Хохліна Олена Петрівна

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук
Фото: Хохліна Олена Петрівна

Хохліна Олена Петрівна – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психологічних дисциплін факультету правового забезпечення підприємницької діяльності та психології Навчально-наукового інституту права та психології КНУВС

Зміст

Освіта

Наукова діяльність

 • Представниця наукової дефектологічної школи Г.М. Дульнєва, наукове зростання якої здійснювалось під керівництвом Г.М. Мерсіянової, В.І. Лубовського, В.М. Синьова.
 • У 200 р. захистила докторську дисертацію з психології на тему: „Психолого-педагогічні основи корекційної спрямованості трудового навчання учнів з обмеженими розумовими можливостями”.
 • Фахівець у галузях спеціальної, педагогічної психології, психології праці та професійно-трудової підготовки, загальної психології.
 • Здійснюється робота з підготовки наукових кадрів: під її керівництвом захищено 7 кандидатських дисертацій.
 • Автор понад 200 публікацій, серед яких: монографія (Психолого-педагогічні основи корекційної спрямованості трудового навчання учнів з вадами розумового розвитку. – К.: Педагогічна думка, 2000. – 288 с.); підручник для ВНЗ, рекомендований МОН України (Психологія розумово відсталої дитини. – К.: Знання, 2008. – 306 с.); підручники для спеціальних шкіл, навчально-методичні посібники, навчальні програми, рекомендовані МОН України; наукові статті та ін.

Нагороди

За наукові досягнення, високі показники у професійній діяльності та ін. нагороджувалася:

 • Почесним знаком «Відмінник освіти України»;
 • Почесним знаком «За сприяння органам внутрішніх справ України»;
 • Подяками, дипломами, почесними грамотами.

Основні публікації

 1. Хохліна О.П. До проблеми психологічного обґрунтування принципу усвідомленого навчання та виховання студентів / Хохліна О.П. // Актуальні питання психологічного забезпечення навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах [Текст]: матеріали міжвуз. наук.-прак. конф. (Київ, 21 травня 2010 р.). – К.: Київ.нац. ун-т внутр. справ, 2010. – С.13-16.
 2. Cиньов В.М., Матвєєва М.П., Хохліна О.П. Психологія розумово відсталої дитини: підручник. — К. : Знання, 2008. — 359c. — Бібліогр.: с. 358-359. — ISBN 978-966-346-243-1.
 3. Трудове навчання : підручник для 1 кл. допом. шк. / Г. М. Мерсіянова, О.П. Хохліна. - Київ : Неопалима купина, 2008. - 96 с. : іл. ; 23 см. - ISBN 966-8093-79-8 (в тв. обкл.)
 4. Трудове навчання : підручник для 2 кл. допом. шк. / Г. М. Мерсіянова, О.П. Хохліна. - Київ : Неопалима купина, 2008. - 96 с. : іл. ; 23 см. - ISBN 966-8093-80-1 (в тв. обкл.)
 5. Хохліна О.П. Корекційна спрямованість трудового навчання в допоміжній школі: навчально-метод. посібник / О.П. Хохліна. – К.:Імідж Принт, 2006. – 176с.– ISBN 966-569-96753-0-8.
 6. Хохліна О.П. Розумовий розвиток учнів молодших класів школи інтенсивної педагогічної корекції у процесі трудового навчання : навчально-методичний посібник / О.П. Хохліна. - Київ : Вежа, 2005. - 144 с. ; 20 см. - ISBN 966-7091-68-6 (в м. обкл.)
 7. Хохліна О.П., Мерсіянова Г.М., Глоба О.П. Формування усвідомленості діяльності в процесі трудового навчання учнів допоміжної школи: Навчально-методичний посібник. – Луганськ: Альма-Матер, 2002.
 8. Мерсіянова Г.М., Хохліна О.П. Програми спеціальної загальноосвітньої школи інтенсивної педагогічної корекції (для дітей із ЗПР). Трудове навчання. 5–9 класи. Для шкіл з українською мовою навчання. – К. : Тов. ”ЛДЛ”, 2000.
 9. Хохліна О.П. Психолого-педагогічні основи корекційної спрямованості трудового навчання учнів з обмеженими розумовими можливостями: Автореф. дис... д-ра психол. наук: 19.00.08 / Інститут дефектології АПН України. — К., 2000. — 41с.
 10. Хохліна О.П. Психолого- педагогічні основи корекційної спрямованості трудового навчання учнів з вадами розумового розвитку / Інститут дефектології АПН України / К.М. Лашко (ред.). — К. : Педагогічна думка, 2000. — 286с. : іл. — ISBN 966-95062-7-1.
 11. Хохліна О.П. Забезпечення корекційної спрямованості трудового навчання учнів із затримкою психічного розвитку. Методичні рекомендації. – К.: ІСДО, 1995.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама