Чепелєва Наталія Василівна

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

(Перенаправлено з Н.В. Чепелєва)
Перейти до: навігація, пошук
Фото: Чепелєва Наталія Василівна

Чепелєва Наталія Василівна – член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України.


Народилася 14 липня 1949 року у Львові.

Зміст

Освіта

Досвід роботи

Наукова діяльність

 • У 1979 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Психологічні особливості розуміння тексту студентами вузів як фактор їх самоосвіти».
 • У 1992 р. захистила докторську дисертацію на тему «Психологія читання навчальної та наукової літератури в системі професійної підготовки студентів».
 • З 1994 р. – професор по кафедрі психології та педагогіки.
 • 2002 р. присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України».
 • Досліджує проблеми когнітивної та практичної психології.
 • Започаткувала новий напрям вітчизняних психологічних досліджень – психологічну герменевтику, яка вивчає проблеми розуміння та інтерпретації реальності, у тому числі психічної реальності людини, її особистого досвіду.
 • Обґрунтувала концепцію фахової підготовки практичного психолога, розробила модель особистості психолога-практика, концепцію психологічної служби вищого навчального закладу.
 • Автор і співавтор близько 400 наукових праць.

Основні публікації

 1. Чепелєва Н.В., Титаренко Т.М., Смульсон М.Л., Андрієвська В.В., Зарецька О.О., Васильченко А.А.. Соціально-психологічні чинники розуміння та інтерпретації особистого досвіду: монографія / АПН України; Інститут психології ім. Г.С.Костюка / Наталія Василівна Чепелєва (ред.). — К. : Педагогічна думка, 2008. — 255с.
 2. Чепелєва Н.В., Смульсон М.Л., Шиловська О. М., Гуцол С. Ю. Наративні психотехнології / Н.В. Чепелєва (заг.ред.). — К. : Главник, 2007. — 144c. — (Серія "Психологічний інструментарій").
 3. Панок В.Г., Титаренко Т.М., Чепелєва Н.В., Рибалка В., Маценко В. Основи практичної психології: Підручник для студ. вищих навч. закладів. — 3-тє вид., стер. — К. : Либідь, 2006. — 536с.
 4. Проблеми психологічної герменевтики / Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України / Н.В. Чепелєва (ред.). — К. : Міленіум, 2004. — 276с.
 5. Чепелєва Н.В. Технології читання: Посібник / Н.В. Чепелєва. – К.: СПД ФО-О.П. Главник, 2004. – 95, [1] с. – (Психологічний інструментарій).
 6. Проблеми психологічної герменевтики: Монографія / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України; За ред. Н.В. Чепелєвої. – К.: Міленіум, 2004. – 273, [3] с.
 7. Панок В.Г., Титаренко Т.М., Чепелєва Н.В., Рибалка В., Маценко В. Основи практичної психології: Підручник для студ. вищ. навч. закл.. — К. : Либідь, 2003. — 536с.
 8. Панок В.Г., Титаренко Т.М., Чепелєва Н.В., Рибалка В., Маценко В. Основи практичної психології: Підручник для студ. вищих навч. закладів. — 2. вид., стер. — К. : Либідь, 2001. — 536с.
 9. Панок В.Г., Титаренко Т.М., Чепелєва Н.В., Рибалка В., Маценко В.Основи практичної психології: Підручник для студ. вузів. — К. : Либідь, 1999. — 533с.
 10. Чепелєва Н.В. Психологія читання тексту студентами вузів. Монографія. - К.: Либідь, 1990. - 96с.
 11. Чепелєва Н.В. Психологічна культура майбутнього вчителя. – К.: Знання УРСР, 1989. – 32 с.
 12. Чепелєва Н.В. Культура читання. – К.: Радянська школа, 1980. - 125 с.Використана інформація з сайту Інституту психології імені Г.С. Костюка НАП УкраїниОсобисті інструменти
Ми в мережі
Реклама