Мартиненко Світлана Миколаївна

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

(Перенаправлено з С.М. Мартиненко)
Перейти до: навігація, пошук
Фото: Мартиненко Світлана Миколаївна

Мартиненко Світлана Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор.

Зміст

Освіта

 • Закінчила Полтавський державний педагогічний інститут ім. В.Г. Короленка.

Досвід роботи

 • Педагогічний стаж – 26 років, із них – 14 років у ВНЗ.

Наукова діяльність

 • У 1999 р. захистила кандидатську дисертацію за темою «Організаційно-педагогічні умови функціонування і розвитку закладів освіти для здібних і обдарованих дітей в Україні».
 • У 2009 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за темою "Система підготовки вчителя початкових класів до діагностичної діяльності ".
 • Сфера наукових інтересів стосується професійної підготовки майбутніх учителів до педагогічної діагностики.
 • Авторка підручників, монографії, більше 80 наукових і методичних публікацій.

Нагороди

 • Нагороджена грамотами МОН України,
 • «Відмінник освіти України»

Основні публікації

 1. Мартиненко С.М. Система підготовки вчителя початкових класів до діагностичної діяльності: автореф. дис... д-ра пед. наук: 13.00.04 / Інститут педагогіки АПН України. — К., 2009. — 47с.
 2. Мартиненко С.М. Діагностична діяльність майбутнього вчителя початкових класів: теорія і практика: [монографія] / Київський міський педагогічний ун-т ім. Б.Д.Грінченка. — К. : КМПУ ім. Б.Д.Грінченка, 2008. — 434с.
 3. Мартиненко С.М. Досліджуючи гуманітарне право : підруч. для серед. загальноосвіт. навч. закл. / С.М. Мартиненко ; за ред. Г. Шинкаренко , Р. І. Євтушенко. – 2е вид. – К. : Основа–Принт, 2008. – 152 с.: іл.
 4. Мартиненко С.М. Лекції із загальної педагогіки : навч. посіб. / Л.Л. Хоружа, С.М. Мартиненко. – К. : КМПУ ім. Б. Д. Грінченка, 2008. – 125 с.
 5. Мартиненко С.М.Лекції із загальної педагогіки : навч. посіб. / С.М. Мартиненко, Л.Л. Хоружа. – 5е вид., стер. – К. : КМПУ Б. Д. Грінченка,2007. – 138 с.
 6. Мартиненко С.М. Організація науково–дослідницької роботи студентів з педагогічних дисциплін : навч.метод. посіб. / С.М. Мартиненко, А. М. Москаленко. – Кам’янецьПодільський, 2007. – 56 с.
 7. Мартиненко С.М. Організація науково–дослідницької роботи студентів з педагогічних дисциплін : навч. метод. посіб. / С.М. Мартиненко, А.М. Москаленко. – К. : КМПУ ім. Б. Д. Грінченка, 2006. – 58 с.
 8. Мартиненко С.М. Педагогіка : модулі "Основи педагогіки", "Теорія виховання" : навч. посіб. / С.М. Мартиненко, Г.І. Іванюк. – К. : КМПУ ім. Б. Д. Грінченка, 2006. – 64 с.
 9. Мартиненко С.М. Дипломна робота як самостійне наукове дослідження студента : метод. рек. для написання диплом. роботи / Мартиненко С.М., Москаленко А.М., Редько В.Г. – 2е вид., стер. – К. : КПМУ ім. Б. Д. Грінченка, 2006. – 36 с.
 10. Мартиненко С.М., Хоружа Л.Л. Загальна педагогіка: Навч. посіб. / Міжрегіональна академія управління персоналом. — К. : МАУП, 2002. — 176с. : рис. — Бібліогр.: с. 171-172.
 11. Мартиненко С.М. Організаційно-педагогічні умови функціонування і розвитку середніх закладів освіти для здібних дітей: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Інститут проблем виховання АПН України. — К., 1999. — 18 с.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама