Мельничук Оксана Богданівна

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

(Перенаправлено з О.Б. Мельничук)
Перейти до: навігація, пошук
Фото: Мельничук Оксана Богданівна

Мельничук Оксана Богданівна – кандидат психологічних наук, завідувач кафедрою галузевої психології та психології управління НПУ імені М.П. Драгоманова, доцент (за сумісництвом) кафедри практичної психології Інституту психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка.


Зміст

Освіта

У 1989 р. закінчила Київський державний педагогічний інститут імені О.М. Горького, спеціальність „Педагогіка і психологія”, кваліфікація „Викладач-дослідник з педагогіки і психології”.


Досвід роботи

 • 2001 р. – методист спеціалізованої організації ПП. „Діагностика”.
 • 2004–2007 рр. – доцент кафедри психології Українсько-Азербайджанського інституту соціальних наук Г.А. Алієва МАУП.
 • З 2007 р. – завідувач кафедрою галузевої психології та психології управління Інституту соціальної роботи та управління НПУ імені М.П. Драгоманова.


Наукова діяльність

У 2003 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: „Психолого-педагогічні умови подолання пізнавального егоцентризму молодших школярів” (19.00.07 – педагогічна та вікова психологія).

Має близько 30 публікацій із проблем пізнавального егоцентризму, психологічного консультування та психокорекції, професійної компетентності студентів-психологів, психодіагностики.

Тема наукового дослідження: „Психологічні особливості професійного виховання фахівців соціальної сфери”.


Викладає дисципліни

 • «Основи психологічної практики»
 • «Візуальна психодіагностика»
 • «Психологія спілкування»


Здійснює керівництво курсовими, дипломними і магістерськими роботами.

Основні публікації:

 1. Мельничук О.Б. Вплив пізнавального егоцентризму на емпатію молодших школярів / О.Б. Мельничук // Психологія. Збірник наукових праць. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2004. – Випуск 23. – С. 173-179.
 2. Мельничук О.Б. Вплив пізнавального егоцентризму на самооцінку молодших школярів / О.Б. Мельничук // Психологія. Збірник наукових праць. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2004. – Випуск 24. – С. 165-169.
 3. Мельничук О.Б. Навчальний діалог як умова і засіб подолання пізнавального егоцентризму / О.Б. Мельничук // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія №12. Психологічні науки: Зб. наукових праць. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2005. – №9 (33). – С.142-148.
 4. Мельничук О.Б. Психологічні особливості формування психодіагностичної компетентності у студентів медичних психологів / О.Б.Мельничук // Актуальні проблеми формування особистості лікаря у студентів-медиків: Матеріали VII міжн. наук.-практ. конференції; Київ, 28 березня 2007р. / Під ред. В.І. Первака. – К.: Нора-прінт, 2007. – С.79-80.
 5. Долинська Л.В. Основи психологічного консультування та психологічної корекції / Л.В. Долинська, О.Б. Мельничук. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2004. – 76с.
 6. Мельничук О.Б. Особливості професійного виховання студентів-психологів / О.Б. Мельничук // Коломінські читання : Матеріали Першого Міжнар. наук. форуму, присвяч. пам’яті д-ра психол. наук, проф. Н.Л. Коломінського; м. Київ, МАУП, 28 березня 2007р. /Редкол.: М.Ф.Головатий (голов. ред.) та ін. – К.: МАУП, 2007. – С.162-167.
 7. Мельничук О.Б. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни „Загальна психодіагностика” (для бакалаврів) / О.Б. Мельничук. – К.: МАУП, 2007. – 44с.
 8. Мельничук О.Б. Методичні рекомендації до семінарських та практичних занять з дисципліни „Загальна психодіагностика” (для бакалаврів) / О.Б. Мельничук. – К.: МАУП, 2008. – 36с.
 9. Мельничук О.Б. Педагогічно-інтеграційні процеси адаптації студентів до навчання у вищому навчальному закладі / О.Б. Мельничук, О.М. Смірнов // Актуальні проблеми формування особистості лікаря у студентів-медиків: Матеріали VIIІ міжн. наук.-практ. конференції; м. Київ, 26 березня 2008р.– К.: Нора-прінт, 2008. – С.103-105.
 10. Мельничук О.Б. Психологічні особливості комунікативної компетентності студентів-медичних психологів / О.Б. Мельничук // Соціум і особистість: Матеріали V Міжн. науково-методичної конф.; м. Луганськ, 2008. – С.50-52.
 11. Мельничук О.Б. До проблеми психодіагностичної компетентності студентів-практичних психологів / О.Б. Мельничук // Соціум і особистість: Матеріали V Міжн. науково-методичної конф.; м. Луганськ, 2008. – С.52-53.
 12. Мельничук О.Б. Вплив паттернів поведінки на професійну мотивацію студентів-психологів / [[О.Б. Мельничук]], Є.Г. Чепорнюк // Наукові праці МАУП. – К.: ДП „Вид.дім „Персонал”, 2008. – Вип. 2(18). – С.263-269.
 13. Мельничук О.Б. Психодіагностична компетентність студентів-практичних психологів/ О.Б. Мельничук // Єдність навчання та наукових досліджень – головний принцип університету: матеріали звітно-наукової конференції викладачів університету за 2007 рік; 5-6 лютого 2008 р. / Укл. Г.І.Волинка, О.В.Уваркіна, О.П.Симоненко, О.П.Ємельянова. – : НПУ імені М.П.Драгоманова, 2008. – С.73-75.
 14. Мельничук О.Б. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з курсу „Психодіагностика” / О.Б. Мельничук. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008. – 35с.
 15. Мельничук О.Б. До проблеми прийняття рішення у психологічному консультуванні / О.Б. Мельничук // Коломінські читання : Матеріали Другого Міжнар. наук. форуму, присвяч. пам’яті д-ра психол. наук, проф. Н.Л.Коломінського; м. Київ, МАУП, 19 лют. 2008 р. / Редкол.: М.Ф.Головатий (голов.ред.), О.Л.Туриніна (відп.ред.). – К.: ДП «Вид. дім «Персонал», 2009. – С.330-334.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама