Боднар (Навізовська) Марія Богданівна

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук
Фото: Боднар (Навізовська) Марія Богданівна

Боднар (Навізовська) Марія Богданівна – кандидат психологічних наук, проректор з навчальної роботи Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Тараса Шевченка.


Освіта

У 1983 р. закінчила Київський державний педагогічний інститут імені О.М. Горького, педагогічний факультет, спеціальність „Педагогіка і психологія”, кваліфікація „Викладач-дослідник з педагогіки і психології”.


Наукова діяльність

У 2004 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: "Вплив етнопсихологічних життєвих орієнтацій на самоактуалізацію студентської молоді” (19.00.07 – педагогічна та вікова психологія).


Основні публікації:

  1. Особливості самоактуалізації студентської молоді різних регіонів України // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського (Збірник наукових праць). – Одеса, 2003. – Вип. 1-2. – С. 83-89.
  2. Вплив рівня етнічної самоідентифікації на розвиток самоактуалізації студентської молоді // Психологія. Збірник наукових праць Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова. – К., 2003. – Вип. 19. – С. 190-195.
  3. Взаємозв’язок етнопсихологічних життєвих орієнтацій та самоактуалізації в юнацькому віці // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: Вид-во „Плай” Прикарпатського ун-ту, 2004. – Вип. 9. – Ч. 2. -С. 162-170.
  4. Шляхи підвищення самоактуалізації студентської молоді в етнопсихологічному аспекті // Наука і освіта (Південний науковий центр АПН України). – №2. – 2004. – С.3-6.
  5. Особливості самоактуалізації в юнацькому віці та їх взаємозв’язок з ціннісними орієнтаціями // Матеріали конференції „Актуальні проблеми формування особистості нового типу”. – Кременець, 2002. – С. 10-12.
  6. Вплив локусу контролю на рівень розвитку етнічної самоідентифікації студентської молоді // Психологія на перетині тисячоліть: збірник наукових праць учасників Шостих Костюківських читань: в 3-х томах. – К. – 2003. – Т.2. - С. 11-16.
  7. Гармонізація сприймання часових вимірів як шлях підвищення самоактуалізації студентської молоді // Збірник матеріалів Всеукраїнських науково-практичних читань студентів і молодих науковців, присвячених спадщині К.Д. Ушинського. – Одеса. – 2003. – С. 152-156.
  8. Особливості репрезентації колективного несвідомого українського етносу через психомалюнок // Матеріали конференції „Психолого-педагогічні засади професійного становлення особистості практичного психолога і соціального педагога в умовах вищої школи”. – Тернопіль, 2003. – С. 238-247.
  9. Об’єктивація ставлення до себе як чинник підвищення самоактуалізації студентської молоді // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців „Психологія сучасності: наука і практика”. – Одеса. – 2003. – С. 9-11
  10. До питання про підготовку практичного психолога [] / М. Боднар // Практична психологія та соціальна робота. . - 2005. - N7. - C. 71-74


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама