Боришевський Мирослав Йосипович

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Версія від 17:41, 15 травня 2010; Yrvi (Обговореннявнесок)
(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук
Фото: Боришевський Мирослав Йосипович

Боришевський Мирослав Йосипович – член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор, завідувач лабораторією Психології особистості імені П.Р. Чамати Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України.

Наукова діяльність

 • У 1992 р. захистив докторську дисертацію з психології на тему: „Розвиток саморегуляції поведінки школярів.
 • Боришевський М.Й. є автором понад 250 наукових праць (монографiй, роздiлiв у пiдручниках з психологiї, науково-методичних розробок, статей, доповiдей).
 • Опублiкував бiльше 10 наукових праць за кордоном декiлькома iноземними мовами.
 • Започаткував наукову школу з проблем психологiї самоактивностi та суб'єктного розвитку особистостi як саморегульованої соцiально-психологiчної системи.
 • Опублiкував низку праць з проблем нацiональної самосвiдомостi особистостi, її громадянського становлення.
 • Наукова тема: Психологічні закономірності становлення і розвитку духовності особистості

Основні публікації

 1. Розвиток громадянської спрямованості особистості в юнацькому віці : монографія / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України, лабораторія психології особистості ім. П. Р. Чамати ; ред. М.Й. Боришевський. - К. : Педагогічна думка, 2007. - 186 с. ; 20 см. - ISBN 978-966-644-038-2 (в м. обкл.)
 2. Психологічні закономірності розвитку громадянської спрямованості особистості : [монографія] / [авт. кол.: Боришевський М.Й. та ін.] ; за ред. М.Й. Боришевського ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. - Київ : Міленіум, 2006. - 297 с. - Бібліогр. у кінці розд. - ISBN 966-8063-21-18
 3. Боришевський М.Й., Бевз Г.М., Жерносек І.П., Обухівська А.Г., Ілляшенко Т.Д. Діти державної опіки: проблеми, розвиток, підтримка: Навч. посібник / АПН України; Центральний ін-т післядипломної педагогічної освіти ; Асоціація безперервної освіти дорослих ; Центр з усиновлення дітей при МОН України / М.Й. Боришевський (заг.ред.), Г.М. Бевз (заг.ред.). — К. : Міленіум, 2005. — 283с. — Бібліогр.: в кінці розд
 4. Соціально-психологічні чинники мотивації професійного вдосконалення особистості керівних кадрів освіти : наук.-метод. посіб. / [авт. кол.: Боришевський М.Й. та ін.] ; АПН України, Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти АПН України. - Київ : Логос, 2005. - 126 с. - Бібліогр. у кінці розд. - ISBN 966-581-602-0
 5. Боришевський М.Й., Галян І.М. Саморегуляція оцінної діяльності вчителя як вид психічної активності. – К.: Дніпро, 2001. – 74 с.
 6. Психологічні закономірності розвитку громадянської свідомості та самосвідомості особистості : у 2-х т. / М.Й. Боришевський, М.І. Алексеєва, В.В. Антоненко та ін. За заг. ред. М.Й. Боришевського. - К., 2001.
 7. Боришевський М.Й. Національна самосвідомість у громадянському становленні особистості. – К.: Беркут, 2000. – 63 с.
 8. Боришевський М.Й., Музичук С.Т., Антоненко В.В., Удодова Л.П., Пилипенко Л.І. Психологія самоактивності учнів у виховному процесі: Навч.-метод. посіб. / Інститут змісту і методів навчання; Інститут психології імені Г.С. Костюка АПН України. — К., 1999. — 190с. — ISBN 966-597-055-0.
 9. Боришевський М.Й. Психологія самоактивності учнів у виховному процесі: Навч-метод. посібник / За заг. ред. М.Й. Боришевського. – К.: ІЗМН, 1998. – 192 с.
 10. Боришевський М.Й. Духовні цінності як детермінанти самоактивності особистості у вихованні й самовихованні // Психологія самоактивності учнів у виховному процесі: Навч.-метод, посібн. / За ред. М.Й. Боришевського. — К.: ЗМН, 1998.
 11. Боришевський М.Й. Теоретичні й методологічні засади дослідження самоактивності учнів у виховному процесі // Психологія самоактивності учнів у виховному процесі: Навч.-метод, посібн. / За. ред. М.Й. Боришевського. — К.: ЗМН, 1998.
 12. Боришевский М.И. Развитие саморегуляции поведения школьников: Автореф. дис. докт.пед. наук. — К., 1992.
 13. Боришевський М.Й. Сім’я ростить громадянина. - К.: Політвидав України, 1992. – 102 с.
 14. Педагогічна психологія : навчальний посібник для студ. педін-тів / Проколієнко Л.М.; Боришевський М.Й., Ніколенко Д.Ф.; Під ред. Л.М. Проколієнко, Д.Ф. Ніколенка. - Київ : Вища школа, 1991. - 183 с. ; 20см. - ISBN 5-11-002424-3 (в м. пер.)
 15. Боришевский М.И. Психологические особенности самосознания подростков. — К., 1981.
 16. Боришевський М.Й. Виховання самоконтролю в поведінці учнів початкових класів. - К.: Рад. Школа, 1980. - 143 с.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама