Кравчук Світлана Леонтіївна

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Версія від 08:44, 29 січня 2020; V.yurchenko (Обговореннявнесок)
(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук
Фото: Кравчук Світлана Леонтіївна

Кравчук Світлана Леонтіївна – старший науковий співробітник Лабораторії психології спілкування, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, кандидат психологічних наук (2002), доцент (2008), м. Київ

Зміст

Досвід роботи

 • Проведення наукових досліджень: розробка і реалізація програм психологічних досліджень у площині психології спілкування, психології освіти, соціальної та політичної психології (виконання наукових тем в ІСПП НАПН України (2017 рік по даний час);
 • Викладання дисциплін психологічного профілю; розробка навчальних програм, спецкурсів;
 • Проведення майстер-класів, практичних семінарів з питань соціальної та політичної психології;
 • Психологічне консультування.

Наукова діяльність

Кандидатська дисертація на тему: «Особливості психологічних детермінант агресивних проявів особистості». Спеціальність: 19.00.01 – загальна психологія, історія психології (2002).

Має більше 90 публікацій, з них більше 70 наукових та 16 навчально-методичного характеру.

Є автором підручника з грифом МОН України "Експериментальна психологія: теорія і практика психологічного експерименту".

Сфера професійних інтересів

Експериментальна психологія, психологія креативності, психологія агресії, загальна психологія, психодіагностика, психологія особистості, психологія здібностей, психодіагностика, психологія розвитку, диференціальна психологія, психотерапія.

Членство в професійних організаціях

Вчений секретар Асоціації політичних психологів України.

Основні публікації

 1. Кравчук С. Л. Психологічні особливості життєстійкості особистості у зв’язку з її цінностями самоактуалізації / С. Л. Кравчук // Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України / За ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Вип. 25. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2014. – С. 152-166. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pspl_2014_25_14
 2. Кравчук С. Л. Психологічні особливості духовних цінностей та неконструктивних форм поведінки в юнацькому віці у політико-правовій сфері в умовах воєнного конфлікту / С. Л. Кравчук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». – Херсон: Херсонський державний університет, 2017. – Т. 1. – Вип. 3. – С. 104-108. https://lib.iitta.gov.ua/709993/1/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D1%83%D0%BA%20%D0%A1.%D0%9B._%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD_2017.pdf
 3. Кравчук С. Л. Особливості життєстійкості як фактора психологічної пружності особистості юнацького віку в умовах воєнного конфлікту / С. Л. Кравчук // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Херсон: Херсонський державний університет. – Вип. 1. – 2018. – Том 1. – С. 99-105. http://pj.kherson.ua/file/2018/psychology_01/ukr/part_1/psychology_01_1_ukr.pdf
 4. Кравчук С. Л. Психологічні особливості життєстійкості студентів та їх ставлення до активної участі в політичному житті суспільства в умовах воєнного конфлікту / С. Л. Кравчук // Психологічні виміри культури, економіки, управління: науковий журнал. – Львів. – 2018. – Том 12. – С. 27-38. http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/42314/2/2018v12_Kravchuk_S_L-Psychological_peculiarities_27-38.pdf
 5. Kravchuk S. L. Hardiness as a factor of psychological resilience of youth in conditions of military conflict / S. L. Kravchuk // Journal “Mental Health: global challenges”. – Rome, 2018. – Р. 42. Режим доступу: http://www.mhgcj.org/?s=Kravchuk+Svitlana http://www.mhgcj.org/index.php/MHGCJ/issue/view/6/3
 6. Кравчук С. Л. Життєстійкість та психологічна пружність особистості юнацького віку як запобіжники негативним наслідкам воєнного конфлікту / С. Л. Кравчук // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Херсон: Херсонський державний університет. – Вип. 1. – 2019. – Вип. 1. – С. 142-147. http://www.pj.kherson.ua/file/2019/psychology_01/psychology_01.pdf
 7. Кравчук С. Л. Вивчення психологічної пружності особистості методом семантичного диференціала / С. Л. Кравчук // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Херсон: Херсонський державний університет. – Вип. 3. – 2019. – Вип. 1. – С. 22-30. DOI 10.32999/ksu2312-3206/2019-3-3 https://pj.journal.kspu.edu/index.php/pj/article/view/448


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама