Кафедра теорії та історії педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Кафедра теорії та історії педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка


Кафедра теорії та історії педагогіки була створена у 1991 році на базі Київського міжрегіонального інституту удосконалення вчителів імені Бориса Дмитровича Грінченка. У різні роки кафедру очолювали відомі педагоги-науковці: Слюсаренко В.Г., Чугаєвський В.Г., Мартиненко С.М., Бобрицька В.І., Лузан П.Г., Сисоєва С.О. З вересня 2012 року кафедру очолює доктор педагогічних наук, професор Чернуха Надія Миколаївна.


Наукова тема кафедри: «Формування професійно-педагогічної компетентності майбутнього фахівця освітньої сфери в умовах класичного університету». Напрями роботи кафедри: науковий, навчальний, методичний, соціально-гуманітарний та організаційний. Сьогодення кафедри спрямоване на високопрофесійне викладання педагогічних дисциплін для студентів Гуманітарного інституту, Інституту суспільства, Інституту психології та соціальної педагогіки (ОКР "Бакалавр", "Спеціаліст", "Магістр"), Педагогічного інституту, Інституту мистецтв (ОКР "Спеціаліст", "Магістр"), удосконалення навчальних програм і розробку навчальних та навчально-методичних посібників відповідно до вимог кредитно-модульної системи навчання, впровадження в освітній процес інформаційних та мультимедійних технологій. На кафедрі працює 21 співробітник, з них: докторів наук, професорів, членів-кореспондентів НАПН України - 1; докторів наук, професорів - 7; кандидатів педагогічних наук, доцентів - 7; кандидатів педагогічних наук, старших викладачів - 2; викладачів - 3. На кафедрі викладають знані фахівці та провідні лектори: д.п.н., проф., чл.-кор. НАПН України С.О.Сисоєва, д.п.н., проф. Л.Л.Хоружа, д.п.н., проф. Н.М.Чернуха, д.п.н., проф. Л.Д.Березівська, д.п.н., с.н.с. Н.П.Дічек, д.п.н., с.н.с. Л.В.Канішевська, д.і.н., с.н.с. В.М.Гамалія, к.п.н., проф. Л.Б.Паламарчук, к.п.н., доцент М.В. Братко, к.п.н., доцент В.П.Максименко, к.п.н., доцент Н.О.Терентьєва, к.п.н., доцент Я.С.Фруктова, к.п.н., доцент А.М.Москаленко.
Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама