Василюк Алла Володимирівна

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук
Фото: Василюк Алла Володимирівна

Василюк Алла Володимирівна – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри університетської освіти і права Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти Університету менеджменту освіти.

Освіта

Наукова діяльність

У 1998 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: “Професійно-педагогічна підготовка вчителів Польщі (1989-1997 рр.)”, спеціальність

У 2011 р. захистила докторську дисертація на тему “Тенденції реформування шкільної освіти Польщі (ХХ‒ початок ХХІ ст.”, спеціальність

Диплом доктора педагогічних наук було нострифіковано у Польщі (Варшава, 2013).

Відбувала наукові стажування у Польщі:

 • в університеті ім. Марії Склодовської-Кюрі (Люблін, 1995-1996),
 • в університеті ім. Адама Міцкевича (Познань, 2007)
 • у Варшавському університеті (2001-2010 рр.)

Стипендистка наукової програми НАТО (2001-2002), Польського уряду (1995-1996, 2003-2005), Польської Академії Наук (2006, 2008), ЮНЕСКО (2007, 2010).

Є авторкою понад 150 наукових праць (монографій, навчальних посібників, педагогічних словників, статей, авторизованих перекладів науковий статей з польської мови. Серед них книги: “Професійний старт вчителя” (1999); “Нові педагогічні поняття: англо-польсько-український словник” (1999); “Курсові роботи. Методичні рекомендації для студентів” (2000); “Нариси з порівняльної педагогіки” (2002); “Сучасні освітні системи” (2002), “Вступ до спеціальності” (2004), “Педагогічний словник-лексикон: англо-український, українсько-англійський” (2004); “Leksykon Pedagogiczny: аngielsko-polsko-ukraiński” (2006); “Реформи шкільної освіти в Польщі : історія й сучасність”(2007); “Педагогічний лексикон: українсько-англо-польський” (2013) та ін.

Наукові інтереси: порівняльна педагогіка, педевтологія (наука про вчителя), освітня політика, сучасні педагогічні системи, реформування вищої освіти, теорії освітніх реформ та ін.

Володіння іноземними мовами: польська мова – вільно, англійська – зі словником.

Основні наукові та навчально-методичні праці

 1. Василюк А.В., Корсак К., Яковець Н. Нариси з порівняльної педагогіки: Навчальний посібник. – Ніжин: НДПУ ім. М.Гоголя, 2002. – 119 с.
 2. Василюк А.В., Пахоцінський Р., Яковець Н. Сучасні освітні системи: Навчальний посібник. – Ніжин: НДПУ ім. М.Гоголя, 2002. – 139 с.
 3. Василюк А.В.Вступ до спеціальності: Навчальний посібник. – Ніжин: НДПУ ім. М.Гоголя, 2004. – 70 с.
 4. Василюк А.В.Педагогічний словник-лексикон: Англо-український. Українсько-англійський. – Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2004. – 154 с.
 5. Wasyluk A., Tanaś M. Leksykon Pedagogiczny. Angielsko-polsko-ukraiński. – Warszawa-Kijów: Wyd. Naukowe NOVUM, 2006. – 257 s.
 6. Василюк А.В.Реформи шкільної освіти в Польщі: історія й сучасність: Монографія. – Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2007. – 340 с.
 7. Василюк А.В. Реформування шкільної освіти Польщі на початку ХХ ст. //Історико-педагогічні студії: науковий часопис. – К.: НПУ ім. М.Драгоманова, 2008. – Вип. 2. – С. 112-119.
 8. Wasyluk A. System oświaty i przygotowanie nauczycieli na Ukrainie // Teoretyczne konteksty szans i zagrożeń edukacyjnych XXI wieku /Nauczyciel wobec szans i zagrożeń edukacyjnych / red. naukowa H. Gajdamowicz. – Kraków: Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2009. – Tom 1. – S. 164-174.
 9. Василюк А.В. Теорія освітніх реформ як предмет педагогічного дослідження // Єдність навчання і наукових досліджень – головний принцип університету: матер. звітно-наукової конференції викладачів університету за 2008 рік, 5-6-лютого 2009 року /Укл. Г.І. Волинка та ін. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – С. 34-37.
 10. Василюк А.В.Реформування шкільної освіти Польщі в історичний період 1945-1989 рр. //Рідна школа. – 2009. – №5-6. – С. 76-79.
 11. Василюк А.В.Аналіз польського досвіду реформування шкільництва /А. Василюк // Розбудова освіти для суспільства знань: мова, полікультурність, особистість: матер. міжнар. наук.-прак. конф., (Умань, 27-28 травня 2010 р.). – Умань: ДПУ ім. Павла Тичини, 2010. – С. 9-12.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама