Мороз Людмила Іванівна

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук
Фото: Мороз Людмила Іванівна

Мороз Людмила Іванівна – доктор психологічних наук, професор, Віце-президент Благодійної організації «Благодійний фонд «Дніпровський».


Зміст

Освіта

У 1984 р. закінчила Київський державний педагогічний інститут імені О.М. Горького, педагогічний факультет, спеціальність «Педагогіка та психологія», здобула кваліфікацію «Викладач-дослідник з педагогіки та психології».

Досвід роботи

  • Викладач психології Київського міського педучилища № 1;

З 1996 по 2009 рр. перебувала на службі в органах внутрішніх справ. Спеціальне звання – полковник міліції.

  • Начальник кафедри юридичної психології, професор кафедри практичної психології Національної академії внутрішніх справ;
  • Завідувачка кафедри психології Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського;
  • Завідувачка кафедри соціально-правових дисциплін та провідний науковий співробітник Одеського університету внутрішніх справ.
  • З 2014 р. – Віце-президент Благодійної організації «Благодійний фонд «Дніпровський»


Наукова діяльність

У 1993 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: „Особливості прояву ціннісних орієнтацій у міжстатевій поведінці молоді раннього юнацького віку” (19.00.07 – педагогічна та вікова психологія).

У 2008 р. захистила докторську дисертацію на тему: :”Теоретичні та прикладні засади професійно-психологічного тренінгу працівників органів внутрішніх справ України”.

Основні напрями науково-педагогічних досліджень: вікова та педагогічна психологія (статево-рольова поведінка неповнолітніх) юридична психологія (професійно-психологічний тренінг як засіб формування професійно важливих якостей особистості працівників міліції), дидактика (впровадження інноваційних технологій у навчальний процес).

Відзнаки і нагороди

«Киянка року-2012» у номінації «За вагомий особистий внесок у запобігання злочинності серед молоді».

Основні публікації:

  1. Мороз Л. І Професійно-педагогічний тренінг у становленні особистості фахівця (на прикладі працівників ОВС): монографія / Київський національний ун-т внутрішніх справ. – К. : Надвірнянська друкарня, 2007. – 312с.
  2. Мороз Л. І. Теоретичні засади та організація психологічного тренінгу в органах внутрішніх справ / Київський юридичний ін-т МВС. — К. : Видавець Паливода, А. В., 2005. – 228с.
  3. Теорія та досвід застосування тренінгових технологій у практичній психології: Матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 20 жовтня 2005 року, м. Київ / Київський юридичний ін-т МВС / Л.І. Мороз (наук.ред.) – К. : КЮІ МВС, 2005. –234с.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама