Шахов Володимир Іванович

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук
Фото: Шахов Володимир Іванович

Шахов Володимир Іванович - доктор педагогічних наук, професор кафедри психології і соціальної роботи Навчально-наукового інституту педагогіки, психології і підготовки фахівців вищої кваліфікації Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Зміст

Освіта

Досвід роботи

 • 1985 р. – викладач педагогіки і психології Дніпропетровського педучилища.
 • З 1987 року працює на кафедрі педагогіки Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського.
 • У 1989 р. вступив до цільової аспірантури у ВДПУ Київського педагогічного інституту ім. М.Горького за спеціальністю „теорія та історія педагогіки”. Дисертаційне дослідження на тему „Формування педагогічного мислення у студентів педагогічних вузів” захистив достроково у 1992 р.
 • З 1992-1996 рр. – старший викладач, доцент, а згодом професор Вінницького державного педагогічного інституту
 • Упродовж 1999-2002 рр. – був докторантом кафедри педагогіки ВДПУ ім. М.Коцюбинського. Дисертаційне дослідження на тему „Теоретико-методологічні основи базової педагогічної освіти майбутніх учителів”.

Наукова робота

Керує науковою роботою студентів, аспірантів. Один з авторів технології атестації загальноосвітніх навчальних закладів.

Член спеціалізованої ради із захисту кандидатських дисертацій у Вінницькому державному педагогічному університеті ім. М.Коцюбинського, офіційний опонент кандидатських дисертацій.

Член редакційної колегії збірника кафедри педагоіки ВДПУ ім. М.Коцюбинського „Наукові записки. Серія:педагогіка і психологія”.

Організатор і член журі ІІ туру Всеукраїнської олімпіади з педагогіки (2002-2006 н.р.).

Наукові дослідження охоплюють проблеми загальнопедагогічної підготовки студентів, атестування вузу.

Основні публікації

 1. Теоретико-методологічні основи базової педагогічної освіти майбутніх учителів [Текст] : дис... д-ра пед. наук: 13.00.04 / Шахов Володимир Іванович ; Вінницький держ. педагогічний ун-т ім. Михайла Коцюбинського. - Вінниця, 2008. - 532 арк. - арк. 483-526.
 2. Теорія та технологія атестації педагогічних працівників [Текст] / М. І. Сметанський [та ін.] ; ред. М. І. Сметанський ; Вінницький держ. педагогічний ун-т ім. Михайла Коцюбинського. - Вінниця : Вінниця, 1998. - 199 с.
 3. Атестація загальноосвітніх шкіл [Текст] / М. І. Сметанський [и др.] ; Вінницький держ. педагогічний ун-т ім. Михайла Коцюбинського. - Вінниця : РВВ ВАТ Віноблдрукарня, 2001. - 310 с. - Бібліогр.: с. 159-169.
 4. Атестація і самоатестація загальноосвітніх шкіл [Текст] / М. І. Сметанський [и др.] ; Вінницький держ. педагогічний ун-т ім. Михайла Коцюбинського. - Вінниця : Книга-Вега, 2002. - 320 с. - Бібліогр.: с. 166-176.
 5. Базова педагогічна освіта майбутнього вчителя: загальнопедагогічний аспект [Текст] / В. І. Шахов ; Вінницький держ. педагогічний ун-т ім. Михайла Коцюбинського. - Вінниця : [б.в.], 2007. - 383 c. - Бібліогр.: с. 351-383 (584 назв.).
 6. Педагогіка : навч. посібник для студ. вищих пед. навч. закл. / В. М. Галузяк, В.І. Шахов [и др.]. - 4-те вид., випр. і доп. - Вінниця : Державна картографічна фабрика, 2007. - 400 с.
 7. Розвиток особистості майбутнього психолога в умовах трансформації суспільства [Текст] : [монографія] / [В. І. Шахов та ін.] ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. - Вінниця : Нілан, 2016. - 323 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 296-321.
Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама