Шаблон:Збірник наук. праць. - Випуск 8

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук
Збірник наук. праць. - Випуск 8
Веклич Ю.І. Веклич Ю.І. Особливості формування полікультурної комунікативної компетенції майбутніх вчителів іноземної мови у початковій школі
Даценко Т.О. Даценко Т.О. Що має знати педагог про дитячі страхи
Котенко О.В. Котенко О.В. Професіоналізація майбутнього вчителя іноземної мови: теоретико-прикладний аспект
Мартинчук О.В. Мартинчук О.В. Підготовка майбутніх педагогів до професійної діяльності в умовах іклюзивної освіти
Мартиросян Л.І. Мартиросян Л.І. Вивчення семантики слова в аспекті слов`янської культурної традиції
Мельник Н.І. Мельник Н.І. Інноваційні методи навчання як умова формування комунікативної компетентності у майбутніх спеціалістів дошкільної освіти
Павлюк Р.О. Павлюк Р.О. Віртуалізація навчальної діяльності студентів педагогічних спеціальностей: контекстуальний дискурс
Петрунько О.В. Петрунько О.В. Психологізація педагогічної освіти: проблеми і перспективи
Рудич О.О. Рудич О.О. Інтерактивний компонент сучасної англомовної дитячої книжки
Ситник О.І. Ситник О.І. Неперервна педагогічна освіта у контексті навчання впродовж життя у Великобританії
Суздалєва Ю.І. Суздалєва Ю.І. Архетип трікстера у європейському філософсько-літературному дискурсі
Сінельник І.П. Сінельник І.П. Використання культурних асиміляторів як засобу виховання толерантності майбутніх учителів у процесі навчання іноз.мови
Теплюк А.А. Теплюк А.А. Формування особистісної культури студентів педагогічного ВНЗ як складова професійної компетентності
Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама