педагогічний ун-т. — К.; Глухів : РВВ ГДПУ, 2005. — 234с. — Бібліогр.: в кінці ст.. — ISBN 966-7763-77-3.
 8. Основи педагогічної творчості: Програма курсу / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. Кафедра педагогічної творчості / Н.В. Гузій (уклад.). — К., 1997. — 18с.
 9. Педагогічна творчість і майстерність: Хрестоматія / Інститут змісту і методів навчання / Н.В. Гузій (укл.). — К., 2000. — 167с. — ISBN 5-7763-2681-8.
 10. Плани семінарських та лабораторних занять з курсу "Основи педагогічної творчості" / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. Кафедра педагогічної творчості / Н.В. Гузій (уклад.). — К., 1998. — 20с.
 11. Робочий зошит з курсу "Основи педагогічної творчості і майстерності": Навч.-метод. посібник / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. Кафедра педагогічної творчості / Н.В. Гузій (авт.-уклад.), Т.В. Вайніленко (авт.-уклад.). — К. : НПУ, 2004. — 31с. — Бібліогр.: с. 18-19.
 12. Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. праць / Український держ. педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова / Н.В. Гузій (відп.ред.). — К., 1997. — 319с. — ISBN 5-7763-8554-7.

Примітка

Інформація запозичена з сайту Академія наук вищої школи УкраїниОсобисті інструменти
Ми в мережі
Реклама