Збірник наук. праць. - Випуск 4

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Версія від 14:10, 18 березня 2013; Themoony (Обговореннявнесок)
(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук

ВІСНИК ПСИХОЛОГІЇ І ПЕДАГОГІКИ [Електронний ресурс] : Збірник наук. праць / Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститут психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка. – Випуск 4. – К., 2010. – Режим доступу до збірника : http://www.psyh.kiev.ua/Збірник_наук._праць._-_Випуск_4

Титул Випуск 4.jpg


Рекомедовано до видання Вченою радою
Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка
(Протокол № 3 від 20.10. 2010 р.)


РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Безпалько Ольга Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка (головний редактор);

Іванов Олександр Володимирович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедрою соціальної педагогіки Московського гуманітарного педагогічного інституту;

Побірченко Неля Антонівна, доктор психологічних наук, професор кафедри дистанційного навчання Національного авіаційного університету;

Сєргєєнкова Оксана Павлівна, доктор психологічних наук, доцент, завідувач кафедрою загальної, вікової та педагогічної психології Київського університету імені Бориса Грінченка;

Чернобровкін Володимир Миколайович, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедрою психології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка;

Бакланов Костянтин Володимирович, кандидат педагогічних наук, професор, декан факультету соціальної педагогіки Московського гуманітарного педагогічного інституту;

Веретенко Тетяна Григорівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедрою соціальної педагогіки та корекційної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка;

Прокопович Євгеній Михайлович, кандидат медичних наук, доцент кафедри практичної психології Київського університету імені Бориса Грінченка;

Юрченко Віктор Іванович, кандидат психологічних наук, доцент, директор Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка (головний редактор);

Кудикіна Надія Василівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедрою методики і технологій дошкільної освіти,Київський університет імені Бориса Грінченка;

Мартиненко Світлана Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедрою теорії початкової освіти, індивідуального навчання та методик викладання дисциплін гуманітарного циклу,Київський університет імені Бориса Грінченка;

Митник Олександр Якович, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки початкової освіти та методик викладання природничо-математичних дисциплін,Київський університет імені Бориса Грінченка.


© Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститут психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка, Московський гуманітарний педагогічний інститут, 2010
© http://www.psyh.kiev.ua, 2010


Запрошуємо Вас презентувати науковій Інтернетспільноті свої пошукові доробки
Вимоги до оформлення статті


ЗМІСТ

Антипін Є.Б. Управління інноваційним розвитком дошкільного навчального закладу як педагогічна проблема

Вишнівська Н.В. Формування умінь і навичок особистої гігієни молодших школярів під час вивчення природознавства

Вишнівська Н.В. Поняття милосердя і його виховання у дітей

Делянченко В.М. Особливості процесу формування толерантності у майбутніх соціальних педагогів в системі вищої освіти України

Дорошенко Н.Й. Казка як засіб навчання й виховання в початковій школі

Дубовик С.Г. Мовний етикет у професійній культурі педагога

Закус О. І. Ставлення до світу підлітків з різним відчуттям самотності

Зюзіна З.В. Способи обгрунтування істинності суджень у математичній початковій освіті

Корсун С.І. Вивчення умов та характеристик діяльності оперуповноваженого податкової міліції

Красносільська Н.С. Підготовка майбутніх кураторів академічних груп до виховної роботи зі студентами

Кришень І. В. Розвиток творчих здібностей молодших школярів у процесі роботи з природнім матеріалом на уроках трудового навчання

Люріна Т.І. Змістові аспекти проблеми диференційованого різнорівневого навчання дітей у дошкільній і початковій освіті

Мартиненко С.М., Алексєєва І.П. Діагностична діяльність учителя початкової школи як шлях до розуміння учня

Марчун В.О. Цілі вивчення математики в початкових класах

Мельничук В.В. О педагогической ценности чтения художественных произведений в начальной школе

Науменко В.О., Осколова М.Д. Спілкуймося красно

Новик І.М. Проектування навчальних компютерних ігор в освітньому процесі дошкільного навчального закладу

Поротнікова Г.С. Погляди С.Ф. Русової на вимоги до особистості вихователя та його підготовки

Приходько Ю.О., Кучеренко Є.В. Психологічні механізми професійного самовизначення студента: теоретичний аналіз проблеми

Руденко Л.С., Шинкар Т.Ю. Реалізація наступності у творчому розвитку дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку

Рудєва Л.С. Сутність волонтерського руху як виду соціально-психологічної роботи

Солдатова Л.В. Прислів'я як засіб розвитку мовлення на уроках української мови та читання в початкових класах

Толубко І.Г. Особистісно-орієнтоване навчання як необхідна умова реалізації творчого потенціалу майбутнього викладача-хореографа

Шипіло Л.Я. Театралізоване художнє слово дітям – дошкільнятам


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама