Тохтамиш Олександр Михайлович

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

(Перенаправлено з Тохтамиш О.М.)
Перейти до: навігація, пошук
Фото: Тохтамиш Олександр Михайлович

Тохтамиш Олександр Михайлович - старший викладач кафедри практичної психології Інституту психології та соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка

Зміст

Освіта

 • У 1999 р. пройшов 6-ти місячні курси в Людвиг-Максиміліан-Університет (Мюнхен, Німеччина, спеціалізація - медична психологія, дитяча психотерапія).
 • У 2000 р. отримав сертифікат практикуючого спеціаліста з еріксонівської психотерапії Суспільства Мілтона Еріксона (M.E.G., Мюнхен, Німеччина).
 • Виконував науково-викладацький проект фонду американського уряду імені Фулбрайта в університетах США Уайденер (Пенсільванія) та Аргосі (Аризона) (2003-2004).

Досвід роботи

 • 1982-1990 рр. - працював психологом-експертом медико-льотної експертної комісії Міністерства цивільної авіації;
 • 1990-1995 рр. – був психологом суїцидологічного відділення Київського міського медичного психоневрологічного об'єднання;
 • 1996-2000 рр. – працював медичним психологом Українського медичного центру реабілітації дітей із органічним ураженням нервової системи.


Наукова діяльність

Має більше 10 наукових праць. Досліджує методи і методики психологічного супроводу, психотерапії дитячого віку, їх ефективність. Завершив роботу над кандидатською дисертацією на тему: „Психологічне супроводження дітей с дефіцитом уваги та гіперактивністю", яка подана до захисту.

Викладає дисципліни

 • „Психодіагностика та основи психокорекції",
 • „Психологія творчості",
 • „Психопрофілактична та психокорекцій на робота",
 • „Психологія соціально-педагогічної реабілітації" та ін.


Основні публікації

 1. Тохтамиш О.М. Методика ескалації тактильного контакту у психологічній допомозі дітям з гіперактивністю та порушенням функції уваги / О.М. Тохтамиш // Основи медико-соціальної реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи. Навчально-методичний посібник / за ред. В.Ю. Мартинюка, С.М. Зінченко. – К.: Інтермед, 2005. – С. 279-282.
 2. Тохтамиш О.М. Психодіагностика дитячої гіперактивності та дефіциту уваги у дошкільному віці / О.М. Тохтамиш // Наукові записки Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. академіка С.Д. Максименка. – К.: Главник, 2005. – Вип. 26. – В 4-х томах. –Т 4. – С. 171-175.
 3. Тохтамиш О.М. Дитяча гіперактивність: виникнення, розвиток, методи психосоціальної допомоги / О.М. Тохтамиш // Актуальні проблеми психології. – Т I. : Соціальна психологія. Організаційна психологія. Економічна психологія: Зб. наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – К.: Міленіум, 2005. – Ч. 14. – С.154-156.
 4. Тохтамиш О.М. Психологічна допомога дітям дошкільного та початкового шкільного віку з ознаками гіперактивності та дефіциту уваги / О.М. Тохтамиш // Педагогічна освіта : теорія і практика. Психологія. Педагогіка : Збірник наук. праць /Редкол.: І.Д. Бех, Е.В. Бєлкіна, Н.М. Бібік та ін.. – №4. –К.: КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, 2005. – С. 96-100.
 5. Тохтамиш О.М. Методика ескалації тактильного контакту у психологічній допомозі дітям з гіперактивністю та порушенням функції уваги / О.М. Тохтамиш // Основи медико-соціальної реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи. Навчально-методичний посібник / за ред. В.Ю. Мартинюка, С.М. Зінченко. – К.: Інтермед, 2005. – С. 279-282.
 6. Тохтамыш А. Применение метода эскалации тактильного контакта в психологической помощи детям с неврологическими заболеваниями и дисгармоничным развитием / А.М. Тохтамыш // Тело, сознание, творчество: Сб. науч. раб. / Под ред. А.В.Старовойтова. – Симферополь: ОАО СГТ, 2008. – С. 80–86. (0,4 друк.арк.)
 7. Тохтамиш О.М. Психологічна рефлексія переходу від авторитаризму до демократії в сучасному суспільстві / О.М. Тохтамиш // Тези 11-ї щорічної Фулбрайтівської конференції «Ідентичність і пам’ять у пострадянській Україні». – К.: Українська Фулбрайтівська Асоціація, 2008. – С. 84–85. (0,1 друк. арк.).
 8. Тохтамиш О.М. Методика ескалації тактильного контакту у психологічній допомозі дітям дошкільного та початкового шкільного віку з ознаками гіперактивності та дефіциту уваги // Вісник психології і соціальної педагогіки [Електронний ресурс] : Зб. наук. праць. – Випуск 1. – К., М., 2009. – Режим доступу до збірника : www.psyh.kiev.ua


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама