Киричук Олександр Васильович

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук
Фото: Киричук Олександр Васильович

Киричук Олександр Васильович - доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, заслужений працівник освіти України, завідувач кафедрою психології Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості України, фахівець у галузі психології та педагогіки особистості.

Народився 23.03.1929 р., с. Воютин Волинської обл

Досвід роботи

Основні публікації

 1. Професійна орієнтація в системі державної служби зайнятості: навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України / О.В. Киричук (заг.ред.). — К. : ІПК ДСЗУ, 2009. — 230с.
 2. Киричук О.В. , Роменець В.А., Кириленко Т. С., Маноха І. П., Пискун В. М.. Основи психології: Підручник для студ. вищих навч. закл. / О.В. Киричук (заг.ред.), Володимир Андрійович Роменець (заг.ред.). — 6.вид., стер. — К. : Либідь, 2006. — 632с.
 3. Киричук О.В. Вступ до спеціальності (психологія): опорний конспект лекцій:для студ. ф- ту соціального менеджменту. що навчаються за спец. 6.04100 "Психологія", освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр" / Інститут підготовки кадрів держ. служби зайнятості України. Факультет соціального менеджменту. Кафедра психології. — К. : ІПК ДСЗУ, 2006. — 55с.
 4. Киричук О.В. Психологія особистості: Опорний конспект / Інститут підготовки кадрів держ. служби зайнятості. — К. : ІПК ДСЗУ, 2003. — 46с.
 5. Киричук О.В. Соціальна педагогіка. Опорний конспект лекцій. – К.: ІПК ДСЗУ, 2003. – 2.5 друк арк.
 6. Основи психології /Підручник//За загальною редакцією #О.В.Киричука, В.А.Роменця - Видання п’яте, стереотипне.-К.: «Либідь», 2002. - 632 с.
 7. Киричук О.В. Програма вивчення дисципліни “Вікова та педагогічна психологія” /Навчальне видання. - К.: ІПК ДСЗУ, 2002. - 14 с. (0,8 др.арк.)
 8. Киричук О.В. Вступ до спеціальності. Робоча програма вивчення дисципліни. К.:ІПК ДСЗУ, 2002. - 0,5 друк. арк.
 9. Киричук О.В. Основи педагогіки. Робоча програма вивчення дисципліни. К.:ІПК ДСЗУ, 2002. - 0,6 друк. арк.
 10. Киричук О.В. Педагогічна психологія. Робоча програма вивчення дисципліни. К.:ІПК ДСЗУ, 2002. - 0,9 друк. арк.
 11. Киричук О.В. Вікова і педагогічна психологія. Робоча програма вивчення дисципліни. К.:ІПК ДСЗУ, 2002. - 0,5 друк. арк.
 12. Киричук О.В. Основи психології та педагогіки. Робоча програма вивчення дисципліни. К.:ІПК ДСЗУ, 2002. - 0,5 друк. арк.
 13. Киричук О.В. Моніторинг особистісного зростання: Програми вхідного, проміжного та вихідного тестування підготовки фахівців соціономічних спеціальностей. К.:ІПК ДСЗУ, 2001.
 14. Психолого- педагогічна діагностика розвитку учнів та колективу школи: Навч.-метод. посіб. для вчителів, студ. пед. навч. закладів / Інститут змісту і методів навчання / Киричук О.В. (уклад.), Олександр Миколайович Коберник (уклад.). — К., 1998. — 106с.
 15. Завадська Т. В., Киричук О.В. , Ламбуцька Ж. А., Тарасюк С. О., Тищенко С. П.. Психічний розвиток дитини в умовах постчорнобильської катастрофи: Метод. посіб. / Інститут соціології НАН України; Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 1998. — 192с.
 16. Андрієвська Валерія Вікторівна, Балл Георгій Олексійович, Волинець Анатолій Генріхович, Згурський Г. В., Киричук О.В. Діалогічна взаємодія у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи: Кн. для вчителя:Навч. посібник / АПН України; Інститут психології ім. Г.С.Костюка. — К., 1997. — 136с.
 17. Киричук О.В. , Роменець Володимир Андрійович, Татенко Віталій Олександрович, Кириленко Т. С., Маноха І.П. Основи психології: Підручник для студ. вищ. навч. закладів / Міжнародний фонд "Відродження" / Киричук О.В. (ред.), Володимир Андрійович Роменець (ред.). — К. : Либідь, 1995. — 632с. — (Трасформація гуманітарної освіти в Україні).
 18. Гільбух Юрій Зіновійович, #Киричук О.В. Шкільний клас: як пізнавати й виховувати його душу / АПН; Інститут психології. — К., 1994. — 208с. — (Учитель і психодіагностика; 7).


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама