Довгі статті

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Нижче показані 50 результатів, починаючи з № 1

Переглянути (попередні 50 • наступні 50) (2050100250500).

 1. (історія) ‎Дереза Л.В. Російська літературна казка першої половини XIX століття в жанровій системі романтизму (Автореферат) ‎[197 246 байтів]
 2. (історія) ‎Шляхи створення сприятливого соціально- психологічного клімату в студентскій академічній групі ‎[192 142 байти]
 3. (історія) ‎Теорія і технологія диференційованого навчання майбутніх учителів початкових класів ‎[173 875 байтів]
 4. (історія) ‎Психологічна адаптація викладача-початківця до професійної діяльності в умовах вищої школи ‎[171 484 байти]
 5. (історія) ‎Умови морально-естетичного виховання старшокласників на основі різних предметів та підходів ‎[171 203 байти]
 6. (історія) ‎Огнев'юк В.О. "Освіта в системі цінностей сталого людського розвитку (світоглядно- методологічний аспект)" ‎[169 757 байтів]
 7. (історія) ‎Управління системою контроля самостійної роботи студентів вищої школи. Психологічний аспект. ‎[156 508 байтів]
 8. (історія) ‎Психологія злочинця ‎[128 387 байтів]
 9. (історія) ‎Галузяк В. Мотиваційно-ціннісні детермінанти індивідуального стилю педагогічного спілкування ‎[128 145 байтів]
 10. (історія) ‎Мовленнєві вміння як засіб формування комунікативної компетенції майбутніх вчителів англійської мови початкової школи ‎[124 735 байтів]
 11. (історія) ‎Психологічні основи художнього сприйняття ‎[124 209 байтів]
 12. (історія) ‎Кондратенко Г.Г. Формування творчої активності студентів педагогічного коледжу в процесі музично-сценічної діяльності(автореферат) ‎[121 016 байтів]
 13. (історія) ‎Подоляк Л.Г., Юрченко В.І.Короткий термінологічний словник ‎[120 859 байтів]
 14. (історія) ‎Щербань Є.А. Образ материнства у психологічній картині світу особистості студента ‎[119 189 байтів]
 15. (історія) ‎Подоляк Л.Г., Юрченко В.І.Загальна психологічна характеристика студентського віку ‎[118 882 байти]
 16. (історія) ‎Теоретико-методологічні основи розвитку комунікативної компетентності майбутніх практичних психологів освіти ‎[118 734 байти]
 17. (історія) ‎Взаємини викладачів і студентів як чинник становлення особистості майбутнього вчителя ‎[117 462 байти]
 18. (історія) ‎Розвиток творчих здібностей школярів як передумова їхнього успішного навчання у ВУЗі ‎[113 508 байтів]
 19. (історія) ‎Психологічні особливості профорієнтаційної роботи зі старшокласниками в сучасних умовах ‎[112 863 байти]
 20. (історія) ‎Психологічні тренінги для викладачів і студентів ‎[112 282 байти]
 21. (історія) ‎Педагогічні умови культурологічної умови майбутнього вчителя ‎[110 277 байтів]
 22. (історія) ‎Формування творчої особистості вчителя ‎[109 710 байтів]
 23. (історія) ‎Патинок О.П. Становлення відповідальності як професійно значущої якості соціального працівника (автореферат) ‎[108 358 байтів]
 24. (історія) ‎Формування соціокультурної компетенції майбутніх учителів іноземних мов у вищих педагогічних навчальних закладах ‎[106 380 байтів]
 25. (історія) ‎Подоляк Л.Г., Юрченко В.І.Психологія виховання студентської молоді ‎[105 487 байтів]
 26. (історія) ‎Психологічні основи формування національної свідомості ‎[105 304 байти]
 27. (історія) ‎Новини/2010 ‎[103 656 байтів]
 28. (історія) ‎Суїцидальна поведінка в студентському віці: причини, характеристика, методи реабілітації ‎[103 225 байтів]
 29. (історія) ‎Власенко Віктор Володимирович. Вчителі, учні: психологія взаємних оцінних ставлень. ‎[102 749 байтів]
 30. (історія) ‎Формування у майбутніх учителів умінь і навичок самостійної навчальної роботи у процесі використання нових інформаційних технологій ‎[102 519 байтів]
 31. (історія) ‎Психологічна культура викладача вищої школи (реферат Зубченко В.М.) ‎[100 372 байти]
 32. (історія) ‎Особистісне зростання студентів у процесі професійного навчання ‎[100 245 байтів]
 33. (історія) ‎Психологічна культура викладача вищої школи (реферат Добіжа В.В.) ‎[99 837 байтів]
 34. (історія) ‎Психолого-педагогічні умови соціалізації дітей молодшого шкільного віку ‎[99 754 байти]
 35. (історія) ‎Гендерно-перцептивні відмінності формування першого враження у студентської молоді ‎[99 441 байт]
 36. (історія) ‎Менеджмент стрессами ‎[99 386 байтів]
 37. (історія) ‎Психологічні умови формування професійної спрямованості у студентів-інвалідів ‎[96 933 байти]
 38. (історія) ‎Структура взаємин у студентській академічній групі ‎[96 103 байти]
 39. (історія) ‎Підготовка студентів педагогічного коледжу до управління (автореферат дисертації) ‎[95 983 байти]
 40. (історія) ‎Особистісно-орієнтовний підхід до навчання і виховання студентів (реферат Рудь Н.А.) ‎[95 832 байти]
 41. (історія) ‎Розвиток комунікативних здібностей вчителів ‎[95 693 байти]
 42. (історія) ‎Психологічна культура викладача вищої школи (реферат Малов Д.В.) ‎[95 206 байтів]
 43. (історія) ‎Психологічні особливості виховної роботи у вищій школі ‎[94 923 байти]
 44. (історія) ‎Карпенко Н.А. Генезис розуміння батьками проявів дитячої обдарованості (автореферат) ‎[94 612 байтів]
 45. (історія) ‎Психологічні особливості студентства ‎[94 562 байти]
 46. (історія) ‎Крайня форма переживання критичних ситуацій – суїцид ‎[93 295 байтів]
 47. (історія) ‎Психологічний тренінг „самопізнання та саморегуляція" для майбутніх практичних психологів ‎[92 694 байти]
 48. (історія) ‎Психолого-педагогічні основи підготовки студентів до педагогічно-професійної творчості ‎[92 409 байтів]
 49. (історія) ‎Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи, її предмет, завдання та методи ‎[92 339 байтів]
 50. (історія) ‎Подоляк Л.Г., Юрченко В.І.Психологічний аналіз учіння студентів ‎[92 231 байт]

Переглянути (попередні 50 • наступні 50) (2050100250500).

Особисті інструменти
Ми в мережі
Інструменти
Реклама