Зимівець Наталія Володимирівна

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

(Перенаправлено з Зимівець Н.В.)
Перейти до: навігація, пошук
Фото: Зимівець Наталія Володимирівна

Зимівець Наталія Володимирівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти Інституту психології та соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка.


Зміст

Освіта


Досвід роботи

 • 1981-1983 рр. вчитель початкових класів восьмирічної школи, м. Дніпропетровськ;
 • 1983-1985 рр. інструктор, секретар Ленінського райкому комсомолу, м. Дніпропетровськ;
 • 1987-1991 рр. інструктор, методист навчально-методичного центру обкому ЛКСМ України, м. Дніпропетровськ;
 • 1992-1993 рр. зав. відділом методичної роботи і підготовки кадрів обласної молодіжної інформаційно-консультативної служби м. Дніпропетровськ;
 • 1993-1994 рр. провідний методист-консультант обласного центру соціальних служб Дніпропетровської області;
 • 1994-1995 рр. зав. відділом соціальної педагогіки ОМКС м. Дніпропетровськ;
 • 1995-1998 рр. начальник служби у справах неповнолітніх Дніпропетровської обласної державної адміністрації;
 • 1998-2003 рр. зам. директора, директор обласної молодіжної інформаційно-консультативної служби м. Дніпропетровськ;
 • 2003-2008 рр. голова правління обласного громадського об'єднання спеціалістів соціальної роботи «Нове покоління»;


Наукова діяльність

2008 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Соціально-педагогічні технології формування відповідального ставлення до здоров'я в учнівської молоді».

Науковий доробок складає понад 30 наукових праць.

Брала участь у якості тренера, консультанта, експерта в реалізації кількох міжнародних проектів (Програма МООН України, ПРООН/ЮНЕЙДС «Сприяння просвітницькій роботі за методом «рівний - рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя»; проект ЮНІСЕФ, Християнського дитячого фонду «Впровадження в діяльність соціальних педагогів та практичних психологів середніх загальноосвітніх закладів інтегративної програми «Культура життєвого самовизначення»).

У 2008 р. брала участь у розробці програм центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з соціальної адаптації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з числа учнів старших та випускних класів інтернат них закладів, шкіл соціальної реабілітації та осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

2007-2008 рр. член творчого колективу за темою «Соціально-педагогічні умови дотримування здорового способу життя підлітків», Волинський національний університет імені Лесі Українки.


Нагороди

Зимівець Н.В. нагороджена почесною відзнакою за активну громадську діяльність Міністерства у справах сім'ї, дітей та молоді у 2006 р.


Викладає дисципліни

 • «Основи громадського здоров’я»


Основні публікації:

 1. Зимівець Н.В. Тренінговий модуль з уповноважених з прав дитини / Н.В. Зимівець, Т.П. Цюман, В. Крушельницький та ін. // Права дитини: сучасний досвід та інновації : зб. інфом. і метод. матеріалів / [авт.-упоряд.: Г.М. Лактіонова, О. Калібаба, Н.В. Зимівець та ін.]. – К. : Либідь, 2005. – С. 65–182.
 2. Зимівець Н.В. Особливості технології «рівний-рівному» у профілактичній роботі з учнівською молоддю / Н.В. Зимівець // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., – Чернівці : Рута, 2005. – Вип. 271. Педагогіка та психологія . –С. 60–64.
 3. Зимівець Н.В. Соціально-педагогічні умови формування відповідального ставлення до здоров’я учнівської молоді / Н.В. Зимівець // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. пр. – К. : [б. в. ], 2005. – Вип. 8. – С.161–165.
 4. Зимівець Н.В. «Рівний – рівному» – інноваційний метод соціально-педагогічної діяльності / Н. В. Зимівець // Соціальна педагогіка: теорія і технології : підручник [для студ. вищ. навч. закладів] / [Т.Ф. Алєксєєнко, Т.П. Басюк, О.В. Безпалько та ін.] ; за ред. І.Д. Звєрєвої. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – С. 180–188.
 5. Зимівець Н.В. Концепція формування здорового способу життя / Н.В. Зимівець // Соціальна, педагогічна та психокорекційна робота з неповнолітніми, засудженими до покарань, не пов’язаних із позбавленням волі : метод. посіб. з питань соціальної реабілітації у громаді неповнолітніх засуджених / [Т.П. Авельцева, З.П. Бондаренко, Н.В. Зимівець та ін.] ; за ред. І.Д. Звєрєвої. – К. : Наук. світ, 2006. – С. 138–148.
 6. Покращення якості соціальних послуг дітям та сім’ям в громаді: узагальнення досвіду проекту : інф.-метод. матеріали / [ О.В. Безпалько, Т.П. Басюк, Н.В. Зимівець та ін.] ; за ред. О.В. Безпалько. – К. : Наук. світ, 2006. – 80 с.
 7. Сходинки до здоров’я: метод. матер. до тренінгу / [авт.-упоряд.: В.С. Петрович, О.Ю. Закусило, Н.В. Зимівець та ін.]. – 3-е вид., перероб. та доп. – К. : Наук. світ, 2006. – 109 с.
 8. Зимівець Н.В. Навчальний курс «Соціальна робота у сфері ВІЛ/СНІД» / Н.В. Зимівець, І.Д. Звєрєва, В.В. Лях та ін. // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2006. – № 1. – С. 61–70.
 9. Зимівець Н.В. Використання методу „рівний–рівному” при організації просвітницької роботи з підлітками / Н.В. Зимівець // Активні методи просвітницької діяльності у профілактиці ВІЛ/СНІДу та ризикованої поведінки : посіб. для спеціалістів приймальників-розподільників, притулків для неповнолітніх та виховних колоній / [авт.-упоряд.: О.В. Безпалько, Н.В. Зимівець, І.В. Захарченко та ін.] ; за заг. ред. Р.Х. Вайнола, Т.Л. Лях. – К. : ТОВ «Перфект Стайл», 2007. – С. 54–59.
 10. Зимівець Н.В. Сутність і структура відповідального ставлення до здоров’я / Н.В. Зимівець // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. пр. – К. : [б. в. ], 2007. – Вип. 10. – С. 477–484.
 11. Зимівець Н.В. Профілактична робота серед підлітків та технології «рівний-рівному» та програми «Сходинки до здоров’я» / Н. В. Зимівець // Сприяння здоров’ю матері та дитини: проект - узагальнення досвіду : інф.-метод. матеріали / [І.В. Братусь, Н.В. Зимівець, В.П. Лютий та ін.] ; за заг. ред. І. В. Братусь, І.Д. Звєрєвої. – К. : Калита, 2007. – С. 43–47.
 12. Зимівець Н.В. Сучасні підходи до популяризації здорового способу життя / Н. В. Зимівець // Матеріали другої міжнар. соц.-пед. конф., 24-25 квіт 2007 р. – Луцьк : [б. в. ], 2007. – С. 68–70.
 13. Зимівець Н.В. Концептуальні засади сприяння покращенню громадського здоров’я / Н.В. Зимівець // Наук. часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова : зб. наук. пр. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2007. – Сер. № 11. Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління. – Вип. 5. (Ч. 1). – С. 196–207.
 14. Зимівець Н.В. Підготовка фахівців до впровадження моделі соціального планування на місцевому рівні / Н.В. Зимівець, Т.П. Авельцева // Соціальне планування у місцевих громадах: теорія і практика : метод. реком. / за заг. ред. О.В. Безпалько. – К. : Калита, 2008. – С. 21–34.
 15. Соціальна педагогіка: мала енциклопедія / [Т.Ф. Алєксєєнко, Т.П. Басюк, О.В. Безпалько та ін.] ; за ред. І.Д. Звєрєвої. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – С.22–24 ; 36–39 ; 42–44 ; 64–66 ; 69–71 ; 87–89 ; 100–102 ; 110–113 ; 127–129 ; 163–167 ; 194–196 ; 212–230 ; 243–249 ; 256–268 ; 288–292 ; 302–303 ; 309–312 ; 323–331.
 16. Зимівець Н.В. Теоретичні основи громадського здоров’я / Н. В. Зимівець // Основи громадського здоров’я: теорія і практика : навч.-метод. посіб. / [Т.П. Авельцева, Т.П. Басюк, О.В. Безпалько та ін.] ; за заг. ред. О.В. Безпалько. – Ужгород : ВАТ «Патент», 2008. – С. 7–44.
 17. Зимівець Н.В. Здоров’я – ресурс і результат благополуччя: навчальний модуль / Н.В. Зимівець, Ю.М. Бойко // Соціальна адаптація дітей–сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа : посіб. до тренінгового курсу з підготовки спеціалістів центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді : у 3-х ч. / [авт.-упоряд.: Т.П. Авельцева, Н.В. Зимівець ]. – К. : Держсоцслужба, 2008. – Ч. 1. – С. 139–236.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама