Кафедра практичної психології Київського університету ім. Бориса Грінченка

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Кафедра практичної психології Інституту психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка є випусковою кафедрою для підготовки фахівців за напрямом підготовки 0301 „Соціально-політичні науки" (спеціальність 6.030103 „Практична психологія"), за напрямом підготовки 0101 „Педагогічна освіта" (спеціальності 6.010101, 7.010107, 8.010107 „Практична психологія") освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр", „спеціаліст" і „магістр".


Історія

Кафедра створена в січні 2008 року на основі реорганізації кафедри загальної, вікової і практичної психології, яка мала п'ятнадцятирічний досвід підготовки і підвищення кваліфікації практичних психологів у Київському міському педагогічному університеті імені Б.Д. Грінченка.

Фото Кафедра практичної психології

На сьогоднішній день професорсько-викладацький та обслуговуючий персонал кафедри налічує 17 осіб, зокрема:

  • доктор психологічних наук, професор - 1 (за сумісництвом);
  • кандидат психологічних наук, доцент - 8 (з них 7- у штаті, 1 - за сумісництвом);
  • старший викладач - 4 (всі у штаті);
  • викладач - 3 (з них 2 - у штаті, 1 - за сумісництвом);
  • лаборант - 1.


Резервом поліпшення якісного професорсько-викладацького складу кафедри є продовження роботи над кандидатськими дисертаціями 5-ти членів кафедри.


Склад кафедри

Завідувач кафедрою Лозова Ольга Миколаївна


Члени кафедри:

Гойко Аліна Анатоліївна

Дроцька Анна Сергіївна

Дятленко Наталія Михайлівна

Кайріс Олена Дмитрівна

Корольчук Микола Степанович

Маланьїна Тетяна Михайлівна

Мельничук Оксана Богданівна

Миколайчук Мар'яна Ігорівна

Подшивайлов Михайло Михайлович

Подшивайлова Лідія Іванівна

Покладова Вікторія Вікторівна

Прокопович Євгеній Михайлович

Стефаненко Наталія Іванівна

Таран Оксана Петрівна

Терещенко Марія Вікторівна

Тохтамиш Олександр Михайлович

Циганчук Тетяна Володимирівна

Юрченко Віктор Іванович


Основні публікації

Наукові публікації професорсько-викладацького складу кафедри практичної психології Київського університету імені Бориса ГрінченкаОсобисті інструменти
Ми в мережі
Реклама