Покладова Вікторія Вікторівна

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук
Фото: Покладова Вікторія Вікторівна

Покладова Вікторія Вікторівна – працювала старшим викладачем кафедри практичної психології Інституту психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка.


Зміст

Освіта

 • У 1995 р. закінчила Луганський Східноукраїнський університет (спеціальність „Викладач музики”).
  • 1997–1998 рр. – „Інновації і супервізія в соціальній роботі”,
  • 1998–1999 рр. – „Викладання соціальної політики і соціальної роботи”,
  • 1999–2000 рр. – „Консультант-супервізор соціальних проектів в Україні”).
 • 1999–2000 рр. – пройшла семінари-тренінги з психодіагностики, психології і психотерапії у Кримському інституті гештальт психології і психотерапії.
 • 2002 р. – стажувалася з проблем розвитку організації, навчання персоналу організацій, консультування і супервізії (Великобританія, Словенія).
 • 2004 р. – тренінгові програми Intel «Інновації в освіті».
 • 2007 р. – тренінг „Програма підтримки персоналу. Короткочасна терапія, спрямована на вирішення проблемної ситуації” (Канада).
 • 2008 р. – навчалася у Вісбаденському інституті „Позитивної і кросскультурної психотерапії” (програма „Базова психологічна робота на основі балансної моделі”, „Організаційний коучінг на моделі позитивної психології”.


Досвід роботи

 • 1997–1999 рр. – працювала провідним спеціалістом-психологом, начальником відділу соціальної роботи Луганського обласного центру соціальних служб для молоді.
 • 1999–2001 рр. – викладач психології МАУП.
 • З 2004 р. за сумісництвом працює виконавчим директором Тренінгового центру Київського відділення Ліги соціальних працівників України, співробітничає з представництвом громадської організації „ХолтІнтернешнл” (експерт з розвитку інституту прийомної сім’ї і процесу деінституалізації інтернатних закладів, робота з конфліктними сім’ями, консультант організації „Асоціація скаутів України”).


Наукова діяльність

Має близько 25 публікацій.

Сфера науково-практичної діяльності – психологія сім’ї, гендерна психологія, формування команди, психологія управління, конфліктологія, іміджелогія, психодрама, позитивна психологія та психотерапія.

Працює над кандидатською дисертацією з психології на тему: „Внутрішньосімейне спілкування як фактор формування гендерних ролей особистості”


Викладає дисципліни

 • «Етика і психологія сімейного життя»
 • «Конфліктологія»
 • «Тренінг професійного самовизначення»
 • «Психологічне консультування та психокорекція»
 • «Тренінг комунікативних умінь»
 • «Тренінг креативності»


Здійснює керівництво курсовими і дипломними роботами.

Куратор академічної групи першокурсників-психологів.

Основні публікації:

 1. Соціальна педагогіка. Завдання для самостійної роботи // Уклад.: М.М. Барахтян, В.В. Покладова, В.М. Тименко. – КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, 2005. – 22с.
 2. Покладова В.В. Психологія сім’ї та основи сімейного виховання: Програма навчальної дисципліни / В.В. Покладова, В.М. Прийменко. – К.: КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, 2007. – 16с.
 3. Покладова В.В. Потенціал неурядових організацій у здійсненні соціальної роботи в громаді / В.В. Покладова // Проблеми освіти. Науково-методичний збірник. – К.: Науково-методичний центр вищої освіти, 2006. – Спец. вип. – С.238-242.
 4. Покладова В.В. Сучасні підходи до формування професійних навичок практичних психологів та соціальних педагогів у системі вищої освіти / В.В. Покладова, І.А. Слободянюк, В.М. Прийменко // Вища освіта України. – Додаток 3 (т. 5). – 2007. – Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до Європейського освітнього простору : моніторинг якості освіти». –С. 394 – 400.
 5. Пестрецова О. Я начальник – ты мой друг! / О. Пестрецова, В. Покладова // Управление персоналом – Украина. – 2008. – №10 (181).– С.39–42.
 6. Покладова В.В. Практично зорієнтований підхід у підготовці практичних психологів / В.В. Покладова // Наукові студії із соціальної та політичної психології : зб. статей / АПН України, Ін-т соціальної та політичної психології; Редкол.: С.Д. Максименко, М.М. Слюсаревський та ін. – К.: Міленіум, 2008. – Вип. 20 (23). – С.151–159.
 7. Шапаренко В.В. Кто на новенького? (проблема адаптации в новом учебном коллективе) / В.В. Шапаренко, В.В. Покладова // Мир семьи. – 2009. - № 4.
 8. Шапаренко В.В., Покладова В.В. А есть ли у Вас хобби? (Велес-увлечения для пользы души и тела) / В.В. Шапаренко, В.В. Покладова // Женский журнал (здоровье).- 2009. – июнь. – С. 24-25.
 9. Покладова В. Життєстворююче середовище гімназії як відображення внутрішнього світу особистості гімназиста / В. Покладова // Матеріали наук.-практ. конф. [«Приватна освіта як вагома складова побудови громадянського суспільства в Україні»], (Київ, 15-16 груд. 2008р.) / Асоціація приватних закладів освіти м. Києва спільно з Академією педагогічних наук України , Інститутом педагогіки АПН України. – С. 67–69.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама