Ситник Ольга Іванівна

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

(Перенаправлено з Ситник О.І.)
Перейти до: навігація, пошук
Фото: Ситник Ольга Іванівна

Ситник Ольга Іванівна - викладач кафедри іноземних мов і методик їх навчанняПедагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка

Зміст

Освіта

Досвід роботи

2000-2001 н.р. вчитель англійської мови у загальноосвітній школі № 175, м. Київ.

2001-2002 н.р. вчитель англійської мови у загальноосвітній школі №1, м. Київ.

2003-2007 н.р. викладач, Київський педагогічний коледж при університеті імені Тараса Шевченка.

З 2008 р. викладач кафедри іноземних мов і методик їх навчання, Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка.

Наукова діяльність

З 2011 р. навчається в аспірантурі Київського університету імені Бориса Грінченка.

Коло наукових інтересів: розвиток соціокультурної компетентності студентів спеціалізації «Іноземна мова» ВНЗ у процесі їх професійного становлення.

Викладає дисципліни

 • Іноземна мова,
 • Практичний курс іноземної мови.

Має досвід викладання «Практика усного і писемного мовлення», «Практична граматика англійської мови».

Основні публікації

 1. Практика усного та писемного мовлення: [навч.-метод. посіб. для аудитор. та самост. роб. студ. IV к.] / [уклад. А.М. Козачук, О.І. Ситник, Ю.Л. Тірошко, Н.С. Чернігівська]. – К. : Київський ун-т імені Бориса Грінченка, 2010. – 248 с.
 2. Ситник О.І. Електронне навчання як важлива ланка професійного становлення вчителя іноземної мови / О.І. Ситник// Вісник психології і педагогіки [Електронний ресурс] : зб. наук. пр. / Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інституту психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка. – Випуск 6. – К., 2011. – Режим доступу. – http://www.psyh.kiev.ua. – Заголовок з крану.
 3. Ситник О.І. Освіта дорослих: європейський досвід та українські перспективи / О.І. Ситник// матеріали Міжнар. наук.-практ. конфер. [«Сучасні стратегії університетської освіти:якісний вимір»], (м. Київ, 28 березня 2012р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка та ін. ; за заг. ред. В. О. Огнев’юка ; [редкол.: В.О. Огнев’юк, В.П. Андрущенко, Л.Л. Хоружа, О.М. Олексюк, О.В. Уваркіна, Н.М. Віннікова]. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. – С. 154 – 159.
 4. Ситник О.І. Неперервна педагогічна освіта у контексті навчання впродовж життя у Великобританії / О.І. Ситник // Вісник психології і педагогіки [Електронний ресурс] : зб. наук. пр. / Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інституту психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка. – Випуск 8. – К., 2011. – Режим доступу. – http://www.psyh.kiev.ua. – Заголовок з крану.
 5. Ситник О.І. Розвиток освіти в Ірландії: стан дослідженості проблеми / О.І. Ситник // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис. – 2012. – № 3 (додаток 2). – Том 2. – С. 122 – 125. - («Тематичний випуск «Теоретичний і науково-методичний часопис «Вища освіта України»» (педагогічні та філософські науки. Інститут вищої освіти НАПН України»).
 6. Ситник О.І. Професійна підготовка учителя: ірландський досвід / О.І. Ситник // матер. ІІ Всеукр. наук.-метод. конф. [«Психолого-педагогічні засади діяльності вчителя: історія, теорія, практика»], (8-9 листопада 2012 р., м. Херсон) / [за ред. В.В. Кузьменка, Н.В. Слюсаренко, І.В. Воскової]. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2012. – C.182-184.
 7. Ситник О.І. Сучасні тенденції розвитку початкової освіти в Ірландії / О.І. Ситник // Вісник психології і педагогіки [Електронний ресурс] : зб. матеріалів Міжкафедрального методологічного семінару "Сучасні освітні стратегії формування професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи" (22 листопада, 2012 р., м.Київ) / Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститут психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка. – Випуск 10. – К., 2012. – Режим доступу до збірника: http://www.psyh.kiev.ua/Збірник_наук._праць._-_Випуск_10. – Заголовок з крану.
 8. Ситник О.І. Історія становлення та розвитку системи освіти дорослих в Ірландії // О.І. Ситник // матер. ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. [«Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки»], (м. Київ, 18 квітня 2013 року) / М-во освіти і науки України, Департам. освіти і науки, молоді та спорту вик. орг. Київ. міськ. ради (КМДА), Київ. ун-т ім. Б. Грінченка та ін. ; за заг. ред. В.О. Огнев’юка [редкол. В.О. Огнев’юк, Л.Л. Хоружа, Н.М. Віннікова, О.В. Дудар]. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – С. 83-89.
 9. Ситник О.І. Legal basis on adult education:discourse review / Ольга Ситник // Імідж сучасного педагога. – № 4 (133). – Полтава : АСМІ, 2013. – С. 37-38.
 10. Ситник О.І. Професійна підготовка учителя в системі неперервної освіти Ірландії/ О.І. Ситник // Педагогічний альманах : зб. наук. пр. / [редкол. В.В. Кузьменко (голова) та ін.]. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія непевної освіти», 2013. – Випуск 17. – С. 166-170.
 11. Ситник О.І. Розвиток особистості в системі освіти дорослих на прикладі Ірландії / О.І. Ситник // Теоретичний та методичний часопис. – К. : Вища освіта України, 2013, №3 (додаток 2). – с. 176-179.
 12. Ситник О.І. «Мовна освіта в контексті освіти дорослих в Ірландії» / О.І. Ситник // Вісник психології і педагогіки [Електронний ресурс] : зб. наук. пр. / Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститут психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка. – Випуск 13. – К., 2013. – Режим доступу. – http://www.psyh.kiev.ua. – Заголовок з крану.
 13. Ситник О.І. The examination of the nature of community education in Ireland / О.І. Sytnyk // Science and education a new dimension: Pedagogy and psychology, I(6),/ [Editor-in-chief: Dr. Xénia Vámos]. – Budapest : published by the support of Society for Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europe, 2013. – Issue 10. – p. 20-24.
 14. Ситник О.І. Генезис концептуальних ідей освіти дорослих в освітній системі Ірландії / О.І. Ситник // Професійна освіта: проблеми і перспективи /// ІПТО НАПН України. – К.: ІПТО НАПН України, 2014. – Випуск 6. – с. 126-130.

Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама