Приходько Юлія Олексіївна

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Версія від 09:08, 21 вересня 2016; V.yurchenko (Обговореннявнесок)
(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук
Фото: Приходько Юлія Олексіївна

Приходько Юлія Олексіївна – доктор психологічних наук, професор, академік Академії наук вищої школи України, професор кафедри психології і педагогіки Інституту педагогіки та психології Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова.


Зміст

Освіта

У 1962 р. закінчила з відзнакою Бердичівське педагогічне училище. за спеціальністю «Дошкільне виховання».

У 1968 р. закінчила з Київський педагогічний інститут імені М. Горького (нині Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова за спеціальністю „Педагогіка та психологія (дошкільна)”.


Досвід роботи

1962-1969 рр. – вихователь та методист дошкільних закладів №№98 і 352 м. Києва;

1969-1974 рр. – завідувач дошкільного закладу № 474 м. Києва;

1974-1975 рр. – інспектор Управління дошкільного виховання Міністерства народної освіти УРСР;

1976-1989 рр. – молодший науковий співробітник, старший науковий співробітник Інституту психології імені Г.С. Костюка МО УРСР;

1989-1993 – доцент кафедри педагогіки і методики початкового навчання Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова;

1993-1996 рр. – докторант Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова;

1996-1999 рр. – доцент кафедри психології і педагогіки Інституту педагогіки і психології Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова;

з 1999 р. – професор кафедри психології і педагогіки Інституту педагогіки і психології Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова.


Наукова діяльність

1980 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук „Формування позитивного емоційного ставлення дітей один до одного в процесі спільної діяльності” (спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія);

1997 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук „Генезис провідних ставлень дитини дошкільного віку як основа її особистісного розвитку” (спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія).

Здійснює професійну підготовку психологів та практичних психологів, наукове керівництво докторантами, аспірантами та магістрантами, а також перепідготовку керівних кадрів освіти в Університеті менеджменту освіти Академії педагогічних наук України. Член трьох спеціалізованих рад із захисту докторських та кандидатських дисертацій за спеціальностями "Педагогічна та вікова психологія", "Спеціальна психологія", "Психологія" (МАУП). Під науковим керівництвом захищена докторська та 15 кандидатських дисертацій.

Автор понад 150 друкованих праць із проблем вікової та педагогічної психології, зокрема становлення та розвитку особистості на різних вікових етапах, її морального розвитку, професійної підготовки психологів та педагогів та інших проблем психолого-педагогічної науки.

Нагороди

 • Медаль "За наукові досягнення"
 • „Відмінник народної освіти УРСР” (1986 р.),
 • „Відмінник освіти України” (2004 р.),
 • Грамоти Міністерства освіти України,
 • Грамота Президії АПН України.

Викладає дисципліни

 • „Загальна психологія”
 • „Методологія і методи досліджень”
 • „Вступ до спеціальності”
 • „Вікова і педагогічна психологія”


Основні публікації:

 1. Приходько Ю.О.,Юрченко В.І.Психологічний словник-довідник: Навч. посіб. – К.: Каравела, 2012. – 328 с.
 2. Приходько Ю.О. Психологія: тестові завдання : [навчально-методичний посібник] / Ю. О. Приходько, Є. В. Кучеренко. — К : Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2011. — 142 с.
 3. Приходько Ю.О. Формування позитивних взаємин у дитячому колективі / Ю.О. Приходько. – К.: Рад. школа, 1987. – 126 с.
 4. Формирование взаимоотношений дошкольников в детском саду и семье / [В. К. Котырло, Т. М. Титаренко, Ю. А. Приходько и др.] ; под ред. В. К. Котырло. – М.: Педагогика, 1987. – 142 с.
 5. Приходько Ю.О. Нариси становлення та розвитку дитячої психології : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Ю.О. Приходько; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 1999. – 205 с.
 6. Приходько Ю.О. Розвиток відчуттів і сприймань у дітей дошкільного віку (сенсорний розвиток). Навчальний посібник .- К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2001.
 7. Приходько Ю.О. Дитяча психологія : нариси становлення та розвитку : Навч. посіб./ Ю.О.Приходько. – [2-е вид., доп.] – К.: Міленіум, 2004.-192 c.
 8. Психологія: Комплекс типових навчальних програм для підготовки студ. за кредитно- модульною та модульно-рейтинговою системою зі спец. „початкове навчання та додаткові спеціалізації”, „психологія”, „практична психологія”, „дошкільне виховання та додаткові спеціалізації” / В.І. Бондар, Ю.О. Приходько, В.У. Кузьменко та ін.; [В.І. Бондар (ред.)]. – К. : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2006. – 199с.
 9. Приходько Ю.О. Розвиток вольових якостей молодших школярів як чинник їх навчальної успішності: навч.-метод. посіб. / Ю.О. Приходько, К.В. Савченко. – К. : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2007. – 60 c.
 10. Приходько Ю.О. Практична психологія: введення у професію: [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Ю.О. Приходько; Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К. : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2008. – 180 с.
 11. Приходько Ю. О. Практична психологія: Введення у професію. Навч. посібник. – [2-е вид.] – К.: Каравела, 2010. – 232 с.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама