Збірник наук. праць. - Випуск 8

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Версія від 14:11, 18 березня 2013; Themoony (Обговореннявнесок)
(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук

ВІСНИК ПСИХОЛОГІЇ І ПЕДАГОГІКИ [Електронний ресурс] : Збірник наук. праць / Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститут психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка. – Випуск 8. – К., 2012. – Режим доступу до збірника : http://www.psyh.kiev.ua/Збірник_наук._праць._-_Випуск_8

ТитулВипуск 8.jpg


Рекомедовано до видання Вченою радою
Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка
(Протокол № 1 від 20 вересня 2012р.)


РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Безпалько Ольга Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка (головний редактор);

Бєлєнька Ганна Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, заступник директора з наукової роботи Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка;

Іванов Олександр Володимирович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедрою соціальної педагогіки Московського гуманітарного педагогічного інституту;

Побірченко Неля Антонівна, доктор психологічних наук, Провідний науковий співробітник НДЛ освітології Київського університету імені Бориса Грінченка;

Сєргєєнкова Оксана Павлівна, доктор психологічних наук, доцент, завідувач кафедрою загальної, вікової та педагогічної психології Київського університету імені Бориса Грінченка;

Чернобровкін Володимир Миколайович, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедрою психології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка;

Бакланов Костянтин Володимирович, кандидат педагогічних наук, професор, декан факультету соціальної педагогіки Московського гуманітарного педагогічного інституту;

Веретенко Тетяна Григорівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедрою соціальної педагогіки та корекційної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка;

Прокопович Євгеній Михайлович, кандидат медичних наук, доцент кафедри практичної психології Київського університету імені Бориса Грінченка;

Юрченко Віктор Іванович, кандидат психологічних наук, доцент, директор Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка (головний редактор);

Кудикіна Надія Василівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедрою дошкільної освітиПедагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка;

Мартиненко Світлана Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедрою початкової освіти та методик гуманітарних дисциплінПедагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка;

Митник Олександр Якович, доктор педагогічних наук, професор кафедрою початкової освіти та методик природничо-математичних дисциплінПедагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка.


© Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститут психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка, 2012
© http://www.psyh.kiev.ua, 2012


Запрошуємо Вас презентувати науковій Інтернетспільноті свої пошукові доробки
Вимоги до оформлення статті


Шановні колеги!

Пропонуємо до вашої уваги матеріали Міжкафедрального методологічного семінару «Формування професійної компетентності студентів педагогічних ВНЗ в умовах суспільних трансформацій», який відбувся у форматі проведення Тижня кафедри іноземних мов і методик їх навчання Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка.

Метою семінару було вирішення одного із стратегічних завдань сучасної парадигми освіти – формування всебічно розвиненої особистості вчителя іноземних мов в умовах навчання у ВНЗ України, враховуючи необхідність кореляції змісту підготовки майбутніх учителів початкової школи з оновленим Державним стандартом початкової загальної освіти.

У презентованому випуску представлені статті науковців, які різнобічно окреслюють питання теоретичної та практичної підготовки майбутніх фахівців, аналізують сучасні погляди на систему освіти в Україні у зв’язку з її спрямованістю на європейські освітні стандарти, а також пропонують шляхи вирішення існуючих проблем у системі сучасної вищої мовної та педагогічної освіти.


ЗМІСТ

Безпалько О.В. Розвиток соціальної активності особистості у дитячому об’єднанні

Бєлєнька Г., Кудикіна Н., Дерев’янко Л. Використання wiki-технологій у сучасному дошкільному навчальному закладі

Бондар Л.А. Роль дотекстових та післятекстових вправ у вивченні тексту за фахом

Веклич Ю.І. Особливості формування полікультурної комунікативної компетенції майбутніх вчителів іноземної мови у початковій школі

Гріньова О.М. Психологічні особливості життєвого самовизначення в юнацькому віці

Гордєєва Ж.В. Особливості емоційно-ціннісного ставлення молодших школярів до близьких дорослих як показник тенденцій розвитку самооцінки

Даценко Т.О. Що має знати педагог про дитячі страхи

Колесниченко Т.В. Возможность описания целого с помощью свойств ноля и понятия качества

Котенко О.В. Професіоналізація майбутнього вчителя іноземної мови: теоретико-прикладний аспект

Мартинчук О.В. Підготовка майбутніх педагогів до професійної діяльності в умовах іклюзивної освіти

Мартиросян Л.І. Вивчення семантики слова в аспекті слов`янської культурної традиції

Мельник Н.І. Інноваційні методи навчання як умова формування комунікативної компетентності у майбутніх спеціалістів дошкільної освіти

Сінельник І.П. Використання культурних асиміляторів як засобу виховання толерантності майбутніх учителів у процесі навчання іноз.мови

Павлюк Р.О. Віртуалізація навчальної діяльності студентів педагогічних спеціальностей: контекстуальний дискурс

Рудич О.О. Інтерактивний компонент сучасної англомовної дитячої книжки

Ситник О.І. Неперервна педагогічна освіта у контексті навчання впродовж життя у Великобританії

Скороходько К.В. Вплив суб’єктивного стану самотності на розвиток децентрації у ранньому юнацькому віці

Суздалєва Ю.І. Архетип трікстера у європейському філософсько-літературному дискурсі

Теплюк А.А. Формування особистісної культури студентів педагогічного ВНЗ як складова професійної компетентності

Чала О.А. Професіоналізація вчителя як предмет теоретичного аналізу

Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама