Збірник наук. праць. - Випуск 6

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Версія від 14:11, 18 березня 2013; Themoony (Обговореннявнесок)
(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук

ВІСНИК ПСИХОЛОГІЇ І ПЕДАГОГІКИ [Електронний ресурс] : Збірник наук. праць / Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститут психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка. – Випуск 6. – К., 2011. – Режим доступу до збірника : http://www.psyh.kiev.ua/Збірник_наук._праць._-_Випуск_6

Фото Титул Випуск 6.jpg


Рекомедовано до видання Вченою радою
Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка
(Протокол № 4 від 14 грудня 2011р.)


РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Безпалько Ольга Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка (головний редактор);

Бєлєнька Ганна Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, заступник директора з наукової роботи Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка;

Іванов Олександр Володимирович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедрою соціальної педагогіки Московського гуманітарного педагогічного інституту;

Побірченко Неля Антонівна, доктор психологічних наук, професор кафедри дистанційного навчання Національного авіаційного університету;

Сєргєєнкова Оксана Павлівна, доктор психологічних наук, доцент, завідувач кафедрою загальної, вікової та педагогічної психології Київського університету імені Бориса Грінченка;

Чернобровкін Володимир Миколайович, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедрою психології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка;

Бакланов Костянтин Володимирович, кандидат педагогічних наук, професор, декан факультету соціальної педагогіки Московського гуманітарного педагогічного інституту;

Веретенко Тетяна Григорівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедрою соціальної педагогіки та корекційної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка;

Прокопович Євгеній Михайлович, кандидат медичних наук, доцент кафедри практичної психології Київського університету імені Бориса Грінченка;

Юрченко Віктор Іванович, кандидат психологічних наук, доцент, директор Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка (головний редактор);

Кудикіна Надія Василівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедрою методики і технологій дошкільної освіти,Київський університет імені Бориса Грінченка;

Мартиненко Світлана Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедрою теорії початкової освіти, індивідуального навчання та методик викладання дисциплін гуманітарного циклу,Київський університет імені Бориса Грінченка;

Митник Олександр Якович, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки початкової освіти та методик викладання природничо-математичних дисциплін,Київський університет імені Бориса Грінченка.


© Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститут психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка, 2011
© http://www.psyh.kiev.ua, 2011


Запрошуємо Вас презентувати науковій Інтернетспільноті свої пошукові доробки
Вимоги до оформлення статті


ЗМІСТ

Андрюшина О.В. Освітній особистісний стандарт як складник якісної освіти

Веклич Ю.І. Лінгвокраїнознавчий аспект навчання іноземної мови у підготовці майбутніх учителів початкової школи

Заяць Л.І. Підготовка вчителів іноземної мови у провідних університетах Європи

Каменєва Т.В. Правильна мотивація і практична направленість мови психолога

Колесниченко Т.В. Искусство как инструмент для проникновения в проблему целого

Кононенко С.В. Психологічний аналіз професійної діяльності фахівців юридичного профілю

Котенко О.В.Формування професійно значущих якостей майбутнього вчителя іноземної мови

Кошарна Н.В. Акмеологічний підхід у становленні професійної компетентності майбутнього вчителя

Нікітюк Г.В. Формування професійно-педагогічної спрямованості майбутніх учителів

Ольшанський Д.В. Розвиток умінь самостійно-дослідницької діяльності студентів в умовах кредитно-модульної системи

Павлюк Р.О. Поняття та характеристика елементів віртуального навчального іншомовного середовища педагогічного вишу

Полковенко О.В., Ситник К. В. Роль педагога у попередженні самогубств серед підлітків та молоді

Сінельник І.П. Формування толерантності майбутніх учителів засобами інформаційно-комунікаційних технологій

Ситник О.І. Електронне навчання як важлива ланка професійного становлення вчителя іноземної мови

Скороходько К.В. Вплив рівня децентрації на вибір стилю поведінки у конфлікті у ранньому юнацькому віці

Соломаха А.В.Доцільність поглибленого вивчення особливостей культури, звичаїв та традицій німецького народу в "Країнознавство"

Столярчук О.А. Формування констуктивної стратегії переживання кризи фахової готовності майбутніми учителями


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама