Цукур Ольга Григорівна

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук
Фото: Цукур Ольга Григорівна

Цукур Ольга Григорівна – молодший науковий співробітник Лабораторії психології спілкування, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, м. Київ


Коло наукових інтересів

Дискурс-аналіз, православний дискурс, релігійний світогляд, комунікативні стратегії.

Основні публікації

  1. Цукур О.Г. Проповідницький дискурс: підходи до визначення поняття / О.Г. Цукур // Збірник наукових статей Київського міжнародного університету і Інституту соціальної та політичної психології НАПН України. Серія «Психологічні науки: проблеми і здобутки». Випуск 5. – К.: КиМУ, 2014. – С. 277-292.
  2. Цукур О.Г. Довіра як складова віри у релігійному досвіді особистості / О. Г. Цукур // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. – 2014. – С. 193- 196.
  3. Цукур О.Г. Пізнавальні операції у процесі комунікативної взаємодії в православному дискурсі / О.Г. Цукур // Матеріали XІ Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність»: тези доповідей: в 2-х ч.; ч. 1. – К.: Університет «Україна», 2014. – С. 221-223.
  4. Цукур О.Г. Ресурси критичного дискурс-аналізу як методу дослідження інституційних основ православної ідентичності / О.Г. Цукур // Наукові студії із соціальної та політичної психології. – 2015. – С. 292–301, (0,5 д.а., планова).


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама