Полковенко Ольга Володимирівна

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук
Фото: Полковенко Ольга Володимирівна

Полковенко Ольга Володимирівна – кандидат біологічних наук, старший викладач кафедри анатомії і фізіології людини Інституту психології та соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка.


Зміст

Освіта


Досвід роботи


Наукова діяльність

 • У 2007 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.11 (цитологія, клітинна біологія, гістологія), на тему: «Особливості остеокластичної резорбції кісткової тканини при зниженні опорного навантаження».

Наукова тема: «Теоретичні та методичні основи формування здорового способу життя у майбутніх учителів у процесі вивчення природничих наук»

Нагороди

 • 1995 р. - присуджена стипендія Сороса для студентів;
 • 2006 р. - присуджена стипендія Національної Академії Наук України для молодих вчених.


Викладає дисципліни

 • «Валеологія»
 • «Вікова фізіологія і шкільна гігієна»
 • «Безпека життєдіяльності»
 • «Охорона праці»
 • «Соціальна та екологічна безпека життєдіяльності»


Основні публікації:

 1. Кілочицький П.Я. Корелятивний зв’язок між фенологією та довжиною полярної трубки у мікроспорідій роду Amblyospora з личинок кровосисних комарів / П.Я. Кілочицький, О.В. Полковенко // Вісник Київського Національного Університету. Вип.32, 2000.с.55-57.
 2. Кілочицький П.Я. Микроспоридии циклопов Киевской и Черниговской областей / П.Я.Кілочицький, О.В. Полковенко // Наукові записки Тернопільського педуніверситету. Серія: біологія, 2001, №4 (15) с.131-134.
 3. Килочицкий П.Я. Микроспоридии жаброногих ракообразных (Branchiopoda) северных регионов Украины / П.Я. Килочицкий, Н.А. Овчаренко, О.В. Полковенко, Л.В.Шостак // Гидробиологический журнал, т.37, 2001, №4, с. 92-101.
 4. Rodionova N.V. Mechanisms of gravity-dependent changes in the bone tissue / N.V. Rodionova, V.S. Oganov, O.V. Polkovenko //J. of Gravit. Phys., 2002, 9 (1), P. 169-170.
 5. Полковенко О.В. Усиление остеокластической резорбции костной ткани в условиях сниженной опорной нагрузки / О.В. Полковенко // Сборник тезисов II Украинской Конференции по перспективным космическим исследованиям, 2002, с. 174.
 6. Родионова Н.В. Механизмы резорбции костной ткани в условиях гипокинезии и микрогравитации // Материалы XII конференции по космической биологии и авиакосмической медицине / Н.В. Родионова, В.С. Оганов, Г.Р. Дурнова, О.В. Полковенко. – 2002, с.256-257.
 7. Золотова-Гайдамака Н.В. Состояние остеоцитов костной ткани в условиях сниженной опорной нагрузки // Материалы XII конференции по космической биологии и авиакосмической медицине / Н.В. Золотова-Гайдамака, О.В. Полковенко, О.Е.Кабицкая. – 2002, с. 155-156.
 8. Родіонова Н.В. Резорбтивні процеси в кістковій тканині в умовах мікрогравітації // Наукові праці III Національного Конгресу АГЕТ України / Н.В. Родіонова, В.С. Оганов, О.В. Полковенко, М.А. Ісламовa. – 2002, с. 253-254.
 9. Rodionova N.V. Cellular mechanisms of gravity-dependent changes in the bone tissue // Proceedings of the European Symposium on "Life in Space for Life on Earth" / N.V. Rodionova, V.S. Oganov, O.V. Polkovenko. – Stockholm, Sweden, 2002 , P. 72-73.
 10. Родионова Н.В. Особенности резорбции костной ткани в условиях снижения опорной нагрузки // Український медичний альманах / Н.В.Родионова, О.В. Полковенко. – 2002, т.5, №2, с.179-180.
 11. Полковенко О.В. Усиление деятельности остеокластов у крыс в условиях дефицита опорной нагрузки // Космічна наука і технологія / О.В. Полковенко. – 2003, 2 (9), с. 463-466.
 12. Родионова Н.В. Взаимодействие клеток в зонах резорбции костной ткани при снижении опорной загрузки // Материалы конференции "Организм и окружающая среда: адаптация к экстремальным условиям", (Россия, Москва) / Н.В.Родионова, В.С.Оганов, О.В. Полковенко, Н.В. Золотова-Гайдамака. – 2003, с. 299-300
 13. Полковенко О.В. Особенности резорбции костной ткани остеокластами при микрогравитации и гипокинезии // Материалы симпозиума "Биология опорно-двигательного аппарата" / О.В. Полковенко. – 2004. – С. 199-202.
 14. Rodionova N.V. The ways of resorption of mineralized bone matrix under hypokinesia and microgravity. Online publication, 35th COSPAR scientific assembly, Paris, France / N.V. Rodionova, V.S. Oganov, O.V. Polkovenko. – 2004. Electronic issue of abstracts.
 15. Rodionova N.V. Interactions of cells in zones of bone resorption under microgravity and hypokinesia // J. of Gravit. Physiol / N.V. Rodionova, V.S.Oganov , O.V. Polkovenko. – 2004, 11(2). – P.147-151.
 16. Полковенко О.В. Динаміка утворення остеокластів при модельованій гіпокінезії за даними радіоавтографії з 3Н-тімідіном / О.В. Полковенко // Український морфологічний альманах, 2005, 3(1), С.92-93. Бібліогр.: с. 93.
 17. Полковенко О.В. Развитие и функциональная активность остеобластов и остеокластов при моделированной гипокинезии // Космическая биология и авиакосмическая медицина. ХІІІ конференция. Материалы конференции / О.В. Полковенко, О.Н. Нестеренко,М.А. Исламова. – 2006, с.246-247.
 18. Полковенко О.В. Значення міді для здоров’я людини // Культура безпеки, екології та здоров’я / О.В. Полковенко. – К.: ПП «Редакція журналу «Культура безпеки, екології та здоров’я», № 3/2010. – 33-35 с.
 19. Полковенко О.В. Значення рейтингової системи контролю знань для викладання валеології у вищій школі // Вісник психології і соціальної педагогіки [Електронний ресурс] : Зб. наук. праць. – Випуск 2. – К., М., 2010. – Режим доступу до збірника : www.psyh.kiev.ua


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама