Кайріс Олена Дмитрівна

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Версія від 21:41, 7 квітня 2010; Yrvi (Обговореннявнесок)
(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук
Фото: Кайріс Олена Дмитрівна

Кайріс Олена Дмитрівна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри практичної психології Інституту психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка.


Зміст

Освіта

У 1981 р. закінчила психологічне відділення Саратовського державного університету імені М.Г. Чернишевського за спеціальністю „Психологія”, кваліфікація „Психолог. Викладач”.


Досвід роботи

 • 1981–1988 рр. – психолог у „Службі сім’ї” м. Херсона.


Наукова діяльність

У 2002 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Розвиток емпатії у професійному становленні студентів вищих педагогічних навчальних закладів» (19.00.07 – педагогічна та вікова психологія).

Доцент (2006 р.) кафедри загальної та вікової психології.

Має близько 30 публікацій із вікової і педагогічної психології, психодіагностики.

Наукові інтереси: психологія емпатіі; розвиток психологічної служби в системі освіти; акмеологія.

Підготувала до видання навчальний посібник для студентів-психологів «Практикум із загальної психології» (2008 р.).

Відповідальна за науково-дослідну роботу студентів Інституту психології і соціальної педагогіки.


Викладає дисципліни

 • «Психодіагностика»
 • «Основи психодіагностики»


Здійснює керівництво курсовими, дипломними і магістерськими роботами, виробничою практикою студентів


Основні публікації:

 1. Кайріс О.Д. Актуальні проблеми розвитку психологічної служби у вищих навчальних закладах України / О.Д. Кайріс // Актуальні проблеми практичної психології: Матеріали науково-практичної конференції (23-24 квітня 2009 р., м. Херсон). – С. 447–457.
 2. Кайріс О.Д. Психодіагностика: Навчальна програма / О.Д. Кайріс. – К.: КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, 2006 – 24 с..
 3. Кайріс О.Д. Практикум із загальної психології : Навчальна параграма / О.Д. Кайріс. – К.: КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, 2007. – 20 с.
 4. Кайріс О.Д. Вікова та педагогічна психологія : Навчальна програма / О.Д. Кайріс. – К.: КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, 2007. – 40 с.
 5. Кайріс О.Д. Актуальні проблеми реформування освіти / О.Д. Кайріс // Вісник Харківського національного ун-ту ім. В.Н. Кармазина. Серія Психологія / О.Ф. Іванова (відп. ред.). – Харків: Азамаєв В.Р., 2005. – Вип. 33. – №662. – С.55-57.
 6. Кайрис Е.Д. Психологическая характеристика экологического сознания / О.Д. Кайріс // Актуальні проблеми психології. Екологічна психологія: Збірник наук. праць ін-ту психології ім. Г.С. Костюка АПН України /За ред. С.Д. Максименка. – К.: Міленіум, 2005. – Т. 7. – Вип. 5. – Ч.1 – С.185-192.
 7. Кайріс О.Д. Вікові особливості розвитку емпатії / О.Д. Кайріс // Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка: Збірн. наук. праць /Редкол.: І.Д. Бех, Е.В. Бєлкіна та ін. – №3.– К.: КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, 2005. – С.18-28.
 8. Кайріс О.Д. Вплив прихильності до близьких дорослих на формування особистості в молодшому шкільному віці / О.Д. Кайріс // Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка: Збірн. наук. праць /Редкол.: І.Д. Бех, Е.В. Бєлкіна та ін. – №3.– К.: КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, 2006.
 9. Кайріс О.Д. Сучасний стан і тенденції розвитку психологічної служби ВНЗ в Україні і за кордоном / О.Д. Кайріс [Електронний ресурс] : Збірник наук. праць / Інститут психології і соціальної педагогіки КМПУ імені Б.Д. Грінченка; Московський гуманітарний педагогічний інститут. – Випуск 2. – К., М., 2010. – Режим доступу до збірника : http://www.psyh.kiev.ua


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама