Лях Тетяна Леонідівна

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

(Перенаправлено з Т.Л. Лях)
Перейти до: навігація, пошук
Фото: Лях Тетяна Леонідівна

Лях Тетяна Леонідівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти Інституту психології та соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка.


Зміст

Освіта


Досвід роботи

 • Очолює науковий гурток «Волонтерська тренінгова студія» - секція «Школа волонтерської майстерності».


Наукова діяльність

 • 2000 р. тренер-эксперт щодо організації Театрів вуличного дійства Школи Рівних Можливостей (Агенство США з Міжнародного Розвитку / Академія Рівних Можливостей / Школа Рівних Можливостей);
 • 2001 р. національний тренер програми «рівний-рівному» (Міністерство освіти і науки України/ПРООН/ЮНАЙДС);
 • 2006 р. співавтор 4 настільних ігор, спрямованих на профілактику ВІЛ/СНІД та ризикованої поведінки у дитячому та молодіжному середовищі, які схвалені Дитячим Фондом ООН в Україні – ЮНІСЕФ.
 • 2009 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.05 - Соціальна педагогіка «Соціально-педагогічна діяльність студентських волонтерських груп».

Автор понад 40 наукових публікацій.

Розробляла та реалізувала соціальні проекти та програми, спрямовані на покращення якості соціальних послуг дітям та сім'ям України:

 • 2002 р. - Посольство Великобританії в Україні, директор проекту «Впровадження сучасних методів профілактики алкоголізму, наркоманії, тютюнопаління шляхом організації волонтерської тренінгової служби;
 • 2001 - 2002 рр. - Керівник локального проекту Християнського дитячого фонду «Волонтерська тренінгова служба «Бар'єр»;
 • 2000 - 2001 рр. - Посольство Великобританії в Україні, директор проекту «Театр вуличного дійства - впровадження форми "Street Happening" в Україні, підготовка волонтерів-організаторів театрів за методикою «рівний рівному»;
 • 2000 р. - Дитячий фонд ООН - ЮНІСЕФ, Всеукраїнський громадський центр «Волонтер», директор проекту «Підготовка волонтерів-тренерів за "Street Happening" за методикою «рівний рівному»;
 • 2000 р. - ЮНІСЕФ, ВГЦ «Волонтер», директор проекту «Міжнародна конференція «Перспективи розвитку волонтерського руху в Україні на порозі ХХI тисячоліття»;
 • 1999 - 2000 рр. - САР, директор проекту «Волонтерська служба «МІСТО».

Наукова тема: «Соціально-педагогічна діяльність студентських волонтерських груп».


Нагороди

 • 2001 р. - переможець Всеукраїнського конкурсу «Волонтер - 2001 року» (УДЦССМ - Всеукраїнський ярмарок соціальних проектів, програм и послуг);
 • 2002 р. - нагороджена почесною грамотою Міністерства освіти і науки України «За багаторічну сумлінну працю в навчанні і вихованні підростаючого покоління».


Викладає дисципліни

 • «Методика проведення соціально-психологічного тренінгу»
 • «Методика організації волонтерських груп»


Основні публікації:

 1. Лях Т.Л. Волонтерство як суспільний феномен / Т.Л. Лях // Проблеми педагогічних технологій : зб. наук. пр. / Волинський державний університет імені Лесі Українки. – Луцьк : Волинський академічний дім, 2004. – Вип. 3-4. – С. 139–144.
 2. Лях Т.Л. Соціально-педагогічна діяльність молодіжних волонтерських груп / Т. Л. Лях // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова / [ ред. кол. : В.П. Бех, Т.В. Говорун, О.Д. Дубогай та ін.]. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2007. – Вип. 5 (Частина ІІ). – Сер. 11. Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка.
 3. Лях Т.Л. Людські ресурси волонтерського руху та шляхи залучення добровільних помічників до соціальної діяльності / Т. Л. Лях // Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка / [упоряд.: О. Л. Караман, Я. І. Юрків] ; Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка. – К. : Альма-матер, 2008. – Вип. 6. Педагогічні науки. – С. 198–209.
 4. Лях Т.Л. Сучасні тенденції розвитку волонтерських організацій в Україні / Т. Л. Лях // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., (Київ, 22–23 квіт. 2002 р.) : [у 2 т.] / [за ред. М. І. Шкіля та ін.]. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2002. – Т. 1. – С. 122–124.
 5. Лях Т.Л. Історичні засади соціально-педагогічної діяльності волонтерів за кордоном / Т.Л. Лях // Волонтерство як ресурс соціальної роботи у громаді : зб. ст. міжнар. наук. конф. для студ. та аспір. „Обличчя соціальної держави” в рамках проекту „Покращення якості соціальних послуг дітям та сім’ям у громаді”, (Київ, 22–23 берез. 2006 р.) / [упор. Т. Л. Лях ; передм. Т. П. Басюк]. – К. : Християнський дитячий фонд, 2006. – С. 61–70.
 6. Лях Т.Л. Критерії відбору студентів-волонтерів для здійснення соціально-педагогічної роботи / Т.Л. Лях // Соціальна робота і сучасність: теорія та практика : зб. ст. V міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 22–23 трав. 2008 р.) / [відп. ред. : Б. В. Новіков та ін.]. – К. : Вид-во „Політехніка”, 2008. – С. 28–36.
 7. Культура життєвого самовизначення : інтегративний курс для учнів загально-осв. навч. закл. : метод. посіб. : у 3 ч. / О.В. Безпалько, М.І. Босенко, Р.Х. Вайнола та ін.; наук. кер. та ред. І.Д. Звєрєвої. – К. : Златограф, 2003. – Ч. 2. Середня школа. – С. 67–84, 98–108, 475–486, 517–527.
 8. Лях Т.Л. Як зробити батьківство щасливим / О.В. Безпалько, Т.Л. Лях // Культура життєвого самовизначення : інтегративний курс для учнів загальноосв. навч. закладів : метод. посіб. : в 3 ч. / О.В. Безпалько, М.І. Босенко, Р.Х. Вайнола та ін. ; наук. кер. та ред. І.Д. Звєрєвої. – К. : Златограф, 2004. – Ч. 3. Старша школа. – С. 204–229.
 9. Лях Т.Л. Волонтерські групи як ресурс соціально-педагогічної діяльності державних і громадських організацій / Т. Л. Лях // Соціальна педагогіка: теорія і технології : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / [Т.Ф. Алєксєєнко, Т.П. Басюк, О.В. Безпалько та ін.] ; за ред. І.Д. Звєрєвої. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – С. 130–139.
 10. Лях Т.Л. Програма профілактики ВІЛ/СНІД та ризикованої поведінки серед неповнолітніх у притулку для неповнолітніх / Т.В. Журавель, Т.Л. Лях // Соціальна робота в Україні: теорія і практика. – 2006. – № 3 (15). – С. 109–125.
 11. Соціальна педагогіка: мала енциклопедія / [Т.Ф. Алєксєєнко, Т.П. Басюк, О.В. Безпалько та ін.] ; за ред. І.Д. Звєрєвої. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – С. 36–39, 288–292.
 12. Діяльність центрів соціальних служб для молоді України: сучасний стан і перспективи розвитку : [монографія] / [С.В. Толстоухова, В.В. Багай, О.В. Вакуленко та ін.]. – К. : Академпрес, 1999. – 112 с.
 13. Волонтерство: порадник для організатора волонтерського руху / О.В. Безпалько, Н.В. Заверико, І.Д. Звєрєва та ін.. ; уклад. Т.Л. Лях. – К. : ВГЦ „Волонтер”, 2001. – 176 с.
 14. Лях Т.Л. З досвіду роботи Всеукраїнського громадського центру „Волонтер”: підготовка волонтерів за методикою „рівний рівному” при організації театрів вуличного дійства / Т. Л. Лях // Підготовка волонтерів та їх роль у реалізації соціальних проектів : зб. ст. / під заг. ред.: І.Д. Звєрєва, Г.М. Лактіонова. – К. : Наук. світ, 2001. – С. 40–45.
 15. Активні методи просвітницької діяльності у профілактиці ВІЛ/СНІДу та ризикованої поведінки : посіб. для спец. приймальників-розподільників, притулків для неповнолітніх та виховних колоній / О.В. Безпалько, Н.В. Зимівець, І.В. Захарченко та ін.; за заг. ред.: Р.Х. Вайнола, Т.Л. Лях. – К. : ТОВ „ДКБ „РОТЕКС”, 2007. – С. 117–129.
 16. Лях Т.Л. Використання інтерактивних методів у програмах з формування здорового способу життя / Т.Л. Лях, Т.В. Журавель // Основи громадського здоров’я: теорія і практика : навч.-метод. посіб. / [Т.П. Авельцева, Т.П. Басюк, О.В. Безпалько та ін.] ; за заг. ред. О.В. Безпалько. – Ужгород : ВАТ «Патент», 2008. – С. 152–216.
 17. Лях Т.Л. Методика організації волонтерських груп : навч. програма для студ. спец. 7.010105 „Соціальна педагогіка” / КМПУ імені Б. Д. Грінченка. – К. : КМПУ імені Б. Д. Грінченка, 2008. – 58 с.
 18. Лях Т.Л. Основні поняття і категорії соціальної роботи / З.П. Бонадаренко, Т.Л. Лях // Соціальна робота в Україні : навч. посіб. / [ І.Д. Звєрєва, О.В. Безпалько, О.І. Янкович та ін.] ; за ред. І. Д. Звєрєвої, Г. М. Лактіонової. – К. : Наук. світ, 2004. – С. 25–39.
 19. Профілактика ВІЛ/СНІДу та ризикованої поведінки : тренінговий модуль по підготовці працівників притулків для неповнолітніх України до здійснення профілактичної роботи / авт.-упор. : Т.В. Журавель, Т.Л. Лях, О.М. Петрик ; під заг. ред. Т.Л. Лях. – К. : РА «Прем’єр Медіа», 2003. – 112 с.
 20. Профілактика ВІЛ/СНІДу та ризикованої поведінки серед вихованців притулків для неповнолітніх : збірка інформаційних, методичних, ілюстративних матеріалів для спеціалістів / авт.-упор. : О.В. Безпалько, О.А. Виноградова, Т.В. Журавель, О.М. Лозован, В.П. Лютий, Т.Л. Лях; під заг. ред. Т.В. Журавель, Т.Л. Лях. – К. : "Версо-04", 2004. – 120 с.
 21. Моделювання та впровадження програм щодо здорового способу життя: Методичні матеріали для тренера / авт.-упор. : В.В. Лях, Т.Л. Лях; під заг. ред. : І.Д. Звєрєвої, Г. М. Лактіонової. – К. : Наук. світ, 2002. – 58 с. : рис. – (Бібліотечка соціального працівника / соціального педагога; Додаток до журналу "Практична психологія та соціальна робота". Серія "Благополуччя дітей та молоді").
 22. Формування навичок усвідомленого батьківства та ранній розвиток дитини: Методичні рекомендації для тренера / авт.-упор. : І.В. Братусь, А.В. Гулевська-Черниш, Т.Л. Лях; під заг. ред. : Г. М. Лактіонової. – К. : Наук. світ, 2002. – 51с.
 23. Соціальна робота з людьми з особливими потребами: Методичні матеріали для тренера / авт.-упор. : О.В. Безпалько, І.В. Братусь, Т.Л. Лях; під заг. ред. : І.Д. Звєрєвої. – К. : Наук. світ, 2002. – 55 с. – (Бібліотечка соціального працівника / соціального педагога; Серія "Благополуччя дітей та молоді). – Додаток до журналу "Практична психологія та соціальна робота". – Бібліогр.: с. 52.
 24. Усвідомлене батьківство як умова повноцінного розвитку дитини: Методичні матеріали для тренера / авт.-упор. : О.В. Безпалько, Т.Л. Лях, В.В. Молочний, Т.П. Цюман; під заг. ред. Г. М. Лактіонової. – К. : Наук. світ, 2003. – 107 с. – (Серія "Благополуччя дітей та молоді; Бібліотечка соціального працівника / соціального педагога; Додаток до журналу "Практична психологія та соціальна робота"). – Бібліогр.: с. 104-107.
 25. Права дитини: від витоків до сьогодення: Зб. текстів, метод. та інформ. матеріалів: Метод. видання / Авт.-упор. : Г.М. Лактіонова, Л. В. Пироженко, О.В. Сухомлинська, Л. В. Старикова, Т.П. Цюман, В.В. Крушельницький, Н.В. Зимівець, Т.П. Авельцева, Т.Л. Лях, В. В. Лях, Ж. В. Савич, А. В. Гулевська-Черниш, І. В. Братусь, Ю. М. Боднар. – К. : Либідь, 2002. – 280 с. – Бібліогр. : с. 269-278.
 26. Лях Т.Л., Безпалько О.В. З досвіду налагодження партнерства в рамках проекту „Покращення якості соціальних послуг дітям та сім’ям у громаді” // Організація партнерства у місцевих громадах: Методичні рекомендації для практиків соціальної сфери /Автор. колектив: Т. П. Басюк, О.В. Безпалько, І. В. Братусь та ін. ; за заг. ред. І.Д. Звєрєвої. – К. : Наук. світ, 2006. – С. 39-43. – (Серія "Бібліотечка соціального працівника / соціального педагога"; Додаток до журналу "Практична психологія та соціальна робота").
 27. Покращення якості соціальних послуг дітям та сім’ям у громаді (інформаційно-методичні матеріали за підсумками проекту „Покращення якості соціальних послуг дітям та сім’ям у громаді” 2003-2006 рр.) / Автор. колектив: Т.П. Басюк, О.В. Безпалько, З.П. Бондаренко, І. В. Братусь, Ю.М. Жданович, Т.Л. Лях, Ж.В. Петрочко, Т.П. Цюман; під заг. ред. О.В. Безпалько. – К. : Наук. світ, – 114 с.
 28. Лях Т.Л. Соціально-педагогічна діяльність студентських волонтерських груп: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.05 „Соціальна педагогіка” / Т. Л. Лях. – К., 2009. – 20 с.
 29. Лях Т.Л. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до організації роботи волонтерських груп / Т. Л. Лях // Педагогічна освіта : теорія і практика : зб. наук. праць : [у 2 т.] / [за ред. І. Д. Беха та ін.]. – К. : КМПУ ім. Б. Д. Грінченка, 2009. – № 11. – Спецвипуск. – Т. 1. – С. 169–172.
 30. Лях Т.Л. Вимоги до особистісно-моральних якостей потенційних волонтерів з числа студентів / Т. Л. Лях // Роль педагогічної етики у професійній підготовці сучасного вчителя : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., (Київ, 15–16 трав. 2008 р.) / [за ред. В.О. Огнев'юка та ін.]. – К. : КМПУ ім. Б. Д. Грінченка, 2008. – С. 133–136.
 31. Соціальна робота з сім'єю : навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності 7.040202 – Соціальна робота / Авт.-укл.: Т.Л. Лях – К.: Академія праці і соціальних відносин. – 2003. – 50 с.
 32. Гендерний інтерактивний театр : навч.-метод. посіб. Для бажаючих створити власний театр / Автор кол. : Я. Нємая, Л. Колос, Т.Л. Лях та ін.] ; під заг. ред. Л. Колос. – К. : Школа рівних можливостей, 2005. – 100 с.
 33. Соціальна педагогіка : навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності 7.040202 – Соціальна робота / Авт.-укл.: Т.Л. Лях – К.: Академія праці і соціальних відносин. – 2003. – 69 с.
 34. Покращення якості соціальних послуг дітям та сім'ям у громаді : інформаційно-методичні матеріали за підсумками проекту "Покращення якості соціальних послуг дітям та сім'ям у громаді" 2003-2006 рр. / Автор. колектив: Т.П. Басюк, О.В. Безпалько, З.П. Бондаренко, І.В. Братусь, Н.М. Грінчук, Н.В. Зимівець, Т.Л. Лях, Д.В. Непочатова, В.В. Крушельницький, І.О. Прибуш, В.А. Хомич, Т.П. Цюман; під заг. ред. О.В. Безпалько. – К. : Наук. світ, 2006. – 80 с.
 35. Молодіжна політика і соціальна робота: навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності 7.040202 – Соціальна робота / Авт.-укл.: Т.Л. Лях – К.: Академія праці і соціальних відносин. – 2003. – 98 с.
 36. Вступ до спеціальності “Соціальна робота” : навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності 7.040202 – Соціальна робота / Авт.-укл.: Т.Л. Лях – К.: Академія праці і соціальних відносин. – 2003. – 60 с.
 37. Методика формування здорового способу життя : навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності 7.040202 – Соціальна робота / Авт.-укл.: Т.Л. Лях – К.: Академія праці і соціальних відносин. – 2003. – 60 с.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама