Лактіонова Галина Михайлівна

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук
Фото: Лактіонова Галина Михайлівна

Лактіонова Галина Михайлівна - доктор педагогічних наук, Заслужений працівник освіти України, старший науковий співробітник Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України.

Народилася Галина Михайлівна 7 липня 1952 р. в м. Києві в сім'ї військовослужбовця.

Зміст

Освіта

У 1969 році закінчила з відзнакою філологічний факультет Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка.

Досвід роботи

 • Педагогічну діяльність розпочала, працюючи в школі.
 • Працювала в Будинку піонерів та школярів у м. Києві.
 • Працювала в комсомольських органах Міністерства у справах сім'ї та молоді.
 • Працювала в Українському державному центрі соціальних служб для молоді.
 • До 2007 р. була заступником директора Державної соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді.
 • Протягом кількох років Г.М. Лактіонова була одним із керівників міжнародного проекту "Соціальна освіта в Україні" як директор Представництва Християнського дитячого фонду.

Наукова діяльність

 • Наукова діяльність у Науково-дослідному інституті проблем молоді сприяла захисту, у 1990 році, дисертації на звання кандидата філософських наук за темою: "Соціальна активність старшокласників в умовах великого міста".
 • У 1999 році захистила докторську дисертацію "Теоретико-методичні основи соціально-педагогічної роботи з жіночою молоддю в умовах великого міста"
 • Науковий доробок Галини Михайлівни складають монографії, статті у наукових збірниках, у журналах "Практична психологія та соціальна робота", "Професійно-технічна освіта", "Шлях освіти" та іншій освітянській пресі.
 • Чимало видань вийшло під редакцією і упорядкуванням Г.М. Лактіонової - методичні матеріали, понятійно-термінологічний словник з соціальної педагогіки, видання серії "Благополуччя дітей та молоді: можливості соціальної роботи" та ін.

Громадська робота

Багато сил і енергії віддає Галина Михайлівна громадській роботі:

 • член комісії з проблем сім'ї та жінок Державного комітету у справах сім'ї та молоді України,
 • президент клубу "Співоча родина" при Київському Будинку дітей та юнацтва.

Яку б посаду не займала Лактіонова Г.М., яку б не виконувала роботу - завжди терпляча, людяна, толерантна, доброзичлива до всіх і в усьому.

Одружена, має доньку.

Основні публікації

 1. Батьківство в радість: тренінговий курс з формування батьківської компетентності / Програма "Родина для дитини" в Україні; Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України ; Державна соціальна служба для сім'ї, дітей та молоді ; Державний ін-т розвитку сім'ї та молоді / Г.М. Лактіонова (авт.-упоряд.), І.Д. Звєрєва (авт.-упоряд.). — Вид. 2-ге, перер. і доп. — К. : Фенікс, 2009. — 360c. — ISBN 978-966-651-660-5.
 2. Батьківство в радість. Тренінговий курс з набуття батьківських навичок / Програма "Родина для дитини" в Україні / Г.М. Лактіонова (авт.-упоряд.), І.Д. Звєрєва (авт.-упоряд.). — К. : Р.К. Майстер-принт, 2008. — 196с. — ISBN 978-966-1568-02-9.
 3. Аніщенко О.В. Гендерні дослідження в педагогічній науці і практиці: навч. посібник / Ніжинський держ. ун-т ім. Миколи Гоголя; Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України / Г.М. Лактіонова (ред.), Н.І. Яковець (ред.). — Вид. 2-е, доп. і переробл. — Ніжин : Видавництво НДУ ім. М.Гоголя, 2008. — 161с.
 4. Методичні матеріали з питань формування усвідомленого батьківства / Державна соціальна служба для сім'ї, дітей та молоді ; Український фонд "Благополуччя дітей" / Г.М. Лактіонова (ред.), І.В. Братусь (авт.-упоряд.). — К. : Держсоцслужба, 2006. — 96с. — Бібліогр.: с. 91-92. — ISBN 966-7815-74-9.
 5. Підготовка кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихователі: посібник тренера:загальний огляд:укр. версія прогр. ПРАЙД (PRIDE - Parent resource for information, development and education) / АПН України; Інститут педагогіки і психології професійної освіти ; Науково-дослідний центр проблем соціальної педагогіки та соціальної роботи Луганського національного педагогічного ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Християнський дитячий фонд ; Український фонд "Благополуччя дітей" / Г.М. Лактіонова (заг.ред.), Г.М. Лактіонова (авт.-упоряд.). — К. : Науковий світ, 2006. — 72с. — Бібліогр.: с. 64-69. — ISBN 966-675-454-1.
 6. Створення та соціальний супровід прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу: Навч.-метод. комплекс / Г.М. Лактіонова (заг.ред.), Г.М. Лактіонова (авт.-упоряд.), Ж.В. Петрочко (заг.ред.). — К. : Науковий світ, 2006. — 271с. — Бібліогр.: в кінці розд.. — ISBN 966-675-469-X.
 7. Діти- батьки- сім'я / Г.М. Лактіонова (ред.кол.). — К. : Науковий світ, 2004. — 67с. — Додаток до журналу "Практична психологія та соціальна робота". - Вип. 6 — К. : Науковий світ, 2006 — 67с. — ISBN 966-675-444-4.
 8. Діти- батьки- сім'я / Г.М. Лактіонова (ред.кол.). — К. : Науковий світ, 2004. — 40с. — Додаток до журналу "Практична психологія та соціальна робота". - Вип. 5 — К. : Науковий світ, 2006 — 40с. — ISBN 966-675-419-3.
 9. Діти- батьки- сім'я / Г.М. Лактіонова (ред.кол.). — К. : Науковий світ, 2004. — 36, VIIIс. — (Додаток до журналу "Практична психологія та соціальна робота"). - Вип. 4 — К. : Науковий світ, 2005 — 36, VIIIс. — ISBN 966-675-384-7.
 10. Діти- батьки- сім'я / Г.М. Лактіонова (ред.кол.). — К. : Науковий світ, 2004. — 37, XIIс. — (Додаток до журналу "Практична психологія та соціальна робота"). - Вип. 3 — К. : Науковий світ, 2005 — 37, XIIс. — ISBN 966-675-351-0
 11. Діти- батьки- сім'я / Г.М. Лактіонова (ред.кол.). — К. : Науковий світ, 2004. — 96с. — Додаток до журналу "Практична психологія та соціальна робота". - Вип. 1 — К. : Науковий світ, 2004 — 96с. — ISBN 966-675-277-8.
 12. Усвідомлене батьківство як умова повноцінного розвитку дитини та підвищення виховного потенціалу громади: Метод. матеріали до тренінгу / Г.М. Лактіонова (заг.ред.), І.В. Братусь (авт.-упоряд.). — К. : Науковий світ, 2004. — 86с. — (Бібліотечка соціального працівника / соціального педагога; Серія "Благополуччя дітей та молоді). — Додаток до журналу "Практична психології та соціальна робота".. — Бібліогр.: с. 86. — ISBN 966-675-294-8.
 13. Усвідомлене батьківство як умова повноцінного розвитку дитини: Метод. матеріали для тренера / Г.М. Лактіонова (заг.ред.), О.В. Безпалько (авт.-упоряд.). — К. : Науковий світ, 2003. — 107с. — (Серія "Благополуччя дітей та молоді; Бібліотечка соціального працівника / соціального педагога; Додаток до журналу "Практична психологія та соціальна робота"). — Бібліогр.: с. 104-107. — ISBN 966-675-187-9.
 14. Капська А.Й., Безпалько О.В., Вайнола Р.Х. Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи (модульний курс дистанційного навчання): Навч. посіб. / Християнський дитячий фонд; Київський національний педагогічний ун-т ім. М.Драгоманова / І.Д. Звєрєва (ред.), Г.М. Лактіонова (ред.). — К. : Науковий світ, 2001. — 129с. — ISBN 966-7820-99-8.
 15. Инновационные формы опеки детей: международный и национальный опыт / Г.М. Лактионова, Е.С. Шипиленко, И.В. Братусь; Под общей ред. Г.М. Лактионовой. - К.: Наук, світ, 2001. - 61 с. - (Сер.:"Благополучие детей и молодежи: возможности соц. работы.")
 16. Соціальна робота та реабілітаційна педагогіка на порозі XXI століття / Г.М. Лактіонова, І.Д. Звєрєва, І. Єрмаков. - К.: Інфо ДРУК, 1998. - 32 с.
 17. Социально-педагогическая работа с женской молодежью в крупном городе: Теорет.-методол. основы. - К.: Укр. Центр духов, культуры, 1998. - 326 с.
 18. Лактионова Г.М. Бьянка Заззо и ее исследование сравнительной психологии подростков //Актуальные проблемы социализации девушек-подростков: Сб. науч. ст. /Укр. гос. центр соц. служб для молодежи и др. - К., 1995. - С.27-30.
 19. Лактионова Г.М. Девушка-тинейджер: социально-психологический портрет / Г.М. Лактионова, И.Д. Зверева, Д.А. Зверева //Актуальные проблемы социализации девушек-подростков: Сб. науч. ст. /Укр. гос. центр соц. служб для молодежи и др. - К., 1995.-С.ЗО-35.
 20. Лактионова Г.М. Девушки-школьницы: проблемы профессионального самоопределения / Г.М. Лактионова, Т.А. Горопашная //Актуальные проблемы социализации девушек-подростков: Сб. науч. ст. /Под общ. ред. Г.М. Лактионовой. - К., 1995. - С.41-43.
 21. Лактіонова Г.М. Жіноча молодь як об'єкт і суб'єкт соціальної роботи //Молодь України: стан, проблеми, шляхи розв'язання: 36. наук. публ. - К., 1994. - Вип.З. - С.106-112.
 22. Лактионова Г.М. Из истории женского образования / Г.М. Лактионова, Л.Г. Коваль //Актуальные проблемы социализации девушек-подростков: Сб. науч. ст. /Под общ. ред. Г.М. Лактионовой. - К., 1995. - С.48-53.
 23. Лактионова Г.М. Крупный город как среда социализации: (теорет.-методол. аспект) //Соціально-педагогічні та медико-психологічні заходи протидії вживанню наркогенних засобів неповнолітніми і молоддю: Наук.-метод. посіб. - К., 1995. -Вип.2.-С.16-31.
 24. Лактионова Г.М. Пол как фактор различий в ценностных ориентациях старшеклассников //Актуальные проблемы социализации девушек-подростков: Сб. науч. ст. /Под общ. ред. Г.М. Лактионовой. - К., 1995. - С.36-40.
 25. Лактіонова Г.М. Програма діяльності центрів соціальних служб для молоді з реалізації напряму "Соціальна підтримка жіночої молоді": (Жін. молодь у світ, та нац. контекстах: актуал. завдання соц. роботи) //Соціальна робота з молоддю в Україні. - К., 1997. - С.47-53.
 26. Лактионова Г.М. Сегодня - девочки, а завтра - женщины: (По материалам кн. "Женщины в развивающихся странах: перспективы ЮНИСЕФ", 1994г.) / Г.М. Лактионова, Т.А. Горопашная //Актуальные проблемы социализации девушек-подростков: Сб. науч. ст. /Под общ. ред. Г.М. Лактионовой. - К., 1995. - С.75-78.
 27. Лактионова Г.М. Социальные службы для женской молодежи /Авт. кол.: Г.М. Лактионова, Н. Григорьева, В. Зливков и др. //Социальная работа с молодежью /Под общ. ред. А.А. Яременко, И.А. Хохленкова. - К., 1994. - С.35-98.
 28. Лактіонова Г.М. Старшокласниці - сьогодні, жінки XXI сторіччя - завтра //Соціальне -педагогічні проблеми виховання дітей та молоді в національній системі освіти та шляхи їх вирішення: Матеріали наук.-практ. конф., м. Дніпропетровськ, 1997р., 22-23 січ. - Д., 1997. - С.37-41.
 29. Лактіонова Г.М. Стать і проблеми соціальної адаптації старшокласників //Соціальна педагогіка і адаптивність особистості: Наук.-метод. вид. /Київ, Міжрегіон. ін-т удосконалення вчителів ім. Б. Грінченка. - Суми, 1994. - С.358-366.
 30. Лактіонова Г.М. Сучасні міжнародні документи про завдання та зміст соціалізації жіночої молоді //Соціалізація особистості: 36. наук. пр. - К., 1999. - Вип.2. - С.32-40.
 31. Лактіонова Г.М. Цінності світу та світ цінностей старшокласників //Позашкільна педагогіка: пошук і проблеми: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ: Тези доп. і виступів /Ін-т систем, досліджень освіти. - К., 1995. - С.19-24.
 32. Лактіонова Г.М. Діти у скруті: альтернативи вирішення проблеми: (Відкрита дискусія) / І.Д. Звєрєва, Г.М. Лактіонова //Практ. психологія та соц. робота. - 1998. - №3. -С.9-10.
 33. Лактионова Г.М. Женское образование: право на настоящее, право на будущее //Практ. психологія та соц. робота. - 1998. - №10. - С. 17-20.
 34. Лактіонова Г.М. Жінка і професія: парадокси буття //Проф.-техн. освіта. - 1999. - №2. - С.48-49.
 35. Лактіонова Г.М. Закономірності і проблеми жіночої соціалізації в контексті психоаналітичної теорії Карен Хорні //Освіта на Луганщині. - 1998. - №3. - С.21-24.
 36. Лактионова Г.М. Лидер будущего: новое видение стратегии и практика / Г.М. Лактионова, И.Д. Зверева, Л. Старикова //Практ. психологія та соц. робота. - 2002. - №3. - С.35-55.
 37. Лактіонова Г.М. Молоде покоління обирає не тільки "Пепсі" //Нова освіта України. - 1994. -№2. - С.34-36.
 38. Лактіонова Г.М. Підготовка дівчат до професійної діяльності: історико-педагогічний аспект //Педагогіка і психологія проф. освіти. - 1999. - №2. - С.212-217.
 39. Лактіонова Г.М. Професійна діяльність жінок: приватний погляд з елементами ретроспективи та перспективи //Педагогіка і психологія проф. освіти. - 1999. - №3. - С.44-50.
 40. Лактионова Г.М. Развитие социальной работы и социальной педагогики в Украине: Итоги двухлет. реализ. проекта "Социальное образование в Украине" / И.Д. Зверева, Г.М. Лактионова //Практ. психологія та соц. робота. - 2001. - №4. - С.3-6.
 41. Лактіонова Г.М. Традиції жіночої освіти у Великобританії / Г.М. Лактіонова, І. Братусь //Шлях освіти. - 1997. - №4. - С.25-28.
 42. Лактіонова Г.М. У класі тільки дівчата: [Київ, жіночий ліцей] //Шлях освіти. - 1999. - №2. -С.30-33.
 43. Лактіонова Г.М. Що день прийдешній нам готує? //Світло. - 1998. - №12. - С.64-65.
 44. Вечерняя женская гимназия /Под общ. ред. Г.М. Лактионовой, А.А. Яременко. - К.: Академпресс, 1994. - 79 с.
 45. Конвенція ООН з прав дитини: шляхи практичного застосування: Метод, рек. /Упоряд. Г.М. Лактіонова, І.Д. Звєрєва, Л. Старикова. - К.: Наук, світ, 2001. - 37 с.
 46. Ліщук В.С. Школа сімейного виховання: Посіб. для батьків дошкільників та соц. педагогів /Під заг. ред. Г.М. Лактіонової та ін. - К.: ВКТФ "Кобза", 2002. -107с.
 47. Моделювання та впровадження програм щодо здорового способу життя: Метод, матеріали для тренера /Під заг. ред. І. ЗвєрєвоїГ.М. Лактіонової. - К.: Наук, світ, 2002. - 56 с. - (Сер. "Благополуччя дітей та молоді: можливості соц. роботи").
 48. Підготовка волонтерів та їх роль у реалізації соціальних проектів /Під заг. ред. І. Звєрєвої, Г.М. Лактіонової. - К.: Наук, світ, 2001. - 49 с. - (Сер. "Благополуччя дітей та молоді: можливості соц. роботи").
 49. 5 отличных лет: [Киев, вечерняя жен. гимназия]: Буклет /Сост. Г.М. Лактионова и др. - К., 1995. - 16 с.
 50. Соціальна політика та менеджмент у соціальній роботі /Під заг. ред. І. Звєрєвої, Г.М. Лактіонової. - К.: Наук, світ, 2001. - 53 с. - (Сер. "Благополуччя дітей та молоді: можливості соц. роботи").
 51. Соціальна робота /соціальна педагогіка: /Понятійно-термінол. слов. /Упоряд. З.Г. Зайцева, І.Д. Звєрєва, Г.М. Лактіонова та ін. - К.: Етносфера, 1994. -119с.
 52. Формування навичок усвідомленого батьківства та ранній розвиток дитини: Метод, матеріали для тренера /Під заг. ред. Г.М. Лактіонової.. - К.: Наук, світ, 2002. - 51 с. - (Сер. "Благополуччя дітей та молоді: можливості соц. роботи").

ПриміткаОсобисті інструменти
Ми в мережі
Реклама