Анонс наукової продукції за науковою темою дослідження

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Лабораторія психології спілкування, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України

За результатами завершеної наукової роботи за темою: «Науково-методичні підходи до конструювання комунікативних технологій врегулювання соціальних конфліктів», що проводилася колективом Лабораторії психології спілкування у 2017-2019 рр., підготовлено рукописи колективної монографії «Комунікативні технології інформаційного суспільства» (автори: А.І. Гусєв, Н. О. Довгань, О. В. Івачевська, Н.С. Малєєва, І.В. Петренко, О.Г. Цукур), 7,0 д.а.; практичного посібника «Соціальний конфлікт: інноваційні комунікативні технології врегулювання» (автори: Г.М. Бевз, А.І. Гусєв, О. В. Івачевська, Н.С. Малєєва, І.В. Петренко, О.Г. Цукур), 7,0 д.а.; методичних рекомендацій «Менеджмент соціальних конфліктів» (автори: О. В. Івачевська, І.В. Петренко, О.Г. Цукур), 3,0 д.а.

Монографію «Комунікативні технології інформаційного суспільства» присвячено актуальним питанням комунікативно-технологічної регуляції соціальних відносин в інформаційному суспільстві. Визначено, що застосування розробленого комунікативно-технологічного підходу до конструювання комунікативних технологій врегулювання соціальних конфліктів у різноманітних сегментах суспільної реальності набуває, в ситуації соціальних змін, особливого значення. Встановлено, що від характеристик комунікативного простору і специфіки його комунікативно-технологічної організації залежить ефективність процесу спілкування, а також досягнення тих результатів, які ставлять перед собою учасники міжсуб’єктної взаємодії, намагаючись врегулювати соціальний конфлікт.

Використання представлених у монографії науково-методичних підходів до конструювання комунікативних технологій врегулювання соціальних конфліктів забезпечуватиме зростання рівня комунікативної компетентності суб’єктів спілкування, сприятиме налагодженню ефективних соціальних комунікацій у мережевому онлайн-просторі, професійному середовищі, конструктивній комунікативній взаємодії у просторі освіти, запобігатиме негативному впливові конфліктних взаємин у сімейних стосунках, конфліктному балансуванні поколінь та в контексті формування підходів до реалізації соціальної політики.

Викладені в практичному посібнику «Соціальний конфлікт: інноваційні комунікативні технології врегулювання» положення розширюють уявлення про причини і наслідки соціальних конфліктів, а також про соціально-психологічні ресурси їх комунікативно-технологічного розв’язання. Розглядаються особливості застосування інноваційних комунікативних технологій врегулювання соціальних конфліктів у професійному й освітньому вимірах, цифровому середовищі та у сімейних стосунках. Представлено комплекс послідовних операцій спілкування (комунікативних алгоритмів) для забезпечення конструктивної міжособистісної комунікації у різних площинах соціальних відносин.

Висвітлені у практичному посібнику напрацювання підвищуватимуть рівень комунікативної компетентності суб’єктів спілкування і сприятимуть оптимізації комунікативної взаємодії у різних сегментах соціальної практики. Упровадження запропонованих інноваційних соціально-психологічних технологій врегулювання соціальних конфліктів матиме позитивний вплив на зниження у суспільстві рівня психосоціального напруження.

Методичні рекомендації «Менеджмент соціальних конфліктів» присвячено актуальним питанням менеджменту соціальних конфліктів. Види управлінських впливів і способи їх застосування розглянуто в контексті розробленого комунікативно-технологічного підходу. Представлено комунікативні засоби управління соціальними конфліктами, висвітлено соціально-психологічні прийоми оптимізації комунікативних процесів. Розкрито роль посередництва у врегулюванні соціальних конфліктів. Викладено практичні рекомендації щодо застосування ефективних поведінкових стратегій управління конфліктною взаємодією.

Упровадження висвітлених у методичних рекомендаціях напрацювань щодо використання позитивного потенціалу наявних соціальних протиріч дадуть змогу ефективно застосовувати відповідні управлінські впливи в різноманітних сферах суспільного функціонування: державному управлінні, професійній діяльності, освіті, сімейних стосунках, мережевій комунікації тощо.Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама