Ніколенко Дмитро Олександрович

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук
Фото: Ніколенко Д.О., Мюнхен, 2003

Ніколенко Дмитро Олександрович – професор кафедри психологічних дисциплін факультету правового забезпечення підприємницької діяльності та психології Навчально-наукового інституту права і психології Київського національного університету внутрішніх справ, кандидат психологічних наук, доцент.

Народився в 1960 р.

Внук відомого українського психолога, професора Ніколенка Дмитра Федотовича.

Освіта

Наукова діяльність

У 1992 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: „Психологічні особливості спостережливості в пізнавальній діяльності” (19.00.01 - загальна психологія, історія психології)


Публікації

Ніколенко Д.О. Роль спостережливості в пізнавальній діяльності майбутніх працівників ОВС // Актуальні питання психологічного забезпечення навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах [Текст]: матеріали міжвуз. наук.-прак. конф. (Київ, 21 травня 2010 р.). – К.: Київ.нац. ун-т внутр. справ, 2010. – С.Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама