Неведомська Євгенія Олексіївна

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

(Перенаправлено з Неведомська Є.О.)
Перейти до: навігація, пошук
Фото: Неведомська Євгенія Олексіївна

Неведомська Євгенія Олексіївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри анатомії і фізіології людини Інституту психології та соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка.


Зміст

Освіта


Досвід роботи


Наукова діяльність

 • У 2005 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему: «Формування біологічних понять в учнів 6-9 класів у шкільному курсі біології».
 • Неведомська Є.О. є членом редколегії журналу «Біологія і хімія в школі»

Наукова тема: «Формування наукових понять у майбутніх учителів у процесі вивчення природничих наук»

Нагороди

 • Грамота (Головне управління освіти м. Києва, 2000 р.),
 • Подяка (Київський міський голова, 2005 р.),
 • Подяка (КМПУ імені Б.Д. Грінченка, 2008 р.).


Викладає дисципліни

 • «Анатомія і фізіологія людини»
 • «Фізіологія людини»
 • «Анатомія людини»
 • «Вікова фізіологія і валеологія»
 • «Вікова фізіологія і шкільна гігієна»
 • «Антропологія»


Основні публікації:

 1. Неведомська Є.О. Календарно-тематичний план курсу Біологія, 6 клас. Дроб’янки. Рослини. Гриби: Методичне видання / Є.О. Неведомська, Л.Г. Горяна; відп. ред. С.Ющенко. – Київ: "Магістр-S", 1996. – 40 с. – ISBN 966-557-013-7. (Рекомендовано МОН України)
 2. Неведомська Є.О. Календарно-тематичний план курсу Біологія, 7 клас: Методичне видання / Є.О. Неведомська, Л.Г. Горяна. – Київ: Навчальні посібники, 1997. – 40 с. – ББК 74.264.5. (Рекомендовано МОН України)
 3. Неведомська Є.О. Біологія у запитаннях та відповідях: Методичне видання / Є.О. Неведомська, Л.Г. Горяна. – Київ: Навчальні посібники, 1998. – 106 с. – ISBN 966-7301-17-6.
 4. Неведомська Є.О. Розвиваючі завдання з біології для учнів 6-го класу: нав.-метод. посіб. / Є.О. Неведомська, Л.Г. Горяна. – К.: Навчальні посібники, 1998. – 96 с. – ISBN 966-7301-25-7.
 5. Неведомська Є.О. Робота з біологічними термінами та поняттями: Навчальний посібник для учнів 11-го класу / Є.О. Неведомська. – К.: Фенікс, 2003. – 136 с. – ISBN 966-651-099-5. (Рекомендовано МОН України)
 6. Маруненко І.М. Анатомія і вікова фізіологія з основами шкільної гігієни: курс лекцій: навч. посіб. для студ. небіол. спец. ВНЗ. / І.М. Маруненко, Є.О. Неведомська, В.І. Бобрицька. – К.: Професіонал, 2004. – 480 с. – ISBN 966-8556-23-2. (Рекомедовано МОН України)
 7. Неведомська Є.О. Робота з біологічними термінами та поняттями: Навчальний посібник для учнів 7-го класу / Є.О. Неведомська. – 2-е видання, зі змінами та доповненнями. – К.: Фенікс, 2006. – 172 с. – ISBN 966-456-126-7. (Рекомендовано МОН України)
 8. Неведомська Є.О. Робота з біологічними термінами і поняттями: Навчальний посібник для учнів 8-го класу / Є.О. Неведомська. – 3-е видання, стер. – К.: Фенікс, 2006. – 136 с. – ISBN 966-651-352-8. (Рекомендовано МОН України)
 9. Неведомська Є.О. Робота з біологічними термінами та поняттями для учнів 9-го класу: навчальний посібник / Є.О. Неведомська. – Вид. 3-е, зі змінами та доповненнями. – К.: Фенікс, 2006. – 128 с. – ISBN 966-7558-83-5. (Рекомендовано МОН України)
 10. Неведомська Є.О. Робота з біологічними термінами та поняттями: Навчальний посібник для учнів 10-го класу / Є.О. Неведомська. – Вид. 2-ге, стер. – К.: Фенікс, 2006. – 136 с. – ISBN 966-651-354-4. (Рекомендовано МОН України)
 11. Маруненко І.М. Основи дефектології: Навчальний посібник для студ. вищ. пед. навч. закл. / І.М. Маруненко, В.І. Бобрицька, Є.О. Неведомська, З.Ф.Сіверс. – К.: КМПУ, 2006. – 120 с.
 12. Маруненко І.М. Основи генетики людини: навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів / І.М. Маруненко, Є.О. Неведомська, В.І. Бобрицька, З.Ф. Сіверс. – К.: КМПУ імені Б.Д. Грінченка, 2006. – 136 с. – ББК 28.704я73.
 13. Маруненко І.М. Основи зоології безхребетних: навч. посіб. для студ. ВНЗ / І.М. Маруненко, В.І. Бобрицька, Є.О. Неведомська. – Полтава: ТОВ Поліграфічний центр «Скайтек», 2006. - 176 с. - ІSBN 966-7723-20-8. УДК 592 (075).
 14. Маруненко І.М. Анатомія і вікова фізіологія з основами шкільної гігієни: курс лекцій: навч. посіб. для студ. небіол. спец. ВНЗ. / І.М. Маруненко, Є.О. Неведомська, В.І. Бобрицька. – Вид. 2-ге, стер. – К.: Професіонал, 2006. – 480 с. – ISBN 966-8556-16-Х. (Рекомедовано МОН України)
 15. Неведомська Є.О. Зоологія: навчально-методичний посібник для студ. ВНЗ / Є.О. Неведомська, І.М. Маруненко, В.І. Бобрицька. – Полтава: ТОВ Поліграфічний центр «Скайтек», 2006. – 112 с. – ББК 28.6я73. Н 40. (Рекомендовано МОН України)
 16. Неведомська Є.О. Краще попередити хворобу (про лептоспіроз у запитаннях і відповідях) / Є.О. Неведомська // Основи здоров'я та фізична культура. – 2006. - №6. – С.19-20. Бібліогр.: с. 20.
 17. Неведомська Є.О. Питна вода для людства. Проблема чистої води на Україні / Є.О. Неведомська, Н.В. Маслій // Життя проти СНІДу. – 2006. - №6. – С.9-16. Бібліогр.: с. 16.
 18. Неведомська Є.О. Преимущества компьютерных технологий при обучении биологии / Е.А. Неведомская // Актуальные проблемы методики преподавания биологии и экологии в школе и ВУЗе. Сборник научных статей / Международная Академия наук педагогического образования, Московский государственный областной университет; [редкол.: В.В. Пасечник (ответ. ред.), Т.М. Ефимова, Г.Г. Швецов и др.]. – М., 2007. – С. 63-64. Бібліогр.: с. 64. ISBN 978-5-7017-1131-8.
 19. Неведомська Є.О. Вплив коралової води на ріст і розвиток організмів / Є.О. Неведомська, Н.В. Маслій // Теорія і практика сучасного природознавства: зб. наук. ст. / Інститут природознавства ХДУ; [редкол.: А.М. Бєлашева (відп.секр.), С.М. Іванищук, О.Н. Речицький, В.І. Єзіков та ін.]. – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2007. – С. 212-213. Бібліогр.: с. 213. ISBN 966-8912-05-5.
 20. Неведомська Є.О. Організація самостійної діяльності майбутніх учителів в умовах упровадження кредитно-модульного навчання / Є.О. Неведомська // Уніфікація природничо-математичної освіти в контексті європейського виміру: зб. наук. ст. / Південноукраїнський регіональний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів; [редкол.: А.М. Зубко, Г.С. Юзбашева (наук.ред.), В.П. Вишневський та ін.]. – Херсон: Айлант, 2007. – Випуск 10. – С.199-201. Бібліогр.: с. 201. ISBN 976-6-6018-1131-8.
 21. Неведомська Є.О. Методичне забезпечення самостійної діяльності студентів в умовах упровадження кредитно-модульного навчання / Є.О. Неведомська // Професійна підготовка вчителів в умовах упровадження кредитно-модульної системи: зб. наук. ст. / Київський міський педагогінчий університет ім. Б.Д. Грінченка; [редкол.: В.О. Огнев’юк, Л.Л. Хоружа, О.В. Караман та ін.]. – К.: КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, 2007. – С.170-173. Бібліогр.: с. 173. ББК 74.58(4Укр)я6.
 22. Неведомська Є.О. Аналіз індивідуального харчування та відповідність його нормам / Є.О. Неведомська // Біологія і хімія в школі. – 2008. - №4. – С. 32-35. Бібліогр.: с. 35.
 23. Неведомська Є.О. Правильна постава залежить тільки від вас / Є.О. Неведомська // Життя проти СНІДу. – 2008. - №11-12. – С.19-21. Бібліогр.: с. 21.
 24. Неведомська Є.О. Дослідження ставлення студентської молоді до вживання пива / Є.О. Неведомська, І.П. Клапоушенко // Проблеми формування здорового способу життя у студентської молоді: збірник наук. ст. / Миколаївський державний університет ім. В.О.Сухомлинського, Інститут фізичної культури та спорту / Під ред. С.В. Гетманцева. – Миколаїв: МДУ ім. В.О. Сухомлинського, Інститут фізичної культури та спорту, 2009. – С. 132-135. Бібліогр.: с. 135. ІSBN 378.17+796.011.1
 25. Неведомська Є.О. Сирецький дендрологічний парк – один із центрів інтродукції видів рослин / Є.О. Неведомська // Фальцфейнівські читання: зб. наук. ст. / Інститут природознавства, Херсонський державний університет; [редкол.: С.В. Шмалей (гол. ред.), Л.Ю. Русіна, І.А. Акімов та ін.] – Херсон: ПП Вишемирський, 2009. – С. 247-251. Бібліогр.: с. 251. ББК 28.088.
 26. Неведомська Є.О. Профілактика пивного алкоголізму серед школярів у роботі соціальних педагогів / Є.О. Неведомська, І. П. Клапоушенко // Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія: зб. наук. ст. / Київський міський педагогічний університет ім. Б.Д. Грінченка / Редкол.: Бех І.Д., Огнев’юк В.О., Кононко О.Л. – К.: КМПУ імені Б.Д. Грінченка, 2009. - №11 (спецвип., ч. 1). – С.189-194. Бібліогр.: с. 194. ІSBN978-966-7548-60-5.
 27. Неведомська Є.О. На допомогу формування екологічних понять / Є.О. Неведомська // Теорія і практика сучасного природознавства: збірник наукових праць / Інститут природознавства, Херсонський державний університет; [редкол.: С.М.Іванищук, О.Н. Речицький, В.І. Єзіков, С.В. Шмалей та ін.] – Херсон: ПП Вишемирський, 2009. – С. 171-172. Бібліогр.: с. 172. ISBN 966-8912-05-5.
 28. Маруненко І.М. Біологія людини з основами генетики: навч.-метод. посіб. [для студ. небіол. спеціальностей вищ. пед. навч. закл.] / І.М. Маруненко, Є.О. Неведомська – 5-е вид., перероб. і доп. – К.: КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, 2009. - 98 с.: іл. табл. - Бібліогр.: с. 98 (17 назв) та в підрядк. прим.
 29. Неведомська Є.О. Вікова фізіологія, валеологія і шкільна гігієна: навч.-метод. посіб. [для студ. небіол. спеціальностей вищ. пед. навч. закл.] / Є.О. Неведомська, І.М. Маруненко. – Вид. 3-тє, перероблене. – К.: КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, 2009. – 48 с.: іл. табл. - Бібліогр.: с. 48 (12 назв) та в підрядк. прим. – ББК 28.706я73.
 30. Неведомська Є.О. Анатомія людини: посіб. з питань проведення семінарів, лабораторних і самостійних робіт [для студ. небіол. спеціальностей вищ. пед. навч. закл.] / Є.О. Неведомська, І.М. Маруненко. – 5-те вид., перероб. і доп. – К.: КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, 2009. – 35 с.: іл., табл. – Бібліогр.: с. 35 (17 назв) та в підрядк. прим.
 31. Неведомська Є.О. Фізіологія людини: посіб. з питань проведення семінарів, лабораторних і самостійних робіт [для студ. небіол. спеціальностей вищ. пед. навч. закл.] / Є.О. Неведомська, І.М. Маруненко. – 6-те вид., перероб. і доп. – К.: КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, 2009. – 40 с.:іл., табл. – Бібліогр.: с. 39 (17 назв) та в підрядк. прим.
 32. Неведомська Є.О. Антропологія: практикум [для студ. вищ пед. навч. закл.] / Є.О. Неведомська, І.М. Маруненко. – 5-е вид., перероб. і доп. – К.: КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, 2009. – 32 с.: іл., табл. – Бібліогр.: с. 29 (14 назв) та в підрядк. прим.
 33. Неведомська Є.О. Основи природознавства: [посіб. для проведення семінарів, лабораторних і самостійних робіт студентів небіологічних спеціальностей вищих пед. навч. закл.] / Є.О. Неведомська, І.М. Маруненко. – 7-е вид., перероб. і доп. – К.: КМПУ ім. Б.Д.Грінченка, 2009. – 60 с.: іл., табл. – Бібліогр.: с. 58 (19 назв) та в підрядк. прим.
 34. Маруненко І.М. Анатомія, фізіологія, еволюція нервової системи: [навч.-метод. посіб. для студ. небіологічних спец. вищих пед. навч. закл.] / І.М. Маруненко, Є.О. Неведомська. – 5-е вид., перероб. і доп. – К.: КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, 2009. – 35с.: іл., табл. – Бібліогр.: с. 32 (14 назв) та в підрядк. прим.
 35. Маруненко І.М. Вікова фізіологія і валеологія: [навч.-метод. посіб. для студ. небіологічних спец. вищих пед. навч. закл.] / І.М. Маруненко, Є.О. Неведомська. – 4-е вид., перероб. і доп. – К.: КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, 2009. – 52 с.: іл., табл. – Бібліогр.: с. 48 (14 назв) та в підрядк. прим.
 36. Маруненко І.М. Психофізіологія: [навч.-метод. посіб. для студ. небіологічних спец. вищих пед. навч. закл.] / І.М. Маруненко, Є.О. Неведомська. – К.: КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, 2009. – 50 с.: іл., табл. – Бібліогр.: с. 50 (15 назв) та в підрядк. прим. УДК 159.91 ББК 88.3я73
 37. Маруненко І.М. Роль спадковості та навколишнього середовища в ґенезі захворювань: [науково-метод. посіб. для студ. вищих пед. навч. закл., педагог. і соц. працівників] / І.М. Маруненко, Л.Г. Горяна, Є.О. Неведомська. – К.: Вітас. – 2010. – 64 с. – Бібліогр.: с. 64. ББК 74.483; УДК 365.702 – 733.48-068.5; ISBN 998-996-95-86-54-8
 38. Неведомська Є.О. Сучасна їжа – загроза людству // Культура безпеки, екології та здоров’я / Є.О. Неведомська. – К.: ПП «Редакція журналу «Культура безпеки, екології та здоров’я», № 3/2010. – 36-38 с.
 39. Неведомська Є.О. Вплив коефіцієнту функціональної асиметрії мозку учнів на їхній темперамент // Вісник психології і соціальної педагогіки [Електронний ресурс] : Зб. наук. праць. – Випуск 2. – К., М., 2010. – Режим доступу до збірника : www.psyh.kiev.ua
 40. Неведомська Є.О. Профілактика наркоманії серед школярів у роботі соціальних педагогів // Вісник психології і соціальної педагогіки [Електронний ресурс] : Зб. наук. праць. – Випуск 2. – К., М., 2010. – Режим доступу до збірника : www.psyh.kiev.ua
 41. Неведомська Є.О. Методическое обеспечение к самостоятельной работы студентов в условиях внедрения кредитно-модульного обучения в ВУЗах Украины / Е.А. Неведомская // Современные проблемы методики преподавания биологии, географии и экологии в школе и ВУЗе: традиции и инновации. Сборник материалов Международной научно-практической конференции, 3-5 февраля 2010 г. – М.: Издательство МГОУ, 2010. – С. 60-62.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама