Науково-методичні підходи до конструювання комунікативних технологій врегулювання соціальних конфліктів

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Лабораторія психології спілкування, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України

Тема наукової роботи (далі НР): «Науково-методичні підходи до конструювання комунікативних технологій врегулювання соціальних конфліктів» (2017-2019 рр.)

Зміст

Керівник НР

І.В. Петренко – кандидат психологічних наук.

Мета і призначення НР

Розроблення науково-методичних підходів конструювання комунікативних технологій врегулювання соціальних конфліктів.

Завдання НР

  • Провести аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду щодо теоретичних напрацювань у галузі психології соціальних конфліктів;
  • Виявити причини і передумови соціальних конфліктів та дослідити специфіку їхнього прояву на прикладі конфліктного протистояння в Україні, визначити ресурси для комунікативно-технологічного врегулювання соціальних конфліктів;
  • Визначити особливості впливу комунікативних технологій на появу нових суб’єктів (віртуальні соціальні спільноти, віртуальні коаліції) та зміну ролі й ваги традиційних та умовно традиційних суб’єктів соціальної взаємодії (учасників соціального конфлікту);
  • Розробити науково-методичні підходи до конструювання у різних сегментах соціальної реальності комунікативних технологій врегулювання соціальних конфліктів;
  • Узагальнити отримані результати і підготувати рукописи колективної монографії, посібника, методичних рекомендацій.

Результати

Розроблено науково-методичні основи конструювання комунікативних технологій врегулювання соціальних конфліктів й визначено ресурси, що забезпечують ефективність врегулювання соціальних конфліктів, описано ефекти комунікації, які виникають внаслідок застосовування розроблених технологій, розроблено плани послідовних операцій ефективних комунікацій, що визначають особливості використання інформації при врегулюванні соціального конфлікту. Поглиблено уявлення про особливості комунікаційних мереж як системи соціальних і технічних комунікаційних каналів, побудованих відповідно до цілей та умов спілкування (врегулювання конфлікту). Розширено уявлення про комунікативні інтенції як суб’єктивні мотиви, що спонукають особистість чи спільноту вступати в процес конфліктної комунікації та визначено технології нівелювання цих інтенцій.

Кількісні та якісні характеристики наукової продукції, підготовленої за означеною НР: рукописи колективної монографії «Комунікативні технології інформаційного суспільства» (7 д.а.), колективного посібника «Соціальний конфлікт: інноваційні комунікативні технології врегулювання» (7,0 д.а.), методичних рекомендацій «Менеджмент соціальних конфліктів» (3,0 д.а.).Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама