Збірник наук. праць. - Випуск 1

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Версія від 14:09, 18 березня 2013; Themoony (Обговореннявнесок)
(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук

ВІСНИК ПСИХОЛОГІЇ І СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ [Електронний ресурс] : Збірник наук. праць / Інститут психології і соціальної педагогіки Київського університету ім.Бориса Грінченка; Московський гуманітарний педагогічний інститут. – Випуск 1. – К., М., 2009. – Режим доступу до збірника : http://www.psyh.kiev.ua/Збірник_наук._праць._-_Випуск_1

Tutyl Visnuk1.jpg


Рекомедовано до видання Вченою радою Інституту психології і соціальної педагогіки Київського університету ім. Бориса Грінченка (Протокол №10 від 24.06. 2009 р.).


РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Безпалько Ольга Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту психології і соціальної педагогіки Київського університету ім.Бориса Грінченка (головний редактор);

Іванов Олександр Володимирович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедрою соціальної педагогіки Московського гуманітарного педагогічного інституту;

Побірченко Неля Антонівна, доктор психологічних наук, професор кафедри дистанційного навчання Національного авіаційного університету;

Сєргєєнкова Оксана Павлівна, доктор психологічних наук, доцент, завідувач кафедрою загальної, вікової та педагогічної психології Київського університету ім.Бориса Грінченка;

Чернобровкін Володимир Миколайович, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедрою психології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка;

Бакланов Костянтин Володимирович, кандидат педагогічних наук, професор, декан факультету соціальної педагогіки Московського гуманітарного педагогічного інституту;

Веретенко Тетяна Григорівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедрою соціальної педагогіки та корекційної освіти Київського університету ім.Бориса Грінченка;

Прокопович Євгеній Михайлович, кандидат медичних наук, доцент кафедри практичної психології Київського університету ім.Бориса Грінченка;

Юрченко Віктор Іванович, кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедрою практичної психології Київського університету ім.Бориса Грінченка (заступник головного редактора).


© Інститут психології і соціальної педагогіки Київського університету ім.Бориса Грінченка, Московський гуманітарний педагогічний інститут, 2009
© http://www.psyh.kiev.ua, 2009


ЗМІСТ

Вісник психології і соціальної педагогіки. Збірник наук. праць. - Випуск 1/Передмова


Алиева С.В. Профилактика семейной дезадаптации как аспект социально-педагогической деятельности


Безпалько О.В. Дитячі громадські організації в системі соціального виховання


Белинская А.Б. Конфликтологическая культура социального педагога


Вольфман М.В. Учреждение дополнительного образования и роль социального педагога в нем


Гончаренко М.О. Теоретичний огляд проблеми духовного розвитку як важливого аспекту дослідження особистості в юнацькому віці


Гришкина Л.И. Формирование культуры здоровья педагогов как инновационная деятельность школы


Дятленко Н.М. Умови адаптації студентів-першокурсників до навчання у ВНЗ


Жундрикова С.В. Роль государства в оказании образовательных услуг детям-мигрантам


Иванов А.В. Особенности современного социального воспитания


Иванов А.В. Педагогическая поддержка ребенка в современном воспитании


Кокарєва М.В. Особливості емоційної сфери в юнацькому віці


Макаров М.И. Русская философия второй половины XIX – первой половины XX вв. о духовно-нравственном воспитании


Маланьїна Т.М. Проблема внутрішньоособистісного конфлікту у психології


Подшивайлов М.М. Кризис психологического знания и практическая психология


Подшивайлова Л.І. Аксиоматический принцип преодоления понятийной неопределенности в психологии


Приступа Е.Н. Педагогическая диагностика личностного социального здоровья ребёнка


Таболова Е.М. Феномен социального сиротства: современное состояние проблемы, пути преодоления


Терещенко М.В. Дошлюбні уявлення про сімейне життя як чинник подружнього взаєморозуміння


Тохтамиш О.М. Методика ескалації тактильного контакту у психологічній допомозі дітям дошкільного та початкового шкільного віку з ознаками гіперактивності та дефіциту уваги


Циганчук Т.В. Напрямки психологічного дослідження стресових станів


Щербань Є.А. Образ материнства у психологічній картині світу особистості студента


Юрченко В.І. Етнопсихологічні чинники формування „Образу-Я” особистості

Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама