Яшанов Сергій Микитович

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Яшанов Сергій Микитович - професор, доктор педагогічних наук (13.00.04 - теорія та методика професійної освіти, 2010 р.), завідувач кафедри інформаційних систем та технологій НПУ ім. М.П.Драгоманова; відмінник освіти України.


Закінчив Київській політехнічний інститут у 1983 році. Викладає навчальні дисципліни: Теоретичні основи інформаційної техніки, Сучасні програмні продукти та Інтернет-технології в освіті, Програмні засоби інформаційної техніки, Інформаційні технології в управлінні персоналом, Комп`ютерні мережі та телекомунікації, Сучасні інформаційні технології в освіті, Управління інформаційними зв’язками, Інформаційні технології на виробництві, Новітні засоби інформаційної техніки, Нові інформаційні технології в соціальній сфері, Комп’ютерні технології віртуального простору, Спецкурс "Інформаційна техніка", Технології пошуку та обробки філософської інформації, Методика викладання за спеціалізацією "Інформаційна техніка", Інформатика та комп`ютерна техніка, Вступ до геоінформаційних систем. Керує чотирма аспірантами, курсовими, дипломними, магістерськими роботами та магістерською практикою. Голова комісії з екстернату кафедри ІСТ.Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама