Панченко Світлана Миколаївна

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Версія від 05:44, 5 травня 2020; V.yurchenko (Обговореннявнесок)
(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук
Фото: Панченко Світлана Миколаївна

Панченко Світлана Миколаївна – проректор Комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, к. психол.н., доцент.


Зміст

Освіта

 • З 1998 р. по 2003 р. – здобувач наукового ступеню у лабораторії навчання НДІ психології ім. Г.С. Костюка АПН України.

Досвід роботи

 • З 1990 р. по 2000 р. – викладач кафедри педагогіки та психології Сумського ОІППО.
 • З 2000 р. по 2003 р. – старший викладач кафедри педагогіки та психології Сумського ОІППО.
 • З 2003 р. до сьогодні – доцент кафедри психології Сумського ОІППО.
 • З 2005 р. до сьогодні – декан факультету підвищення кваліфікації Сумського ОІППО.


Наукова діяльність

У 2003 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: „Психологічна освіта старшокласників як їх життєвого самовизначення” (19.00.07 – педагогічна та вікова психологія).


Основні публікації:

 1. Панченко С. М. Формування готовності молоді до самостійного життя у процесі викладання психології у школі //Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України /За ред. Максименка С. Д. – К.: ЗАТ “Невтес”. -2000. – Т. 2. – ч. 5. – С. 304-309.
 2. Панченко С.М. Особистісне самовизначення старшокласників як психологічна проблема //Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України /За ред. Максименка С.Д. – К.: ЗАТ “Невтес”. – 2000. – Т. 2. – ч. 6. – С. 247-253.
 3. Панченко С. М. Підготовка молоді до особистісної життєтворчості – вимога часу //Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – К.: Пед. преса, 2000. - Т. 2. – ч. 6. – С. 58-63.
 4. Панченко С. М. Шкільна психологічна освіта: досвід та проблеми //Практична психологія та соціальна робота. – 2001. - № 7. - С. 2-4.
 5. Панченко С. М. Розвиток системи психологічної просвіти (історичний аспект) //Практична психологія та соціальна робота. – 2001. - № 8. - С. 2-4.
 6. Панченко С. М. Підготовка старшокласників до особистісної життєтворчості засобами психології //Рідна школа. – 2001. - № 2. - С. 20-21.
 7. Панченко С. М. Психолого-педагогічні аспекти навчальних досягнень учнів //Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск 24. – Херсон: Айлант, 2001. – С. 216-218.
 8. Панченко С. М., Захарова І. О., Панасюк В. Ю. Життєтворчі пріоритети сучасної освіти: соціально-психологічний аспект //Сучасні педагогічні технології. За ред. Захарової І. О. – Суми: РІВВ СДАУ, 2001. – С. 73-78.
 9. Панченко С. М., Захарова І.О., Панасюк В. Ю. Психологія життя особистості – основа педагогіки життєтворчості //Сучасні педагогічні технології. За ред. Захарової І. О. – Суми: РІВВ СДАУ, 2001. – С. 78-85.
 10. Панченко С. М. Психологічні основи педагогіки життєтворчості //Імідж сучасного педагога. – 2002. – № 1. – С. 35-38.
 11. Панченко С.М. Психологічні аспекти ефективності сучасного уроку. - Суми: ОІППО, 2004. - 47 с.
 12. Панченко С.М. Психодіагностичні засади профільного самовизначення старшокласників. - Суми: Ярославна, 2004. - 47 с.
 13. Панченко С. М. Психологічне забезпечення здоров'я студентської молоді як напрям практичної психології / С. М. Панченко, П. І. Сахно // Науковий часопис Національного Педагогічного Університету імені М.П. Драгоманова. Серія 12, Психологічні науки / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ , 2007. - Вип. 17 (41) , Ч. 2. - . 40-45.
 14. Збірник програм вибіркових навчальних дисциплін (спецкурсів) для слухачів факультету підвищення кваліфікації Сумського ОІППО / За заг. ред. С.М. Панченко. – Суми: РВВ СОІППО, 2007. – 86 с.
 15. Панченко С.М. Моніторинг у процесі аналізу освітньої діяльності // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. – Серія № 12. – Психологічні науки: Зб. наук. пр. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2007. – Ч. І. – № 17 (41). – С. 81 - 86.
 16. Панченко С.М., Сахно П.І. Психологічне забезпечення здоров’я студентської молоді як напрям практичної психології // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. – Серія № 12. – Психологічні науки: Зб. наук. пр. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2007. – Ч. 2. – № 17 (41) – С. 40 - 46.
 17. Панченко С.М., Сидоренко І.В. INTERNET як нове психологічне середовище особистості у сучасному інформаційному просторі // Педагогічні науки. Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка: Зб. наук. пр. – Суми: СумДПУ, 2007. – Ч. І. – С. 107 - 115.
 18. Панченко С.М., Живодьор В.Ф. Діагностика та корекція навчального процесу засобами тестування // Педагогічна Сумщина. – Суми: Нота Бене, 2007. – № 2. – С. 30 - 34.
 19. Панченко С.М., Тищенко Т.О. Тестування як метод оцінювання навчальних досягнень учнів // Менеджмент за умов трансформаційних іновацій: виклики, реформи, досягнення: Матер. Міжнар. наук. конф. – Суми: РВВ СОІППО, 2007. – С. 131 - 135.
 20. Панченко С.М., Сидоренко І.В. Вивчення особистості учня засобами комплексного психолого-педагогічного моніторингу // Психолог, 2007. –№ 47 (287). – С. 4 - 9.


Контакти:

Конт. тел. 8(050)604-98-88, 8(0542)33-50-04, e-mail:spanchenko@online.ua


Використаний матеріал сайту Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освітиОсобисті інструменти
Ми в мережі
Реклама